Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Gewichtsklassen Perioden Sloopvoertuigen (aantal) Gewicht sloopvoertuigen (1 000 kg)
Totaal personenauto's 2018 195.374 197.582
Totaal personenauto's 2019 184.153 188.281
Totaal personenauto's 2020 172.865 179.162
Totaal personenauto's 2021 174.374 180.838
Totaal personenauto's 2022 140.365 146.158
Totaal personenauto's 2023 126.323 132.812
Personenauto's tot 650 kg 2018 1.036 633
Personenauto's tot 650 kg 2019 740 444
Personenauto's tot 650 kg 2020 619 372
Personenauto's tot 650 kg 2021 448 263
Personenauto's tot 650 kg 2022 327 191
Personenauto's tot 650 kg 2023 245 133
Personenauto's 650 tot 750 kg 2018 10.802 7.649
Personenauto's 650 tot 750 kg 2019 9.097 6.444
Personenauto's 650 tot 750 kg 2020 7.296 5.167
Personenauto's 650 tot 750 kg 2021 6.708 4.752
Personenauto's 650 tot 750 kg 2022 4.736 3.352
Personenauto's 650 tot 750 kg 2023 3.666 2.596
Personenauto's 750 tot 850 kg 2018 34.197 27.319
Personenauto's 750 tot 850 kg 2019 29.577 23.636
Personenauto's 750 tot 850 kg 2020 24.794 19.808
Personenauto's 750 tot 850 kg 2021 24.401 19.487
Personenauto's 750 tot 850 kg 2022 19.393 15.494
Personenauto's 750 tot 850 kg 2023 16.989 13.604
Personenauto's 850 tot 950 kg 2018 44.390 39.658
Personenauto's 850 tot 950 kg 2019 42.430 37.934
Personenauto's 850 tot 950 kg 2020 39.359 35.245
Personenauto's 850 tot 950 kg 2021 40.369 36.186
Personenauto's 850 tot 950 kg 2022 32.193 28.902
Personenauto's 850 tot 950 kg 2023 27.153 24.433
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2018 28.884 28.861
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2019 26.814 26.792
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2020 25.366 25.330
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2021 27.100 27.025
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2022 23.504 23.410
Personenauto's 950 tot 1 050 kg 2023 22.681 22.582
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2018 26.150 28.569
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2019 25.632 28.009
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2020 25.137 27.478
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2021 25.519 27.897
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2022 19.731 21.584
Personenauto's 1 050 tot 1 150 kg 2023 17.716 19.395
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2018 22.020 26.478
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2019 21.275 25.563
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2020 20.395 24.505
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2021 19.801 23.772
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2022 15.396 18.467
Personenauto's 1 150 tot 1 250 kg 2023 14.029 16.806
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2018 16.782 21.666
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2019 16.973 21.922
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2020 17.490 22.600
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2021 17.648 22.813
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2022 13.946 18.014
Personenauto's 1 250 tot 1 350 kg 2023 12.726 16.439
Personenauto's 1 350 kg of meer 2018 11.113 16.749
Personenauto's 1 350 kg of meer 2019 11.615 17.538
Personenauto's 1 350 kg of meer 2020 12.409 18.657
Personenauto's 1 350 kg of meer 2021 12.380 18.645
Personenauto's 1 350 kg of meer 2022 11.139 16.744
Personenauto's 1 350 kg of meer 2023 11.118 16.824
Personenauto's leeggewicht onbekend 2018 0 0
Personenauto's leeggewicht onbekend 2019 0 0
Personenauto's leeggewicht onbekend 2020 0 0
Personenauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Personenauto's leeggewicht onbekend 2022 0 0
Personenauto's leeggewicht onbekend 2023 0 0
Totaal bedrijfsauto's 2018 12.962 20.506
Totaal bedrijfsauto's 2019 12.428 20.111
Totaal bedrijfsauto's 2020 12.360 19.894
Totaal bedrijfsauto's 2021 9.967 15.718
Totaal bedrijfsauto's 2022 7.521 13.094
Totaal bedrijfsauto's 2023 7.614 13.795
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2018 107 96
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2019 105 94
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2020 74 68
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2021 76 70
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2022 38 34
Bedrijfsauto's minder dan 1 000 kg 2023 31 29
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2018 9.441 11.019
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2019 9.056 10.681
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2020 9.067 10.767
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2021 7.512 8.990
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2022 5.359 6.453
Bedrijfsauto's 1 000 tot 1 500 kg 2023 5.271 6.395
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2018 2.817 5.084
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2019 2.687 4.870
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2020 2.681 4.887
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2021 1.958 3.607
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2022 1.634 3.041
Bedrijfsauto's 1 500 tot 2 500 kg 2023 1.812 3.390
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2018 194 634
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2019 180 602
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2020 158 500
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2021 145 477
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2022 195 656
Bedrijfsauto's 2 500 tot 5 000 kg 2023 155 473
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2018 77 497
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2019 54 335
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2020 73 450
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2021 55 337
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2022 31 197
Bedrijfsauto's 5 000 tot 7 000 kg 2023 42 269
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2018 218 1.763
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2019 215 1.708
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2020 172 1.379
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2021 142 1.153
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2022 171 1.385
Bedrijfsauto's 7 000 tot 10 000 kg 2023 195 1.561
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2018 108 1.413
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2019 131 1.821
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2020 135 1.843
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2021 79 1.085
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2022 93 1.328
Bedrijfsauto's 10 000 kg of meer 2023 108 1.679
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2018 0 0
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2019 0 0
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2020 0 0
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2021 0 0
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2022 0 0
Bedrijfsauto's leeggewicht onbekend 2023 0 0
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de uitval van voertuigen naar totaal gewicht en voertuigcategorie (personenauto's en bedrijfsauto's/bedrijfsmotorvoertuigen) en naar gewichtsklasse per voertuigcategorie. In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsauto’s met een Nederlands kenteken opgenomen, die gedurende het verslagjaar zijn uitgevallen omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende personenauto’s en bedrijfsauto’s zijn onderverdeeld naar gewichtsklasse (leeggewicht). In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.
Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Sloopvoertuigen
Totaal aantal voertuigen dat is uitgevallen als wettig vervoermiddel op de openbare weg en waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop.
Gewicht sloopvoertuigen
Het leeggewicht van de uit Nederland afkomstige voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop (exclusief de import van voertuigen bestemd voor demontage).

Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.