Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Voertuig type Perioden Voor sloop vrijgekomen voertuigen (aantal) Brandstofsoort Benzine (aantal) Brandstofsoort Diesel (aantal) Brandstofsoort LPG (aantal) Brandstofsoort Overige (aantal)
Totaal motorvoertuigen 2018 208.336 176.569 27.147 4.353 267
Totaal motorvoertuigen 2019 196.581 165.362 27.075 3.787 357
Totaal motorvoertuigen 2020 185.225 154.487 27.031 3.315 392
Totaal motorvoertuigen 2021 184.341 160.003 20.784 3.073 481
Totaal motorvoertuigen 2022 147.886 129.979 15.117 2.275 515
Totaal motorvoertuigen 2023 133.937 116.814 14.263 2.126 734
Personenauto 2018 195.374 176.291 14.557 4.270 256
Personenauto 2019 184.153 165.114 15.001 3.709 329
Personenauto 2020 172.865 154.293 14.956 3.244 372
Personenauto 2021 174.374 159.787 11.118 3.009 460
Personenauto 2022 140.365 129.817 7.860 2.222 466
Personenauto 2023 126.323 116.639 6.931 2.075 678
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2018 12.962 278 12.590 83 11
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2019 12.428 248 12.074 78 28
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2020 12.360 194 12.075 71 20
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2021 9.967 216 9.666 64 21
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2022 7.521 162 7.257 53 49
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen 2023 7.614 175 7.332 51 56
Bestelauto 2018 12.399 267 12.044 82 6
Bestelauto 2019 11.857 238 11.524 75 20
Bestelauto 2020 11.864 186 11.593 69 16
Bestelauto 2021 9.593 214 9.306 60 13
Bestelauto 2022 7.087 159 6.852 51 25
Bestelauto 2023 7.158 171 6.907 45 35
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2018 136 1 135 0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2019 165 3 160 0 2
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2020 164 0 164 0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2021 122 1 119 0 2
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2022 139 1 127 0 11
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2023 123 0 114 0 9
Trekker voor oplegger 2018 221 0 220 0 1
Trekker voor oplegger 2019 209 0 208 0 1
Trekker voor oplegger 2020 183 0 181 1 1
Trekker voor oplegger 2021 133 0 132 0 1
Trekker voor oplegger 2022 171 0 161 0 10
Trekker voor oplegger 2023 189 0 187 0 2
Speciaal voertuig 2018 138 10 124 1 3
Speciaal voertuig 2019 136 7 123 3 3
Speciaal voertuig 2020 108 8 97 1 2
Speciaal voertuig 2021 84 1 77 4 2
Speciaal voertuig 2022 80 2 74 2 2
Speciaal voertuig 2023 97 4 85 6 2
Bus 2018 68 0 67 0 1
Bus 2019 61 0 59 0 2
Bus 2020 41 0 40 0 1
Bus 2021 35 0 32 0 3
Bus 2022 44 0 43 0 1
Bus 2023 47 0 39 0 8
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) met een Nederlands kenteken opgenomen, die zijn uitgevallen gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop. De tot de sloop behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar brandstofsoort van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Voor sloop vrijgekomen voertuigen
Nederlandse voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard vanwege sloop. Dit is exclusief de sloop van geïmporteerde voertuigen bestemd voor demontage.
Brandstofsoort
In de tabel worden de brandstofsoorten benzine, diesel en LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas) weergegeven.
Voertuigen die door elektriciteit worden aangedreven of die worden aangedreven door meerdere brandstofvormen in één voertuig (hybride) zijn vanwege hun geringe aantal (nog) niet afzonderlijk in de tabel opgenomen. Zij maken wel deel uit van de voertuigen waarvan het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop.
Benzine
Diesel
LPG
LPG (Liquefied Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas)
Overige
Voertuigen die rijden op elektriciteit of waterstof. Ook zijn hierin de zogenaamde hybride-voertuigen opgenomen. Dit zijn voertuigen waarvan de motor wordt aangedreven door een combinatie van brandstoffen, bijvoorbeeld elektriciteit en benzine. Ook vallen hieronder de voertuigen waarvan de gebruikte brandstof onbekend is.