Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Exporterende Sector Aanleverende sector Perioden Werkgelegenheid totaal (x 1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde (mln euro) Invoer (mln euro)
73-75 Reclame, design, overige diensten 73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 20,1 1.302,3 329,2
73-75 Reclame, design, overige diensten 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 11,5 822,5 268,9
73 Reclamewezen en marktonderzoek 73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 12,0 849,2 271,4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 11,4 818,7 267,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel verschillende bedrijfstakken in Nederland verdienen aan hun eigen uitvoer, en de uitvoer van andere sectoren. Daarnaast wordt getoond hoeveel werkgelegenheid hiermee gemoeid is.
Deze informatie is uitgesplitst naar uitvoerende en aanleverende sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2020 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 november 2022:
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid totaal
Het totaal aantal arbeidsjaren dat er in de profiterende sector wordt gewerkt ten behoeve van de uitvoer van de exporterende sector.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde die ten gunste komt van de profiterende sector dankzij de uitvoer van de exporterende sector.
Invoer
De invoer die nodig is in de profiterende sector om de uitvoer van de exporterende sector mogelijk te maken.