Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Exporterende Sector Aanleverende sector Perioden Werkgelegenheid totaal (x 1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde (mln euro) Invoer (mln euro)
G-I Handel, vervoer en horeca G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 606,2 81.373,5 29.309,5
G-I Handel, vervoer en horeca G Handel 2022* 347,6 50.336,5 11.964,7
G-I Handel, vervoer en horeca 45 Autohandel en -reparatie 2022* 18,4 1.464,2 447,3
G-I Handel, vervoer en horeca 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 269,1 45.386,7 11.181,9
G-I Handel, vervoer en horeca 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 60,1 3.485,6 335,5
G-I Handel, vervoer en horeca L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2,9 2.041,6 134,7
G-I Handel, vervoer en horeca 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2,9 2.041,6 134,7
G Handel G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 352,0 50.631,5 12.228,1
G Handel G Handel 2022* 337,1 49.233,2 11.638,6
G Handel 45 Autohandel en -reparatie 2022* 13,5 1.085,7 310,7
G Handel 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 264,9 44.733,6 11.000,6
G Handel 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 58,7 3.414,0 327,3
G Handel L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2,0 1.258,2 86,1
G Handel 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2,0 1.258,2 86,1
45 Autohandel en -reparatie G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 10,6 880,6 236,2
45 Autohandel en -reparatie G Handel 2022* 10,3 852,5 225,9
45 Autohandel en -reparatie 45 Autohandel en -reparatie 2022* 10,1 827,2 219,2
45 Autohandel en -reparatie 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 0,2 23,4 6,5
45 Autohandel en -reparatie 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 0,0 1,9 0,2
45 Autohandel en -reparatie L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 0,1 50,9 3,8
45 Autohandel en -reparatie 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 0,1 50,9 3,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 283,3 46.297,7 11.623,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling G Handel 2022* 269,4 44.983,4 11.068,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 45 Autohandel en -reparatie 2022* 3,2 241,8 85,6
46 Groothandel en handelsbemiddeling 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 264,2 44.625,5 10.971,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 2,0 116,2 11,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,2 820,0 54,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,2 820,0 54,7
47 Detailhandel (niet in auto's) G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 58,1 3.453,3 368,1
47 Detailhandel (niet in auto's) G Handel 2022* 57,4 3.397,3 344,0
47 Detailhandel (niet in auto's) 45 Autohandel en -reparatie 2022* 0,2 16,8 5,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 0,5 84,7 22,7
47 Detailhandel (niet in auto's) 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 56,7 3.295,9 315,3
47 Detailhandel (niet in auto's) L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 0,7 387,2 27,5
47 Detailhandel (niet in auto's) 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 0,7 387,2 27,5
L Verhuur en handel van onroerend goed G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 0,3 35,6 10,8
L Verhuur en handel van onroerend goed G Handel 2022* 0,2 26,5 6,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 45 Autohandel en -reparatie 2022* 0,0 2,2 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 0,1 20,3 5,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 0,1 4,0 0,4
L Verhuur en handel van onroerend goed L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,0 1.390,9 31,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,0 1.390,9 31,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 0,3 35,6 10,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed G Handel 2022* 0,2 26,5 6,7
68 Verhuur en handel van onroerend goed 45 Autohandel en -reparatie 2022* 0,0 2,2 0,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 0,1 20,3 5,6
68 Verhuur en handel van onroerend goed 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 0,1 4,0 0,4
68 Verhuur en handel van onroerend goed L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,0 1.390,9 31,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 1,0 1.390,9 31,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel verschillende bedrijfstakken in Nederland verdienen aan hun eigen uitvoer, en de uitvoer van andere sectoren. Daarnaast wordt getoond hoeveel werkgelegenheid hiermee gemoeid is.
Deze informatie is uitgesplitst naar uitvoerende en aanleverende sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2021 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid totaal
Het totaal aantal arbeidsjaren dat er in de profiterende sector wordt gewerkt ten behoeve van de uitvoer van de exporterende sector.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde die ten gunste komt van de profiterende sector dankzij de uitvoer van de exporterende sector.
Invoer
De invoer die nodig is in de profiterende sector om de uitvoer van de exporterende sector mogelijk te maken.