Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2024 1e kwartaal 9.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 746
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 1.041
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 1.848
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 05 Managers 2024 1e kwartaal 533
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 345
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 1.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 544
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 1.454
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 782
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 656
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 78
Mannen Totaal personen Totaal 2024 1e kwartaal 5.159
Mannen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 226
Mannen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 120
Mannen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 498
Mannen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 843
Mannen Totaal personen 05 Managers 2024 1e kwartaal 380
Mannen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 197
Mannen Totaal personen 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 1.110
Mannen Totaal personen 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 454
Mannen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 125
Mannen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 323
Mannen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 300
Mannen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 534
Mannen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 50
Vrouwen Totaal personen Totaal 2024 1e kwartaal 4.608
Vrouwen Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2024 1e kwartaal 520
Vrouwen Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2024 1e kwartaal 115
Vrouwen Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2024 1e kwartaal 543
Vrouwen Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2024 1e kwartaal 1.005
Vrouwen Totaal personen 05 Managers 2024 1e kwartaal 153
Vrouwen Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2024 1e kwartaal 148
Vrouwen Totaal personen 07 Technische beroepen 2024 1e kwartaal 230
Vrouwen Totaal personen 08 ICT beroepen 2024 1e kwartaal 90
Vrouwen Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2024 1e kwartaal 40
Vrouwen Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2024 1e kwartaal 1.131
Vrouwen Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2024 1e kwartaal 482
Vrouwen Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2024 1e kwartaal 123
Vrouwen Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2024 1e kwartaal 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.