Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Gewichtsklassen Perioden Sloopvoertuigen (aantal) Gewicht sloopvoertuigen (1 000 kg)
Totaal personenauto's 2023 126.323 132.812
Personenauto's tot 650 kg 2023 245 133
Personenauto's 650 tot 750 kg 2023 3.666 2.596
Personenauto's 750 tot 850 kg 2023 16.989 13.604
Personenauto's 850 tot 950 kg 2023 27.153 24.433
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2023 22.681 22.582
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2023 17.716 19.395
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2023 14.029 16.806
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2023 12.726 16.439
Personenauto's 1 350 kg of meer 2023 11.118 16.824
Personenauto's leeggewicht onbekend 2023 0 0
Totaal bedrijfsauto's 2023 7.614 13.795
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2023 31 29
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2023 5.271 6.395
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2023 1.812 3.390
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2023 155 473
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2023 42 269
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2023 195 1.561
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2023 108 1.679
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2023 0 0
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsauto’s met een Nederlands kenteken opgenomen, die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.
Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Sloopvoertuigen
Totaal aantal voertuigen dat is uitgevallen als wettig vervoermiddel op de openbare weg en waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop.
Gewicht sloopvoertuigen
Het leeggewicht van de uit Nederland afkomstige voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop (exclusief de import van voertuigen bestemd voor demontage).

Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.