Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, aardgas SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 m3) Inzet voor elektriciteitsproductie (1000 m3) Niet-energetisch gebruik (1000 m3) Belast verbruik (1000 m3)
Totaal aardgas A-U Alle economische activiteiten 2022* 530.785 23.328.400 12.315.800 2.153.400 8.859.100
Totaal aardgas A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 36.990 2.867.800 2.241.900 625.900
Totaal aardgas B Delfstoffenwinning 2022* 60 7.600 7.600
Totaal aardgas C Industrie 2022* 33.615 9.722.600 2.677.700 2.153.400 4.891.400
Totaal aardgas 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 4.605 1.836.200 582.700 1.253.400
Totaal aardgas 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 330 70.500 70.500
Totaal aardgas 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 150 254.300 34.500 219.800
Totaal aardgas 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 30 220.500 137.900 82.600
Totaal aardgas 105 Zuivelindustrie 2022* 185 355.300 60.200 295.100
Totaal aardgas 106 Meelindustrie 2022* 65 295.500 201.900 93.600
Totaal aardgas 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 3.265 424.100 108.700 315.500
Totaal aardgas 109 Diervoederindustrie 2022* 160 97.500 97.500
Totaal aardgas 11-12 Dranken- en tabaksindustrie 2022* 420 118.500 39.600 78.900
Totaal aardgas 13 Textielindustrie 2022* 915 57.000 57.000
Totaal aardgas 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 1.710 62.700 62.700
Totaal aardgas 14 Kledingindustrie 2022* 585 900 900
Totaal aardgas 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 210 4.800 4.800
Totaal aardgas 16 Houtindustrie 2022* 1.480 11.500 300 11.200
Totaal aardgas 17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 1.700 481.900 225.400 256.500
Totaal aardgas 17 Papierindustrie 2022* 290 462.000 225.400 236.600
Totaal aardgas 18 Grafische industrie 2022* 1.410 19.900 19.900
Totaal aardgas 19 Aardolie-industrie 2022* 10 651.800 283.400 368.300
Totaal aardgas 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 785 5.330.600 1.549.600 2.153.400 1.627.600
Totaal aardgas Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2022* 230 4.617.500 1.211.400 2.153.400 1.252.600
Totaal aardgas 2013 Overige anorganische basischemie 2022* 20 487.900 330.300 157.600
Totaal aardgas Overige chemie, farmaceutische industrie 2022* 540 225.200 7.900 217.300
Totaal aardgas 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 1.050 98.800 700 98.100
Totaal aardgas 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 985 539.600 6.100 533.500
Totaal aardgas 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2022* 350 440.600 700 439.900
Totaal aardgas 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2022* 635 99.000 5.400 93.600
Totaal aardgas 24 Basismetaalindustrie 2022* 230 368.700 29.500 339.200
Totaal aardgas IJzer- en staalindustrie 2022* 130 292.800 29.500 263.200
Totaal aardgas Non-ferrometaalindustrie 2022* 100 75.900 75.900
Totaal aardgas 25 Metaalproductenindustrie 2022* 6.825 151.200 151.200
Totaal aardgas 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022* 3.640 95.500 95.500
Totaal aardgas 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 495 33.400 33.400
Totaal aardgas 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 1.085 53.300 53.300
Totaal aardgas 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 590 19.900 19.900
Totaal aardgas 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 9.515 40.700 40.700
Totaal aardgas 31 Meubelindustrie 2022* 3.315 18.000 18.000
Totaal aardgas 32 Overige industrie 2022* 2.080 8.100 8.100
Totaal aardgas 33 Reparatie en installatie van machines 2022* 4.120 14.700 14.700
Totaal aardgas D Energievoorziening 2022* 25 7.526.600 7.324.200 202.400
Totaal aardgas E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 1.075 125.000 71.900 53.100
Totaal aardgas F Bouwnijverheid 2022* 26.590 83.500 83.500
Totaal aardgas G Handel 2022* 127.305 593.000 593.000
Totaal aardgas H Vervoer en opslag 2022* 16.785 221.500 221.500
Totaal aardgas I Horeca 2022* 84.390 424.200 424.200
Totaal aardgas J Informatie en communicatie 2022* 4.690 32.100 32.100
Totaal aardgas K Financiële dienstverlening 2022* 21.630 91.700 91.700
Totaal aardgas L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 13.255 89.200 89.200
Totaal aardgas M Specialistische zakelijke diensten 2022* 27.020 144.900 144.900
Totaal aardgas N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 10.840 54.600 54.600
Totaal aardgas O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 15.405 180.100 180.100
Totaal aardgas P Onderwijs 2022* 13.765 252.600 252.600
Totaal aardgas Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 49.945 579.200 579.200
Totaal aardgas R Cultuur, sport en recreatie 2022* 20.235 183.300 183.300
Totaal aardgas S Overige dienstverlening 2022* 26.655 143.000 143.000
Totaal aardgas U Extraterritoriale organisaties 2022* 510 5.900 5.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 A-U Alle economische activiteiten 2022* 530.785 3.568.400 162.900 0 3.405.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 36.990 549.700 . .
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 B Delfstoffenwinning 2022* 60 5.400 5.400
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 C Industrie 2022* 33.615 526.600 1.200 0 525.400
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 4.605 174.500 200 174.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 330 15.100 15.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 150 14.000 200 13.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 30 4.700 0 4.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 105 Zuivelindustrie 2022* 185 8.900 0 8.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 106 Meelindustrie 2022* 65 5.800 0 5.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 3.265 106.300 0 106.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 109 Diervoederindustrie 2022* 160 10.800 10.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 11-12 Dranken- en tabaksindustrie 2022* 420 8.900 0 8.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 13 Textielindustrie 2022* 915 13.700 13.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 1.710 18.600 18.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 14 Kledingindustrie 2022* 585 900 900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 210 4.000 4.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 16 Houtindustrie 2022* 1.480 5.600 0 5.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 1.700 26.400 200 26.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 17 Papierindustrie 2022* 290 12.700 200 12.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 18 Grafische industrie 2022* 1.410 13.700 13.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 19 Aardolie-industrie 2022* 10 1.600 0 1.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 785 51.700 800 0 50.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2022* 230 17.600 500 0 17.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 2013 Overige anorganische basischemie 2022* 20 3.100 300 2.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Overige chemie, farmaceutische industrie 2022* 540 31.000 0 31.000
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 1.050 24.300 0 24.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 985 22.200 0 22.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2022* 350 9.600 0 9.600
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2022* 635 12.700 0 12.700
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 24 Basismetaalindustrie 2022* 230 12.900 0 12.900
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 IJzer- en staalindustrie 2022* 130 4.500 0 4.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 Non-ferrometaalindustrie 2022* 100 8.400 8.400
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 25 Metaalproductenindustrie 2022* 6.825 82.300 82.300
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022* 3.640 50.500 50.500
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 495 11.200 11.200
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 1.085 22.100 22.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 590 10.800 10.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 9.515 33.800 33.800
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 31 Meubelindustrie 2022* 3.315 16.100 16.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 32 Overige industrie 2022* 2.080 6.600 6.600
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig aardgasverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar voor: 2019, 2020 en 2022

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van aardgas, exclusief doorvoer.
Inzet voor elektriciteitsproductie
De hoeveelheid energie die is gebruikt voor de productie van elektriciteit, al dan niet in combinatie met gelijktijdige warmteopwekking (warmtekrachtkoppeling (WKK)). In de meeste sectoren betreft het WKK, maar in de energiesector wordt er ook via andere installaties elektriciteit opgewekt, dat niet voor eigen gebruik is.
Niet-energetisch gebruik
Het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig. Voorbeelden zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest.
Belast verbruik
De totale levering voor eigen gebruik minus het verbruik dat vrijgesteld is van de belasting. In deze tabel is enkel rekening gehouden met inzet van van aardgas voor elektriciteitsproductie WKK en niet-energetisch gebruik.