Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Exporterende Sector Aanleverende sector Perioden Werkgelegenheid totaal (x 1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde (mln euro) Invoer (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2020 2.358,9 249.794,9 164.324,1
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2021 2.396,1 286.269,0 186.209,0
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2022* 2.551,8 332.810,5 238.201,5
A-U Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 139,5 10.326,7 2.142,7
A-U Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 143,3 10.854,7 2.552,2
A-U Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 138,8 11.540,9 3.691,6
A-U Alle economische activiteiten B Delfstoffenwinning 2020 6,1 2.324,8 625,6
A-U Alle economische activiteiten B Delfstoffenwinning 2021 5,9 5.415,8 689,0
A-U Alle economische activiteiten B Delfstoffenwinning 2022* 6,0 13.536,0 745,0
A-U Alle economische activiteiten C Industrie 2020 472,1 63.623,2 89.525,9
A-U Alle economische activiteiten C Industrie 2021 481,8 73.452,8 106.146,8
A-U Alle economische activiteiten C Industrie 2022* 494,0 84.256,7 140.610,1
A-U Alle economische activiteiten D Energievoorziening 2020 7,7 3.279,2 945,2
A-U Alle economische activiteiten D Energievoorziening 2021 9,2 3.560,6 1.979,9
A-U Alle economische activiteiten D Energievoorziening 2022* 9,8 6.068,3 4.441,3
A-U Alle economische activiteiten E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 13,2 1.806,3 687,5
A-U Alle economische activiteiten E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 14,8 2.223,5 889,3
A-U Alle economische activiteiten E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 16,0 2.782,2 1.232,5
A-U Alle economische activiteiten F Bouwnijverheid 2020 42,4 3.344,7 1.469,5
A-U Alle economische activiteiten F Bouwnijverheid 2021 44,0 3.654,5 1.675,1
A-U Alle economische activiteiten F Bouwnijverheid 2022* 49,7 3.893,8 2.075,0
A-U Alle economische activiteiten G Handel 2020 412,3 50.520,7 11.949,9
A-U Alle economische activiteiten G Handel 2021 429,0 60.917,3 12.958,4
A-U Alle economische activiteiten G Handel 2022* 446,5 63.850,2 15.496,3
A-U Alle economische activiteiten H Vervoer en opslag 2020 232,1 22.774,5 11.900,4
A-U Alle economische activiteiten H Vervoer en opslag 2021 245,9 26.030,5 14.498,8
A-U Alle economische activiteiten H Vervoer en opslag 2022* 248,7 32.190,0 18.432,7
A-U Alle economische activiteiten I Horeca 2020 56,9 1.870,5 562,8
A-U Alle economische activiteiten I Horeca 2021 53,2 2.058,2 632,8
A-U Alle economische activiteiten I Horeca 2022* 62,9 3.877,4 1.113,2
A-U Alle economische activiteiten J Informatie en communicatie 2020 164,4 20.134,8 15.629,0
A-U Alle economische activiteiten J Informatie en communicatie 2021 171,7 21.124,7 11.004,8
A-U Alle economische activiteiten J Informatie en communicatie 2022* 181,8 22.330,7 10.730,7
A-U Alle economische activiteiten K Financiële dienstverlening 2020 43,3 10.412,9 6.242,1
A-U Alle economische activiteiten K Financiële dienstverlening 2021 44,8 10.160,2 6.240,2
A-U Alle economische activiteiten K Financiële dienstverlening 2022* 48,4 10.863,6 7.612,0
A-U Alle economische activiteiten L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 8,1 5.383,5 211,2
A-U Alle economische activiteiten L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 8,4 5.720,6 291,4
A-U Alle economische activiteiten L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 9,1 6.923,8 398,9
A-U Alle economische activiteiten M Specialistische zakelijke diensten 2020 331,9 29.777,3 14.736,2
A-U Alle economische activiteiten M Specialistische zakelijke diensten 2021 345,6 32.601,2 15.469,5
A-U Alle economische activiteiten M Specialistische zakelijke diensten 2022* 367,7 36.113,1 18.040,1
A-U Alle economische activiteiten N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 351,6 18.887,3 7.129,1
A-U Alle economische activiteiten N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 317,6 22.704,7 10.528,1
A-U Alle economische activiteiten N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 382,9 27.450,9 12.664,0
A-U Alle economische activiteiten O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 15,3 1.860,0 120,7
A-U Alle economische activiteiten O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 17,3 2.124,0 173,0
A-U Alle economische activiteiten O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 17,9 2.328,5 168,1
A-U Alle economische activiteiten P Onderwijs 2020 16,8 1.336,3 45,0
A-U Alle economische activiteiten P Onderwijs 2021 18,1 1.462,2 54,9
A-U Alle economische activiteiten P Onderwijs 2022* 19,1 1.603,9 82,8
A-U Alle economische activiteiten Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 5,4 380,7 41,8
A-U Alle economische activiteiten Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 5,0 401,6 42,5
A-U Alle economische activiteiten Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 5,7 461,2 55,4
A-U Alle economische activiteiten R Cultuur, sport en recreatie 2020 30,0 1.406,7 203,3
A-U Alle economische activiteiten R Cultuur, sport en recreatie 2021 30,3 1.417,3 208,0
A-U Alle economische activiteiten R Cultuur, sport en recreatie 2022* 36,9 2.323,2 405,6
A-U Alle economische activiteiten S Overige dienstverlening 2020 9,6 329,1 77,2
A-U Alle economische activiteiten S Overige dienstverlening 2021 10,2 368,0 85,6
A-U Alle economische activiteiten S Overige dienstverlening 2022* 10,0 397,8 108,0
A-U Alle economische activiteiten T Huishoudens 2020 0,0 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten T Huishoudens 2021 0,0 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten T Huishoudens 2022* 0,0 0,0 0,0
A-U Alle economische activiteiten U Extraterritoriale organisaties 2020 0,0 15,7 79,0
A-U Alle economische activiteiten U Extraterritoriale organisaties 2021 0,0 16,8 88,9
A-U Alle economische activiteiten U Extraterritoriale organisaties 2022* 0,0 18,0 98,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel verschillende bedrijfstakken in Nederland verdienen aan hun eigen uitvoer, en de uitvoer van andere sectoren. Daarnaast wordt getoond hoeveel werkgelegenheid hiermee gemoeid is.
Deze informatie is uitgesplitst naar uitvoerende en aanleverende sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2021 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid totaal
Het totaal aantal arbeidsjaren dat er in de profiterende sector wordt gewerkt ten behoeve van de uitvoer van de exporterende sector.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde die ten gunste komt van de profiterende sector dankzij de uitvoer van de exporterende sector.
Invoer
De invoer die nodig is in de profiterende sector om de uitvoer van de exporterende sector mogelijk te maken.