Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2022 3e kwartaal 9.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2023 3e kwartaal 9.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 702
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2023 3e kwartaal 711
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023 3e kwartaal 245
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 1.057
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2023 3e kwartaal 1.072
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 1.888
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023 3e kwartaal 1.849
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2022 3e kwartaal 474
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2023 3e kwartaal 515
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2023 3e kwartaal 348
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 1.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2023 3e kwartaal 1.327
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 567
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2023 3e kwartaal 526
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2023 3e kwartaal 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 1.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2023 3e kwartaal 1.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 786
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2023 3e kwartaal 794
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 646
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2023 3e kwartaal 644
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2023 3e kwartaal 110
Mannen Totaal personen Totaal 2022 3e kwartaal 5.060
Mannen Totaal personen Totaal 2023 3e kwartaal 5.157
Mannen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 209
Mannen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2023 3e kwartaal 213
Mannen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 137
Mannen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023 3e kwartaal 125
Mannen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 492
Mannen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2023 3e kwartaal 511
Mannen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 857
Mannen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023 3e kwartaal 845
Mannen Totaal personen 05 Managers 2022 3e kwartaal 338
Mannen Totaal personen 05 Managers 2023 3e kwartaal 367
Mannen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 194
Mannen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2023 3e kwartaal 206
Mannen Totaal personen 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 1.086
Mannen Totaal personen 07 Technische beroepen 2023 3e kwartaal 1.094
Mannen Totaal personen 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 466
Mannen Totaal personen 08 ICT beroepen 2023 3e kwartaal 441
Mannen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 120
Mannen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2023 3e kwartaal 137
Mannen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 276
Mannen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2023 3e kwartaal 320
Mannen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 304
Mannen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2023 3e kwartaal 312
Mannen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 522
Mannen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2023 3e kwartaal 513
Mannen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 60
Mannen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2023 3e kwartaal 74
Vrouwen Totaal personen Totaal 2022 3e kwartaal 4.512
Vrouwen Totaal personen Totaal 2023 3e kwartaal 4.595
Vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2022 3e kwartaal 493
Vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2023 3e kwartaal 498
Vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 3e kwartaal 128
Vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2023 3e kwartaal 121
Vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2022 3e kwartaal 565
Vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2023 3e kwartaal 561
Vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 3e kwartaal 1.031
Vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2023 3e kwartaal 1.004
Vrouwen Totaal personen 05 Managers 2022 3e kwartaal 136
Vrouwen Totaal personen 05 Managers 2023 3e kwartaal 148
Vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 3e kwartaal 138
Vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2023 3e kwartaal 142
Vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2022 3e kwartaal 206
Vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2023 3e kwartaal 233
Vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2022 3e kwartaal 101
Vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2023 3e kwartaal 85
Vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2022 3e kwartaal 31
Vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2023 3e kwartaal 44
Vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 3e kwartaal 1.049
Vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2023 3e kwartaal 1.112
Vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2022 3e kwartaal 483
Vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2023 3e kwartaal 482
Vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2022 3e kwartaal 124
Vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2023 3e kwartaal 130
Vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2022 3e kwartaal 27
Vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2023 3e kwartaal 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2023:
De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.
In het bepalen van het onderscheid tussen het aanbieden van producten of diensten door zzp'ers was in de cijfers vanaf 2021 een kleine fout opgetreden bij mensen met meerdere werkkringen die wisselden van arbeidsduur per werkkring. Deze fout is hersteld en dat leidt tot kleine verschillen in het aantal zzp-ers die producten of diensten aanbieden.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.