Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, elektriciteit SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, totaal (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, aflevering (1000 kWh) Elektriciteitsproductie, totaal Elektriciteitsproductie, verbruik (1000 kWh)
Totaal elektriciteit A-U Alle economische activiteiten 2019* 947.410 81.551.600 117.798.900 . .
Totaal elektriciteit A-U Alle economische activiteiten 2020* 949.125 78.643.400 118.471.400 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig elektriciteitsverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per augustus 2022:
De cijfers over elektriciteitsproductie zijn geüpdatet en in lijn gebracht met de energiebalans.
De verhouding tussen aflevering en verbruik uit eigen elektriciteitsproductie is niet veranderd.

Wijzigingen per juni 2022:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van elektriciteit, exclusief doorvoer.
Elektriciteitsproductie, totaal
Eigen productie van elektriciteit.
Elektriciteitsproductie, totaal
Elektriciteitsproductie, aflevering
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat afgeleverd wordt aan het net.
Elektriciteitsproductie, verbruik
Het deel van de eigen elektriciteitsproductie dat ook zelf verbruikt wordt.