Arbeidsdeelname; ouderen

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 5.895 2.338 2.278 60 2,6 3.557 38,6
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 2024 1e kwartaal 253 220 215 4 2,0 33 85,1
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar 2024 1e kwartaal 248 215 211 3 1,4 34 85,2
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar 2024 1e kwartaal 247 204 200 4 1,9 43 81,0
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar 2024 1e kwartaal 251 205 200 5 2,2 46 79,7
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar 2024 1e kwartaal 254 203 199 4 2,2 51 78,2
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2024 1e kwartaal 249 198 193 5 2,6 51 77,4
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2024 1e kwartaal 243 182 177 5 2,7 62 72,6
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar 2024 1e kwartaal 240 170 166 3 1,9 70 69,4
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar 2024 1e kwartaal 232 151 145 6 3,9 81 62,6
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar 2024 1e kwartaal 228 139 134 5 3,8 88 58,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2024 1e kwartaal 220 113 107 5 4,7 108 48,8
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2024 1e kwartaal 215 78 76 2 2,6 136 35,5
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2024 1e kwartaal 207 42 40 2 5,3 165 19,2
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2024 1e kwartaal 200 41 39 2 4,4 160 19,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2024 1e kwartaal 196 30 29 1 . 166 14,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2024 1e kwartaal 1.254 1.046 1.026 20 2,0 207 81,8
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 1.191 839 815 24 2,9 352 68,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2024 1e kwartaal 1.038 303 291 12 4,0 735 28,1
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 908 93 90 3 3,2 815 10,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 2.445 1.885 1.840 45 2,4 560 75,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 1.947 397 382 15 3,8 1.550 19,6
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 4.391 2.282 2.222 60 2,6 2.109 50,6
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 1.504 56 56 0 0,0 1.448 3,7
Mannen 55 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 2.863 1.336 1.303 33 2,5 1.527 45,5
Mannen 55 jaar 2024 1e kwartaal 126 113 111 1 1,2 13 88,4
Mannen 56 jaar 2024 1e kwartaal 124 112 111 1 1,3 12 89,2
Mannen 57 jaar 2024 1e kwartaal 124 110 107 2 2,1 14 87,0
Mannen 58 jaar 2024 1e kwartaal 126 109 107 2 1,9 17 84,9
Mannen 59 jaar 2024 1e kwartaal 127 110 108 3 2,4 17 84,6
Mannen 60 jaar 2024 1e kwartaal 124 108 105 3 2,8 16 84,6
Mannen 61 jaar 2024 1e kwartaal 121 99 96 3 2,9 22 79,4
Mannen 62 jaar 2024 1e kwartaal 119 94 93 2 1,7 25 77,9
Mannen 63 jaar 2024 1e kwartaal 115 88 86 2 2,8 27 74,5
Mannen 64 jaar 2024 1e kwartaal 113 82 79 3 3,7 31 69,7
Mannen 65 jaar 2024 1e kwartaal 109 67 63 3 4,9 42 58,2
Mannen 66 jaar 2024 1e kwartaal 106 49 48 1 2,4 57 45,2
Mannen 67 jaar 2024 1e kwartaal 102 28 27 1 . 74 26,0
Mannen 68 jaar 2024 1e kwartaal 98 31 30 2 5,7 67 30,1
Mannen 69 jaar 2024 1e kwartaal 96 22 21 1 . 74 21,8
Mannen 55 tot 60 jaar 2024 1e kwartaal 627 554 544 10 1,8 73 86,8
Mannen 60 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 592 471 458 13 2,8 121 77,4
Mannen 65 tot 70 jaar 2024 1e kwartaal 511 197 188 8 4,3 314 36,8
Mannen 70 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 443 71 69 2 2,8 371 15,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 1.219 1.025 1.002 23 2,2 194 82,2
Mannen 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 954 268 257 10 3,9 686 27,0
Mannen 55 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.173 1.293 1.260 33 2,6 880 58,0
Mannen 75 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 690 43 43 0 0,0 647 6,2
Vrouwen 55 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 3.032 1.002 975 27 2,7 2.030 32,2
Vrouwen 55 jaar 2024 1e kwartaal 127 107 104 3 2,9 20 81,9
Vrouwen 56 jaar 2024 1e kwartaal 124 102 101 2 1,6 22 81,1
Vrouwen 57 jaar 2024 1e kwartaal 124 94 93 2 1,7 29 74,9
Vrouwen 58 jaar 2024 1e kwartaal 125 96 93 3 2,7 29 74,5
Vrouwen 59 jaar 2024 1e kwartaal 127 93 91 2 1,9 34 71,9
Vrouwen 60 jaar 2024 1e kwartaal 125 90 88 2 2,3 35 70,2
Vrouwen 61 jaar 2024 1e kwartaal 122 82 80 2 2,4 40 65,8
Vrouwen 62 jaar 2024 1e kwartaal 121 75 74 2 2,1 45 61,0
Vrouwen 63 jaar 2024 1e kwartaal 117 63 59 3 5,5 54 50,9
Vrouwen 64 jaar 2024 1e kwartaal 115 58 55 2 4,0 57 48,2
Vrouwen 65 jaar 2024 1e kwartaal 111 46 44 2 4,3 65 39,6
Vrouwen 66 jaar 2024 1e kwartaal 109 29 28 1 . 80 26,0
Vrouwen 67 jaar 2024 1e kwartaal 105 14 13 1 . 91 12,6
Vrouwen 68 jaar 2024 1e kwartaal 102 9 9 0 . 93 9,1
Vrouwen 69 jaar 2024 1e kwartaal 100 8 8 0 . 92 8,2
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2024 1e kwartaal 627 492 482 11 2,2 134 76,9
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 599 368 356 11 3,1 231 59,5
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2024 1e kwartaal 527 107 103 4 3,4 420 19,6
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 466 22 21 1 . 443 4,6
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 1.226 860 838 22 2,6 366 68,4
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 993 129 124 5 3,6 864 12,5
Vrouwen 55 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 2.219 989 962 27 2,7 1.229 43,4
Vrouwen 75 jaar of ouder 2024 1e kwartaal 814 13 13 0 . 801 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.