Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen; verwachtingen (%) Investeringen; realisaties (%)
C Industrie 2019 8 9
C Industrie 2020 -11 -17
C Industrie 2021 6 0
C Industrie 2022** 19 13
C Industrie 2023* 15 .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 6 0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 2 -6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 16 -5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022** 26 17
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023* 12 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2019 6 2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 -3 -9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 13 -7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022** 23 14
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023* 15 .
11 Drankenindustrie 2019 5 .
11 Drankenindustrie 2020 -22 .
11 Drankenindustrie 2021 . .
11 Drankenindustrie 2022** . .
11 Drankenindustrie 2023* . .
12 Tabaksindustrie 2019 19 .
12 Tabaksindustrie 2020 -81 .
12 Tabaksindustrie 2021 . .
12 Tabaksindustrie 2022** . .
12 Tabaksindustrie 2023* . .
13 Textielindustrie 2019 17 23
13 Textielindustrie 2020 -23 -22
13 Textielindustrie 2021 9 5
13 Textielindustrie 2022** 53 65
13 Textielindustrie 2023* -20 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2019 5 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 -19 -23
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 24 6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022** 58 65
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023* -23 .
14 Kledingindustrie 2019 -33 -20
14 Kledingindustrie 2020 -39 .
14 Kledingindustrie 2021 . .
14 Kledingindustrie 2022** 149 214
14 Kledingindustrie 2023* -56 .
15 Leer- en schoenenindustrie 2019 -26 -20
15 Leer- en schoenenindustrie 2020 18 .
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2022** 76 47
15 Leer- en schoenenindustrie 2023* -32 .
16 Houtindustrie 2019 20 16
16 Houtindustrie 2020 -29 -16
16 Houtindustrie 2021 24 37
16 Houtindustrie 2022** -26 12
16 Houtindustrie 2023* -42 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2019 36 30
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 -6 -6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 -5 3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022** 1 5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023* 0 .
17 Papierindustrie 2019 8 21
17 Papierindustrie 2020 -15 1
17 Papierindustrie 2021 38 0
17 Papierindustrie 2022** 13 13
17 Papierindustrie 2023* -6 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2019 3 9
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 -14 -3
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 31 9
17-18 Papier- en grafische industrie 2022** 4 5
17-18 Papier- en grafische industrie 2023* -13 .
18 Grafische industrie 2019 -10 -14
18 Grafische industrie 2020 -11 -16
18 Grafische industrie 2021 17 40
18 Grafische industrie 2022** -15 -8
18 Grafische industrie 2023* -27 .
19 Aardolie-industrie 2019 . .
19 Aardolie-industrie 2020 -58 -50
19 Aardolie-industrie 2021 . .
19 Aardolie-industrie 2022** . 163
19 Aardolie-industrie 2023* . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2019 4 9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 -13 -20
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 -2 -22
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022** 39 16
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023* 30 .
20 Chemische industrie 2019 1 17
20 Chemische industrie 2020 -2 -14
20 Chemische industrie 2021 8 -9
20 Chemische industrie 2022** 33 6
20 Chemische industrie 2023* 30 .
21 Farmaceutische industrie 2019 . .
21 Farmaceutische industrie 2020 14 21
21 Farmaceutische industrie 2021 . .
21 Farmaceutische industrie 2022** . 41
21 Farmaceutische industrie 2023* . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2019 20 -2
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 40 23
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 -2 6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022** 10 -16
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023* 47 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2019 42 36
23 Bouwmaterialenindustrie 2020 4 -2
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 -15 -9
23 Bouwmaterialenindustrie 2022** 16 0
23 Bouwmaterialenindustrie 2023* 31 .
24 Basismetaalindustrie 2019 1 -12
24 Basismetaalindustrie 2020 -2 -33
24 Basismetaalindustrie 2021 69 109
24 Basismetaalindustrie 2022** 19 -6
24 Basismetaalindustrie 2023* 61 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2019 -10 9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 -21 -18
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 -4 25
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022** 2 13
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023* 17 .
24-30, 33 Metalektro 2019 9 11
24-30, 33 Metalektro 2020 -15 -23
24-30, 33 Metalektro 2021 5 31
24-30, 33 Metalektro 2022** 3 12
24-30, 33 Metalektro 2023* 9 .
25 Metaalproductenindustrie 2019 -17 20
25 Metaalproductenindustrie 2020 -27 -12
25 Metaalproductenindustrie 2021 -18 -2
25 Metaalproductenindustrie 2022** -2 17
25 Metaalproductenindustrie 2023* 8 .
26 Elektrotechnische industrie 2019 20 5
26 Elektrotechnische industrie 2020 17 -11
26 Elektrotechnische industrie 2021 33 58
26 Elektrotechnische industrie 2022** 49 21
26 Elektrotechnische industrie 2023* 20 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2019 32 23
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 1 -20
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 8 51
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022** 12 12
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2023* 11 .
27 Elektrische apparatenindustrie 2019 15 16
27 Elektrische apparatenindustrie 2020 -21 17
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 -14 -19
27 Elektrische apparatenindustrie 2022** 6 4
27 Elektrische apparatenindustrie 2023* 3 .
28 Machine-industrie 2019 38 27
28 Machine-industrie 2020 2 -29
28 Machine-industrie 2021 9 71
28 Machine-industrie 2022** 5 12
28 Machine-industrie 2023* 11 .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2019 8 -39
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020 31 3
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 124 114
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022** -20 -9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2023* -27 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2019 18 25
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 1 -42
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 89 90
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022** -13 -9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023* -1 .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2019 42 188
30 Overige transportmiddelenindustrie 2020 -27 -67
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 27 50
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022** 4 -8
30 Overige transportmiddelenindustrie 2023* 30 .
31 Meubelindustrie 2019 10 36
31 Meubelindustrie 2020 -6 -2
31 Meubelindustrie 2021 9 -2
31 Meubelindustrie 2022** 15 23
31 Meubelindustrie 2023* -22 .
31-33 Overige industrie en reparatie 2019 -2 -4
31-33 Overige industrie en reparatie 2020 -43 -20
31-33 Overige industrie en reparatie 2021 -2 -32
31-33 Overige industrie en reparatie 2022** 1 24
31-33 Overige industrie en reparatie 2023* -1 .
32 Overige industrie 2019 60 29
32 Overige industrie 2020 -13 10
32 Overige industrie 2021 156 13
32 Overige industrie 2022** 27 -4
32 Overige industrie 2023* 37 .
33 Reparatie en installatie van machines 2019 -39 -14
33 Reparatie en installatie van machines 2020 -56 -30
33 Reparatie en installatie van machines 2021 -45 -56
33 Reparatie en installatie van machines 2022** -33 44
33 Reparatie en installatie van machines 2023* -9 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de investeringsverwachtingen en –realisaties van bedrijven in de industrie. De gegevens zijn het resultaat van een steekproefonderzoek dat het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven in de industrie. Deze meting wordt in februari uitgevoerd. Het CBS vraagt bedrijven in deze bedrijfstak naar hun investeringsverwachtingen voor het lopende kalenderjaar en de realisaties voor het voorgaande jaar. De statistiek “Investeringen; verwachtingen en realisaties” komt tot stand met medefinanciering door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste activa verschuiven. De gegevens zijn beschikbaar per branche binnen de industrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
De gegevens die verzameld zijn voor de publicatie in mei 2020, zijn gedeeltelijk (ongeveer drie kwart) van voor 12 maart.
12 maart is het omslagpunt voor de maatregelen voor de COVID-19 pandemie.
Gezien de impact hiervan is, op basis van extra uitvraag en de respons van na 12 maart, de data van voor 12 maart gecorrigeerd.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over de verwachtingen voor 2013 tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers over de realisaties van 2013 tot en met 2021 zijn definitief en die van 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De voorlopige data voor de realisatie van 2022 is bijgesteld naar nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De investeringsgegevens over jaar T kennen het volgende publicatieschema:
• Medio jaar T:
Verwachting T (definitief)
Realisatie T min 1 (voorlopig cijfer)
Realisatie T min 2 (definitief)
• Aan het einde van jaar T:
Realisatie T min 1 (Nader voorlopig)

Toelichting onderwerpen

Investeringen; verwachtingen
De investeringsverwachtingen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven verwachten te doen voor de aanschaf van materiële vaste activa.
Zowel de verwachte als de gerealiseerde groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Investeringen; realisaties
De gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven gedaan hebben voor de aanschaf van materiële vaste activa.
Zowel de verwachte als de gerealiseerde groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.