Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Leeftijdsklasse voertuig Perioden Totaal motorvoertuigen (aantal)
Totaal 2019 11.372.065
Totaal 2020 11.567.203
Totaal 2021 11.704.406
Totaal 2022 11.917.133
Totaal 2023 12.063.981
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over het aantal actieve motorvoertuigen met een Nederlands kenteken uitgesplitst naar voertuigtype en leeftijdsklasse van het voertuig. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 24 maart 2023:
De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het motorvoertuigenpark per 1 januari zullen eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal motorvoertuigen
Het totaal aantal (gemotoriseerde) voertuigen met een Nederlands kenteken op wielen bestemd voor gebruik op wegen. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers) en motorfietsen. Aanhangwagens en opleggers vallen officieel niet onder de motorvoertuigen, maar worden in deze tabel wel meegenomen.