Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari

Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari

Regio's Perioden Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto's Totaal personenauto's (aantal) Personenauto's Personenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bus (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Aanhangwagen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Oplegger (aantal) Motorfietsen Totaal motorfietsen (aantal) Motorfietsen Motorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
Nederland 2023 12.063.981 10.808.892 8.917.107 501 7.842.473 440 2.456.150 1.201.061 1.255.089 1.201.061 989.841 60.811 85.679 55.974 8.756 1.255.089 1.069.827 185.262 690.724 39
Noord-Nederland (LD) 2023 1.323.830 1.146.105 918.843 523 854.929 486 318.031 140.306 177.725 140.306 116.242 6.115 8.217 7.962 1.770 177.725 164.967 12.758 86.956 49
Oost-Nederland (LD) 2023 2.827.322 2.502.221 2.053.063 546 1.755.265 466 614.763 289.662 325.101 289.662 237.536 15.446 21.966 13.389 1.325 325.101 286.448 38.653 159.496 42
West-Nederland (LD) 2023 5.116.505 4.676.564 3.890.006 456 3.384.174 396 937.089 497.148 439.941 497.148 414.825 23.393 33.203 20.914 4.813 439.941 361.541 78.400 289.410 34
Zuid-Nederland (LD) 2023 2.796.324 2.484.002 2.055.195 547 1.848.105 492 586.267 273.945 312.322 273.945 221.238 15.857 22.293 13.709 848 312.322 256.871 55.451 154.862 41
Groningen (PV) 2023 411.943 360.941 292.582 491 267.111 448 92.384 41.382 51.002 41.382 34.680 1.660 2.105 2.565 372 51.002 47.653 3.349 26.977 45
Fryslân (PV) 2023 509.552 439.394 347.242 526 325.308 493 130.185 60.027 70.158 60.027 49.150 2.816 3.521 3.230 1.310 70.158 64.727 5.431 32.125 49
Drenthe (PV) 2023 402.335 345.770 279.019 556 262.510 523 95.462 38.897 56.565 38.897 32.412 1.639 2.591 2.167 88 56.565 52.587 3.978 27.854 55
Overijssel (PV) 2023 864.772 749.221 607.154 513 553.856 468 204.523 88.972 115.551 88.972 72.482 4.276 7.184 4.174 856 115.551 99.758 15.793 53.095 45
Flevoland (PV) 2023 455.231 429.053 364.785 820 190.622 429 74.277 48.099 26.178 48.099 44.186 1.156 1.664 1.032 61 26.178 23.239 2.939 16.169 36
Gelderland (PV) 2023 1.507.319 1.323.947 1.081.124 507 1.010.787 474 335.963 152.591 183.372 152.591 120.868 10.014 13.118 8.183 408 183.372 163.451 19.921 90.232 42
Utrecht (PV) 2023 975.689 900.858 752.271 542 568.312 410 176.548 101.717 74.831 101.717 87.647 4.656 4.825 3.680 909 74.831 66.960 7.871 46.870 34
Noord-Holland (PV) 2023 1.678.675 1.546.699 1.281.070 434 1.120.113 379 293.426 161.450 131.976 161.450 134.313 7.433 9.692 7.271 2.741 131.976 114.502 17.474 104.179 35
Zuid-Holland (PV) 2023 2.164.227 1.968.243 1.645.748 433 1.495.900 393 398.783 202.799 195.984 202.799 166.919 9.983 16.545 8.299 1.053 195.984 147.803 48.181 119.696 31
Zeeland (PV) 2023 297.914 260.764 210.917 539 199.849 511 68.332 31.182 37.150 31.182 25.946 1.321 2.141 1.664 110 37.150 32.276 4.874 18.665 48
Noord-Brabant (PV) 2023 1.984.833 1.764.979 1.452.605 553 1.272.565 485 425.501 205.647 219.854 205.647 166.842 11.985 16.638 9.695 487 219.854 182.822 37.032 106.727 41
Limburg (PV) 2023 811.491 719.023 602.590 534 575.540 510 160.766 68.298 92.468 68.298 54.396 3.872 5.655 4.014 361 92.468 74.049 18.419 48.135 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het actieve motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.
Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 4 juli 2023:
Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe gegevens per 1 januari verschijnen telkens halverwege het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen met een Nederlands kenteken die op 1 januari van het desbetreffende jaar in de basisregistratie voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW voorkwamen.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Totaal motorvoertuigen
Motorvoertuig
Het totaal aantal (gemotoriseerde) voertuigen met een Nederlands kenteken op wielen bestemd voor gebruik op wegen. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen) en motorfietsen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Totaal personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Personenauto's (relatief)
Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
In bezit natuurlijke personen
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
In bezit natuurlijke personen (relatief)
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren per duizend inwoners. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Vrachtauto
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Trekker
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Hieronder vallen:
a) kampeerwagens
b) voertuigen voor vervoer voertuigen
c) vuilniswagens
d) brandweerwagens
e) mobiele kranen
f) hoogwerkers
g) overige speciale motorvoertuigen voor het wegverkeer.
Vanaf 1 mei 2009 worden kampeerwagens gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn kampeerwagens geregistreerd als speciale voertuigen.
Bus
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Aanhangwagen
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.
Oplegger
Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.

Motorfietsen (relatief)
Het aantal hier vermelde motorfietsen bevat tevens de motorfietsen op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".