Arbeidsdeelname; ouderen

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 5.850 2.288 2.236 52 2,3 3.562 38,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 2023 3e kwartaal 249 218 214 4 1,9 31 85,8
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar 2023 3e kwartaal 248 208 205 3 1,3 40 82,9
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar 2023 3e kwartaal 251 214 210 4 1,7 37 83,9
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar 2023 3e kwartaal 253 212 207 4 2,1 41 82,0
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar 2023 3e kwartaal 253 198 194 4 2,0 55 76,6
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2023 3e kwartaal 247 191 188 3 1,7 56 76,1
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2023 3e kwartaal 242 188 183 5 2,5 54 75,7
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar 2023 3e kwartaal 237 166 161 6 3,4 70 67,9
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar 2023 3e kwartaal 230 148 144 4 2,6 82 62,7
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar 2023 3e kwartaal 229 136 133 4 2,7 93 57,9
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2023 3e kwartaal 216 95 91 4 4,0 122 42,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2023 3e kwartaal 211 73 70 2 3,4 139 33,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2023 3e kwartaal 206 45 43 2 4,1 161 20,8
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2023 3e kwartaal 199 36 35 1 1,8 164 17,6
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2023 3e kwartaal 193 22 21 1 . 171 10,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2023 3e kwartaal 1.254 1.050 1.031 19 1,8 204 82,2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 1.185 830 809 21 2,5 355 68,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2023 3e kwartaal 1.026 270 260 10 3,7 756 25,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 911 91 90 1 1,6 820 9,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 2.438 1.880 1.840 40 2,1 558 75,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 1.937 361 350 11 3,2 1.576 18,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 4.375 2.241 2.189 52 2,3 2.134 50,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 1.475 47 47 0 0,0 1.428 3,2
Mannen 55 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 2.841 1.303 1.276 27 2,0 1.538 44,9
Mannen 55 jaar 2023 3e kwartaal 125 115 113 3 2,3 10 90,2
Mannen 56 jaar 2023 3e kwartaal 124 109 108 1 1,0 15 87,0
Mannen 57 jaar 2023 3e kwartaal 125 114 113 2 1,5 11 89,8
Mannen 58 jaar 2023 3e kwartaal 127 112 110 2 1,4 15 87,0
Mannen 59 jaar 2023 3e kwartaal 126 107 106 2 1,6 19 83,8
Mannen 60 jaar 2023 3e kwartaal 123 106 104 2 1,6 18 84,4
Mannen 61 jaar 2023 3e kwartaal 120 99 96 3 3,0 21 79,8
Mannen 62 jaar 2023 3e kwartaal 118 92 90 2 1,9 26 76,5
Mannen 63 jaar 2023 3e kwartaal 114 86 84 2 2,1 28 74,0
Mannen 64 jaar 2023 3e kwartaal 114 79 77 2 2,9 35 67,5
Mannen 65 jaar 2023 3e kwartaal 107 55 53 2 3,9 52 49,6
Mannen 66 jaar 2023 3e kwartaal 104 43 43 1 1,4 61 41,1
Mannen 67 jaar 2023 3e kwartaal 102 32 30 2 5,5 70 29,4
Mannen 68 jaar 2023 3e kwartaal 98 27 26 1 . 71 27,0
Mannen 69 jaar 2023 3e kwartaal 95 16 15 1 . 79 15,7
Mannen 55 tot 60 jaar 2023 3e kwartaal 627 558 549 9 1,6 69 87,6
Mannen 60 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 589 462 451 11 2,3 127 76,6
Mannen 65 tot 70 jaar 2023 3e kwartaal 505 173 167 6 3,4 333 33,1
Mannen 70 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 444 71 70 1 2,0 373 15,7
Mannen 55 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 1.216 1.020 1.000 19 1,9 197 82,2
Mannen 65 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 949 244 237 7 3,0 705 24,9
Mannen 55 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 2.166 1.264 1.237 27 2,1 902 57,1
Mannen 75 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 675 39 39 0 0,0 636 5,8
Vrouwen 55 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 3.010 985 960 25 2,5 2.024 31,9
Vrouwen 55 jaar 2023 3e kwartaal 125 103 101 1 1,5 22 81,4
Vrouwen 56 jaar 2023 3e kwartaal 124 99 98 2 1,7 25 78,8
Vrouwen 57 jaar 2023 3e kwartaal 125 100 98 2 2,0 26 78,0
Vrouwen 58 jaar 2023 3e kwartaal 126 100 97 3 2,8 26 76,9
Vrouwen 59 jaar 2023 3e kwartaal 127 90 88 2 2,5 36 69,5
Vrouwen 60 jaar 2023 3e kwartaal 124 86 84 2 1,9 38 67,9
Vrouwen 61 jaar 2023 3e kwartaal 121 89 87 2 2,0 33 71,6
Vrouwen 62 jaar 2023 3e kwartaal 119 75 71 4 5,1 44 59,5
Vrouwen 63 jaar 2023 3e kwartaal 116 62 60 2 3,3 54 51,6
Vrouwen 64 jaar 2023 3e kwartaal 115 57 56 1 2,4 58 48,6
Vrouwen 65 jaar 2023 3e kwartaal 109 40 38 2 4,2 70 34,6
Vrouwen 66 jaar 2023 3e kwartaal 107 29 27 2 . 78 25,6
Vrouwen 67 jaar 2023 3e kwartaal 104 13 13 0 . 91 12,5
Vrouwen 68 jaar 2023 3e kwartaal 102 9 9 0 . 93 8,5
Vrouwen 69 jaar 2023 3e kwartaal 98 6 6 1 . 92 5,9
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2023 3e kwartaal 627 492 482 10 2,1 135 76,9
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 595 368 358 11 2,9 227 60,1
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2023 3e kwartaal 521 97 93 4 4,3 424 17,8
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 467 20 20 0 . 447 4,3
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 3e kwartaal 1.222 860 839 21 2,4 362 68,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 988 117 113 4 3,6 871 11,4
Vrouwen 55 tot 75 jaar 2023 3e kwartaal 2.210 977 952 25 2,6 1.232 43,1
Vrouwen 75 jaar of ouder 2023 3e kwartaal 800 8 8 0 . 792 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2023:
De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.