Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal) Jonge Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij jonge snelgroeiende bed (aantal)
B Delfstoffenwinning 2022* 5 325 . .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022* . . . .
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 1 . . .
061 Winning van aardolie 2022* 0 0 . .
062 Winning van aardgas 2022* 1 . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 2 . . .
081 Winning van zand, grind en klei 2022* 2 . . .
089 Winning van overige delfstoffen 2022* 0 0 . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 2 . . .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* 2 . . .
099 Dienstverlening overige winning 2022* 0 0 . .
C Industrie 2022* 890 85.956 . .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 168 12.043 . .
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 21 2.140 . .
102 Visverwerkende industrie 2022* 4 . . .
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 7 318 . .
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 2 . . .
105 Zuivelindustrie 2022* 4 . . .
106 Meelindustrie 2022* 3 . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* 87 4.930 . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 31 2.416 . .
109 Diervoederindustrie 2022* 9 772 . .
11 Drankenindustrie 2022* 10 436 . .
110 Drankenindustrie 2022* 10 436 . .
12 Tabaksindustrie 2022* 0 0 . .
120 Tabaksindustrie 2022* 0 0 . .
13 Textielindustrie 2022* 21 921 . .
131 Spinnerijen 2022* 0 0 . .
132 Weverijen 2022* 2 . . .
133 Textielveredelingsindustrie 2022* 0 0 . .
139 Overige textielproductenindustrie 2022* 19 . . .
14 Kledingindustrie 2022* 9 273 . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 9 273 . .
142 Bontartikelenindustrie 2022* 0 0 . .
143 Gebreide kledingindustrie 2022* 0 0 . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 1 . . .
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* 0 0 . .
152 Schoenenindustrie 2022* 1 . . .
16 Houtindustrie 2022* 33 1.530 . .
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* 4 133 . .
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* 29 1.398 . .
17 Papierindustrie 2022* 12 3.182 . .
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* 1 . . .
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* 11 . . .
18 Grafische industrie 2022* 28 1.650 . .
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* 26 . . .
182 Repro van geluid, beeld en software 2022* 2 . . .
19 Aardolie-industrie 2022* 0 0 . .
191 Cokesfabrieken 2022* 0 0 . .
192 Aardolie-industrie 2022* 0 0 . .
20 Chemische industrie 2022* 31 2.184 . .
201 Basischemie 2022* 15 1.127 . .
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* 0 0 . .
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* 2 . . .
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* 6 . . .
205 Overige chemische productenindustrie 2022* 8 726 . .
206 Synthetische vezelindustrie 2022* 0 0 . .
21 Farmaceutische industrie 2022* 14 . . .
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* 1 . . .
212 Farmaceutische productenindustrie 2022* 13 . . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 47 3.370 . .
221 Rubberproductenindustrie 2022* 4 278 . .
222 Kunststofproductenindustrie 2022* 43 3.092 . .
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 29 1.832 . .
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* 2 . . .
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* 2 . . .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* 2 . . .
234 Overige keramische industrie 2022* 1 . . .
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* 0 0 . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* 16 589 . .
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* 3 . . .
239 Overige minerale productenindustrie 2022* 3 . . .
24 Basismetaalindustrie 2022* 9 851 . .
241 IJzer- en staalindustrie 2022* 1 . . .
242 Stalen buizenindustrie 2022* 1 . . .
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022* 3 . . .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022* 2 . . .
245 Metaalgieterijen 2022* 2 . . .
25 Metaalproductenindustrie 2022* 131 7.795 . .
251 Metalen bouwproductenindustrie 2022* 45 2.425 . .
252 Tankbouw en cv-industrie 2022* 6 685 . .
253 Stoomketelindustrie 2022* 1 . . .
254 Wapen- en munitie-industrie 2022* 0 0 . .
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022* 10 . . .
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2022* 51 2.305 . .
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2022* 3 . . .
259 Overige metaalproductenindustrie 2022* 15 1.380 . .
26 Elektrotechnische industrie 2022* 25 1.895 . .
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2022* 6 527 . .
262 Computerindustrie 2022* 6 619 . .
263 Communicatieapparatenindustrie 2022* 3 . . .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2022* 1 . . .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2022* 5 251 . .
266 Elektromedische apparatenindustrie 2022* 1 . . .
267 Optische instrumentenindustrie 2022* 3 . . .
268 Industrie van informatiedragers 2022* 0 0 . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 34 . . .
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2022* 12 1.000 . .
272 Accu- en batterijenindustrie 2022* 2 . . .
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2022* 5 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2021, 2022 is voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2024:
De gegevens over 2019 en 2020 zijn zonder wijzigingen definitief gemaakt.
De definitieve gegevens van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Er zijn aantal aggregaten en uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
• B-S exclusief O en exclusief S94
• G-S exclusief O en exclusief S94
• P Onderwijs; Q Zorg; R Cultuur, sport en recreatie; S96 Overige persoonlijke dienstverlening (inclusief verdere detailleringen daarvan)

Er zijn 2 onderwerpen toegevoegd:
• Aantal jonge snelgroeiende bedrijven
• Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Jonge Snelgroeiende bedrijven
Dit zijn snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid die zijn opgericht maximaal 2 jaar voor het begin van de 3-jaars groeiperiode.
Werknemers bij jonge snelgroeiende bed
Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.