Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, elektriciteit SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, totaal (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, aflevering (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, verbruik (1000 kWh)
Totaal elektriciteit A-U Alle economische activiteiten 2022* 940.410 76.529.300 112.872.100 . .
Totaal elektriciteit A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 67.535 4.715.800 10.529.200 . .
Totaal elektriciteit B Delfstoffenwinning 2022* 1.520 2.097.400 5.300 . .
Totaal elektriciteit C Industrie 2022* 34.010 30.638.900 9.385.800 4.268.800 5.117.000
Totaal elektriciteit 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 4.625 5.787.500 1.335.100 369.200 966.000
Totaal elektriciteit 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 330 732.600 14.300 3.200 11.100
Totaal elektriciteit 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 150 646.400 . 1.400 .
Totaal elektriciteit 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 25 176.700 . . 207.800
Totaal elektriciteit 105 Zuivelindustrie 2022* 190 1.019.900 . . 110.600
Totaal elektriciteit 106 Meelindustrie 2022* 70 476.100 . 178.200 .
Totaal elektriciteit 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 3.275 1.691.000 155.600 14.600 141.000
Totaal elektriciteit 109 Diervoederindustrie 2022* 160 661.700 . . 6.500
Totaal elektriciteit 11-12 Dranken- en tabaksindustrie 2022* 420 383.100 99.900 7.800 92.100
Totaal elektriciteit 13 Textielindustrie 2022* 935 332.400 16.000 7.600 8.400
Totaal elektriciteit 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 1.730 378.000 21.100 11.700 9.400
Totaal elektriciteit 14 Kledingindustrie 2022* 585 5.200 . 700 .
Totaal elektriciteit 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 210 40.400 . 3.400 .
Totaal elektriciteit 16 Houtindustrie 2022* 1.500 254.600 49.300 23.600 25.700
Totaal elektriciteit 17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 1.705 1.461.500 637.400 184.200 453.200
Totaal elektriciteit 17 Papierindustrie 2022* 285 1.180.400 619.200 175.900 443.400
Totaal elektriciteit 18 Grafische industrie 2022* 1.420 281.100 18.200 8.300 9.800
Totaal elektriciteit 19 Aardolie-industrie 2022* 10 1.544.200 1.614.600 439.400 1.175.100
Totaal elektriciteit 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 815 11.187.700 5.022.200 2.760.600 2.261.600
Totaal elektriciteit Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2022* 245 7.771.100 3.936.500 2.214.200 1.722.300
Totaal elektriciteit 2013 Overige anorganische basischemie 2022* 20 1.935.000 1.049.500 534.100 515.400
Totaal elektriciteit Overige chemie, farmaceutische industrie 2022* 550 1.481.600 36.200 12.100 24.000
Totaal elektriciteit 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 1.075 1.659.200 49.600 19.000 30.600
Totaal elektriciteit 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 1.000 1.138.800 55.100 17.100 38.100
Totaal elektriciteit 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2022* 350 676.100 19.100 6.400 12.800
Totaal elektriciteit 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2022* 645 462.700 36.000 10.900 25.100
Totaal elektriciteit 24 Basismetaalindustrie 2022* 230 3.259.900 258.500 256.100 2.400
Totaal elektriciteit IJzer- en staalindustrie 2022* 135 2.173.600 258.300 256.000 2.300
Totaal elektriciteit Non-ferrometaalindustrie 2022* 95 1.086.300 . 0 .
Totaal elektriciteit 25 Metaalproductenindustrie 2022* 6.900 1.523.100 184.000 107.600 76.400
Totaal elektriciteit 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022* 3.730 1.408.100 72.900 38.700 34.200
Totaal elektriciteit 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 505 327.400 25.300 12.400 12.900
Totaal elektriciteit 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 1.100 580.400 35.000 16.600 18.500
Totaal elektriciteit 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 595 253.000 9.700 4.100 5.600
Totaal elektriciteit 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 9.590 455.900 50.800 24.100 26.800
Totaal elektriciteit 31 Meubelindustrie 2022* 3.330 189.000 35.500 15.500 20.000
Totaal elektriciteit 32 Overige industrie 2022* 2.105 93.100 6.500 2.800 3.800
Totaal elektriciteit 33 Reparatie en installatie van machines 2022* 4.155 173.800 8.800 5.800 3.000
Totaal elektriciteit D Energievoorziening 2022* 15 274.500 83.705.000 81.315.000 2.390.000
Totaal elektriciteit E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 1.180 2.138.300 5.179.100 3.968.800 1.210.200
Totaal elektriciteit F Bouwnijverheid 2022* 65.440 994.700 348.300 . .
Totaal elektriciteit G Handel 2022* 185.505 7.717.300 . . .
Totaal elektriciteit H Vervoer en opslag 2022* 65.740 5.909.900 . . .
Totaal elektriciteit I Horeca 2022* 98.885 3.232.600 . . .
Totaal elektriciteit J Informatie en communicatie 2022* 45.025 5.391.800 . . .
Totaal elektriciteit K Financiële dienstverlening 2022* 35.500 1.109.300 . . .
Totaal elektriciteit L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 23.680 976.400 . . .
Totaal elektriciteit M Specialistische zakelijke diensten 2022* 48.530 1.520.000 . . .
Totaal elektriciteit N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 15.510 560.300 . . .
Totaal elektriciteit O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 102.590 2.729.600 . . .
Totaal elektriciteit P Onderwijs 2022* 17.080 1.486.700 . . .
Totaal elektriciteit Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 70.955 3.170.500 . . .
Totaal elektriciteit R Cultuur, sport en recreatie 2022* 27.975 1.352.500 . . .
Totaal elektriciteit S Overige dienstverlening 2022* 33.180 469.900 . . .
Totaal elektriciteit U Extraterritoriale organisaties 2022* 560 43.000 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh A-U Alle economische activiteiten 2022* 940.410 5.818.700 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 67.535 530.000 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh B Delfstoffenwinning 2022* 1.520 7.300 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh C Industrie 2022* 34.010 338.600 113.200 113.000 200
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 4.625 46.200 7.000 7.000 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 330 3.300 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 150 1.500 600 600 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 25 300 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 105 Zuivelindustrie 2022* 190 1.900 900 900 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 106 Meelindustrie 2022* 70 700 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 3.275 32.800 3.900 3.900 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 109 Diervoederindustrie 2022* 160 1.600 800 800 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 11-12 Dranken- en tabaksindustrie 2022* 420 4.200 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 13 Textielindustrie 2022* 935 9.300 1.700 1.600 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 1.730 15.900 4.300 4.200 100
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 14 Kledingindustrie 2022* 585 4.500 600 600 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 210 2.100 2.000 2.000 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 16 Houtindustrie 2022* 1.500 15.000 1.900 1.800 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 17-18 Papier- en grafische industrie 2022* 1.705 17.100 5.800 5.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 17 Papierindustrie 2022* 285 2.900 1.900 1.900 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 18 Grafische industrie 2022* 1.420 14.200 3.900 3.900 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 19 Aardolie-industrie 2022* 10 100 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 815 8.100 1.800 1.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2022* 245 2.400 500 400 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 2013 Overige anorganische basischemie 2022* 20 200 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Overige chemie, farmaceutische industrie 2022* 550 5.500 1.300 1.300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 1.075 10.700 5.500 5.500 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 1.000 10.000 2.700 2.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2022* 350 3.500 800 800 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2022* 645 6.500 1.800 1.800 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 24 Basismetaalindustrie 2022* 230 2.300 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh IJzer- en staalindustrie 2022* 135 1.400 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Non-ferrometaalindustrie 2022* 95 900 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 25 Metaalproductenindustrie 2022* 6.900 69.000 54.100 54.100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022* 3.730 37.300 9.700 9.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 505 5.100 3.000 3.000 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 1.100 11.000 4.500 4.500 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 595 6.000 1.400 1.400 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 9.590 95.800 16.100 16.100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 31 Meubelindustrie 2022* 3.330 33.300 9.900 9.900 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 32 Overige industrie 2022* 2.105 21.100 2.400 2.400 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig elektriciteitsverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar voor: 2019, 2020 en 2022

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Betreft een maatwerk tabel en wordt alleen op verzoek gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van elektriciteit, exclusief doorvoer.
Elektriciteitsproductie, totaal
Eigen productie van elektriciteit.
Elektriciteitsproductie, totaal
Elektriciteitsproductie, aflevering
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat afgeleverd wordt aan het net.
Elektriciteitsproductie, verbruik
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat ook zelf verbruikt wordt.