Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Exporterende Sector Aanleverende sector Perioden Werkgelegenheid totaal (x 1 000 arbeidsjaren) Toegevoegde waarde (mln euro) Invoer (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2018 2.394,3 258.103,0 187.260,0
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2019 2.436,4 266.886,4 181.148,6
A-U Alle economische activiteiten B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 489,4 74.644,5 115.053,0
A-U Alle economische activiteiten B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 501,6 74.520,9 104.751,2
A-U Alle economische activiteiten B-F Nijverheid en energie 2018 534,7 77.963,1 116.595,5
A-U Alle economische activiteiten B-F Nijverheid en energie 2019 544,8 77.855,8 106.217,5
A-U Alle economische activiteiten G-I Handel, vervoer en horeca 2018 710,4 76.145,5 27.075,1
A-U Alle economische activiteiten G-I Handel, vervoer en horeca 2019 730,1 81.003,8 27.229,6
A-U Alle economische activiteiten G-N Commerciële dienstverlening 2018 1.633,1 163.173,4 67.789,9
A-U Alle economische activiteiten G-N Commerciële dienstverlening 2019 1.661,2 171.371,3 71.972,8
A-U Alle economische activiteiten M-N Zakelijke dienstverlening 2018 714,0 53.029,1 21.598,8
A-U Alle economische activiteiten M-N Zakelijke dienstverlening 2019 719,5 55.128,5 23.057,2
A-U Alle economische activiteiten O-U Niet-commerciële dienstverlening 2018 90,4 6.590,6 643,2
A-U Alle economische activiteiten O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 91,8 6.782,0 656,8
A-U Alle economische activiteiten O-Q Overheid en zorg 2018 40,7 3.925,0 217,4
A-U Alle economische activiteiten O-Q Overheid en zorg 2019 40,1 3.955,3 215,4
A-U Alle economische activiteiten R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 49,8 2.665,6 425,8
A-U Alle economische activiteiten R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 51,7 2.826,7 441,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel verschillende bedrijfstakken in Nederland verdienen aan hun eigen uitvoer, en de uitvoer van andere sectoren. Daarnaast wordt getoond hoeveel werkgelegenheid hiermee gemoeid is.
Deze informatie is uitgesplitst naar uitvoerende en aanleverende sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2019 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid totaal
Het totaal aantal arbeidsjaren dat er in de profiterende sector wordt gewerkt ten behoeve van de uitvoer van de exporterende sector.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde die ten gunste komt van de profiterende sector dankzij de uitvoer van de exporterende sector.
Invoer
De invoer die nodig is in de profiterende sector om de uitvoer van de exporterende sector mogelijk te maken.