Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Totaal 2021 3e kwartaal 1.077
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Totaal 2022 3e kwartaal 1.204
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 01 Pedagogische beroepen 2021 3e kwartaal 76
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 72
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 3e kwartaal 138
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 142
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 03 Commerciële beroepen 2021 3e kwartaal 87
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 108
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 3e kwartaal 160
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 175
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 05 Managers 2021 3e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 05 Managers 2022 3e kwartaal 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 3e kwartaal 21
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 19
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 07 Technische beroepen 2021 3e kwartaal 200
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 225
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 08 ICT beroepen 2021 3e kwartaal 54
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 73
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 09 Agrarische beroepen 2021 3e kwartaal 44
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 48
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 3e kwartaal 113
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 147
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 11 Dienstverlenende beroepen 2021 3e kwartaal 91
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 101
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 12 Transport en logistiek beroepen 2021 3e kwartaal 40
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 48
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 13 Beroepsklasse overig 2021 3e kwartaal 21
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.