Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari

Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari

Regio's Perioden Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto's Totaal personenauto's (aantal) Personenauto's Personenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bus (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Aanhangwagen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Oplegger (aantal) Motorfietsen Totaal motorfietsen (aantal) Motorfietsen Motorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
Nederland 2022 11.917.133 10.688.353 8.827.709 502 7.803.950 444 2.411.637 1.182.857 1.228.780 1.182.857 974.792 60.867 82.436 56.230 8.532 1.228.780 1.051.486 177.294 677.787 39
Noord-Nederland (LD) 2022 1.306.028 1.132.392 909.302 522 849.120 487 311.913 138.277 173.636 138.277 114.632 6.032 7.841 8.018 1.754 173.636 161.460 12.176 84.813 49
Oost-Nederland (LD) 2022 2.798.014 2.479.477 2.036.509 548 1.742.917 469 605.341 286.804 318.537 286.804 235.200 15.372 21.325 13.404 1.503 318.537 280.953 37.584 156.164 42
West-Nederland (LD) 2022 5.053.249 4.621.605 3.848.599 457 3.371.983 400 919.426 487.782 431.644 487.782 407.179 23.467 31.697 20.949 4.490 431.644 357.130 74.514 285.224 34
Zuid-Nederland (LD) 2022 2.759.842 2.454.879 2.033.299 548 1.839.930 496 574.957 269.994 304.963 269.994 217.781 15.996 21.573 13.859 785 304.963 251.943 53.020 151.586 41
Groningen (PV) 2022 406.386 356.506 289.536 491 265.561 450 90.573 40.693 49.880 40.693 34.112 1.611 2.008 2.616 346 49.880 46.662 3.218 26.277 45
Fryslân (PV) 2022 501.889 433.558 343.211 525 322.604 493 127.400 59.069 68.331 59.069 48.340 2.789 3.398 3.234 1.308 68.331 63.167 5.164 31.278 48
Drenthe (PV) 2022 397.753 342.328 276.555 556 260.955 524 93.940 38.515 55.425 38.515 32.180 1.632 2.435 2.168 100 55.425 51.631 3.794 27.258 55
Overijssel (PV) 2022 853.947 741.164 601.455 513 550.306 470 200.593 87.810 112.783 87.810 71.319 4.316 6.880 4.227 1.068 112.783 97.753 15.030 51.899 44
Flevoland (PV) 2022 452.658 427.095 363.232 835 187.926 432 73.579 48.016 25.563 48.016 44.157 1.165 1.611 1.030 53 25.563 22.753 2.810 15.847 36
Gelderland (PV) 2022 1.491.409 1.311.218 1.071.822 508 1.004.685 476 331.169 150.978 180.191 150.978 119.724 9.891 12.834 8.147 382 180.191 160.447 19.744 88.418 42
Utrecht (PV) 2022 955.541 881.585 735.995 537 565.957 413 173.265 99.309 73.956 99.309 85.083 4.825 4.737 3.737 927 73.956 66.355 7.601 46.281 34
Noord-Holland (PV) 2022 1.655.545 1.525.984 1.263.783 434 1.117.723 384 288.158 158.597 129.561 158.597 132.595 7.326 8.962 7.278 2.436 129.561 113.142 16.419 103.604 36
Zuid-Holland (PV) 2022 2.148.104 1.956.286 1.639.854 437 1.489.707 397 391.122 199.304 191.818 199.304 164.114 9.973 15.901 8.288 1.028 191.818 146.077 45.741 117.128 31
Zeeland (PV) 2022 294.059 257.750 208.967 540 198.596 513 66.881 30.572 36.309 30.572 25.387 1.343 2.097 1.646 99 36.309 31.556 4.753 18.211 47
Noord-Brabant (PV) 2022 1.955.875 1.740.587 1.433.498 553 1.266.113 488 417.697 202.409 215.288 202.409 164.076 12.090 15.971 9.819 453 215.288 179.765 35.523 104.680 40
Limburg (PV) 2022 803.967 714.292 599.801 536 573.817 513 157.260 67.585 89.675 67.585 53.705 3.906 5.602 4.040 332 89.675 72.178 17.497 46.906 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het actieve motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe gegevens per 1 januari verschijnen telkens halverwege het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen met een Nederlands kenteken die op 1 januari van het desbetreffende jaar in de basisregistratie voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW voorkwamen.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Totaal motorvoertuigen
Motorvoertuig
Het totaal aantal (gemotoriseerde) voertuigen met een Nederlands kenteken op wielen bestemd voor gebruik op wegen. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen) en motorfietsen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Totaal personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Personenauto's (relatief)
Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
In bezit natuurlijke personen
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
In bezit natuurlijke personen (relatief)
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren per duizend inwoners. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Vrachtauto
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Trekker
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) kampeerwagens
b) voertuigen voor vervoer voertuigen
c) vuilniswagens
d) brandweerwagens
e) mobiele kranen
f) hoogwerkers
g) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer.
Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.
Bus
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Aanhangwagen
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.
Oplegger
Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.

Motorfietsen (relatief)
Het aantal hier vermelde motorfietsen bevat tevens de motorfietsen op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".