Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, elektriciteit SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, totaal (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, aflevering (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, verbruik (1000 kWh)
Totaal elektriciteit A-U Alle economische activiteiten 2020* 949.125 78.643.400 118.471.400 . .
Totaal elektriciteit A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 79.170 6.990.300 12.446.600 . .
Totaal elektriciteit B Delfstoffenwinning 2020* 1.565 2.064.200 0 . .
Totaal elektriciteit C Industrie 2020* 32.700 31.808.900 10.022.200 4.469.500 5.552.700
Totaal elektriciteit 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 4.405 5.680.300 1.410.000 348.000 1.062.000
Totaal elektriciteit 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 335 720.400 10.700 3.800 6.900
Totaal elektriciteit 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 135 610.400 . . .
Totaal elektriciteit 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 30 177.600 294.500 . .
Totaal elektriciteit 105 Zuivelindustrie 2020* 180 1.044.100 179.200 46.800 132.400
Totaal elektriciteit 106 Meelindustrie 2020* 70 451.500 565.600 137.900 427.700
Totaal elektriciteit 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 3.170 1.641.600 145.300 15.700 129.700
Totaal elektriciteit 109 Diervoederindustrie 2020* 165 639.300 . . 4.500
Totaal elektriciteit 12 Tabaksindustrie 2020* 330 395.300 88.400 13.000 75.300
Totaal elektriciteit 13 Textielindustrie 2020* 870 371.800 4.000 300 3.600
Totaal elektriciteit 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 1.630 433.000 5.800 300 5.500
Totaal elektriciteit 14 Kledingindustrie 2020* 570 6.700 300 0 300
Totaal elektriciteit 15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 195 54.500 1.500 0 1.500
Totaal elektriciteit 16 Houtindustrie 2020* 1.385 208.600 45.700 20.600 25.100
Totaal elektriciteit 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 1.835 1.575.800 661.100 135.800 525.300
Totaal elektriciteit 17 Papierindustrie 2020* 310 1.223.500 659.600 135.700 524.000
Totaal elektriciteit 18 Grafische industrie 2020* 1.520 352.300 1.500 200 1.400
Totaal elektriciteit 19 Aardolie-industrie 2020* 10 1.277.700 1.796.200 458.600 1.337.600
Totaal elektriciteit 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 810 11.075.600 5.779.800 3.318.700 2.461.200
Totaal elektriciteit Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2020* 240 7.576.800 4.750.000 2.819.200 1.930.800
Totaal elektriciteit 2013 Overige anorganische basischemie 2020* 15 2.101.800 989.800 488.000 501.800
Totaal elektriciteit Overige chemie, farmaceutische industrie 2020* 555 1.397.000 40.100 11.500 28.600
Totaal elektriciteit 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 1.045 1.690.600 . . 16.900
Totaal elektriciteit 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 965 1.052.600 35.500 3.300 32.200
Totaal elektriciteit 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2020* 330 577.700 10.900 . .
Totaal elektriciteit 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2020* 630 474.900 24.500 . .
Totaal elektriciteit 24 Basismetaalindustrie 2020* 185 4.819.200 . . 1.700
Totaal elektriciteit IJzer- en staalindustrie 2020* 150 2.212.300 . . .
Totaal elektriciteit Non-ferrometaalindustrie 2020* 35 2.607.000 . 900 .
Totaal elektriciteit 25 Metaalproductenindustrie 2020* 6.730 1.507.500 88.400 41.600 46.800
Totaal elektriciteit 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 3.790 1.385.900 21.400 3.300 18.000
Totaal elektriciteit 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020* 480 391.800 6.000 2.000 4.000
Totaal elektriciteit 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 1.080 613.000 10.000 2.700 7.300
Totaal elektriciteit 30 Overige transportmiddelenindustrie 2020* 600 221.200 4.000 600 3.300
Totaal elektriciteit 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 8.835 489.300 17.500 4.300 13.200
Totaal elektriciteit 31 Meubelindustrie 2020* 3.090 175.100 9.200 2.500 6.700
Totaal elektriciteit 32 Overige industrie 2020* 2.030 116.100 3.600 200 3.400
Totaal elektriciteit 33 Reparatie en installatie van machines 2020* 3.715 198.100 4.700 1.700 3.100
Totaal elektriciteit D Energievoorziening 2020* 15 288.900 88.997.000 87.029.700 1.967.300
Totaal elektriciteit E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 1.170 2.155.300 4.808.400 3.782.500 1.025.900
Totaal elektriciteit F Bouwnijverheid 2020* 58.325 962.100 170.400 . .
Totaal elektriciteit G Handel 2020* 196.080 7.953.700 454.300 . .
Totaal elektriciteit H Vervoer en opslag 2020* 56.095 5.598.200 216.900 . .
Totaal elektriciteit I Horeca 2020* 98.630 2.986.300 56.400 . .
Totaal elektriciteit J Informatie en communicatie 2020* 46.325 4.408.400 12.300 . .
Totaal elektriciteit K Financiële dienstverlening 2020* 34.955 1.172.500 138.600 . .
Totaal elektriciteit L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 20.205 943.300 104.800 . .
Totaal elektriciteit M Specialistische zakelijke diensten 2020* 46.785 1.415.500 125.100 . .
Totaal elektriciteit N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 15.925 593.800 50.500 . .
Totaal elektriciteit O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 103.050 2.884.000 141.100 . .
Totaal elektriciteit P Onderwijs 2020* 16.415 1.366.000 205.900 . .
Totaal elektriciteit Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 80.260 3.279.100 349.700 . .
Totaal elektriciteit R Cultuur, sport en recreatie 2020* 27.125 1.249.500 135.400 . .
Totaal elektriciteit S Overige dienstverlening 2020* 33.750 475.000 35.900 . .
Totaal elektriciteit U Extraterritoriale organisaties 2020* 570 48.100 0 . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh A-U Alle economische activiteiten 2020* 949.125 5.943.100 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 79.170 612.300 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh B Delfstoffenwinning 2020* 1.565 7.600 . . .
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh C Industrie 2020* 32.700 326.500 32.200 32.000 200
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 4.405 44.000 2.700 2.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 335 3.300 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 135 1.400 400 400 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 30 300 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 105 Zuivelindustrie 2020* 180 1.800 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 106 Meelindustrie 2020* 70 700 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 3.170 31.700 600 500 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 109 Diervoederindustrie 2020* 165 1.600 1.000 1.000 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 12 Tabaksindustrie 2020* 330 3.300 200 200 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 13 Textielindustrie 2020* 870 8.700 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 1.630 16.300 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 14 Kledingindustrie 2020* 570 5.700 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 195 1.900 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 16 Houtindustrie 2020* 1.385 13.900 200 100 100
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 1.835 18.300 500 500 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 17 Papierindustrie 2020* 310 3.100 500 500 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 18 Grafische industrie 2020* 1.520 15.200 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 19 Aardolie-industrie 2020* 10 100 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 810 8.100 400 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Basischemie, excl. ov. anorg basischemie 2020* 240 2.400 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 2013 Overige anorganische basischemie 2020* 15 200 100 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Overige chemie, farmaceutische industrie 2020* 555 5.500 200 200 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 1.045 10.400 700 700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 965 9.600 200 200 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 231-234 Glas- en glaswerkindustrie, voor 2020* 330 3.300 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 235-239 Overige bouwmaterialenindustrie 2020* 630 6.300 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 24 Basismetaalindustrie 2020* 185 1.900 100 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh IJzer- en staalindustrie 2020* 150 1.500 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh Non-ferrometaalindustrie 2020* 35 400 0 0 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 25 Metaalproductenindustrie 2020* 6.730 67.100 24.700 24.700 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 3.790 37.800 1.200 1.200 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020* 480 4.800 100 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 1.080 10.800 300 300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 30 Overige transportmiddelenindustrie 2020* 600 6.000 200 100 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 8.835 88.200 1.400 1.300 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 31 Meubelindustrie 2020* 3.090 30.900 1.000 1.000 0
Schijf 1: 0 t/m 10 000 kWh 32 Overige industrie 2020* 2.030 20.300 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig elektriciteitsverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per augustus 2022:
De cijfers over elektriciteitsproductie zijn geüpdatet en in lijn gebracht met de energiebalans.
De verhouding tussen aflevering en verbruik uit eigen elektriciteitsproductie is niet veranderd.

Wijzigingen per juni 2022:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van elektriciteit, exclusief doorvoer.
Elektriciteitsproductie, totaal
Eigen productie van elektriciteit.
Elektriciteitsproductie, totaal
Elektriciteitsproductie, aflevering
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat afgeleverd wordt aan het net.
Elektriciteitsproductie, verbruik
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat ook zelf verbruikt wordt.