Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal) Jonge Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij jonge snelgroeiende bed (aantal)
14 Kledingindustrie 2022* 9 273 . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 9 273 . .
143 Gebreide kledingindustrie 2022* 0 0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2021, 2022 is voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2024:
De gegevens over 2019 en 2020 zijn zonder wijzigingen definitief gemaakt.
De definitieve gegevens van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Er zijn aantal aggregaten en uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
• B-S exclusief O en exclusief S94
• G-S exclusief O en exclusief S94
• P Onderwijs; Q Zorg; R Cultuur, sport en recreatie; S96 Overige persoonlijke dienstverlening (inclusief verdere detailleringen daarvan)

Er zijn 2 onderwerpen toegevoegd:
• Aantal jonge snelgroeiende bedrijven
• Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Jonge Snelgroeiende bedrijven
Dit zijn snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid die zijn opgericht maximaal 2 jaar voor het begin van de 3-jaars groeiperiode.
Werknemers bij jonge snelgroeiende bed
Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.