ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten door extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
1 werkzame persoon Totaal C-N en Q 2 0
1 werkzame persoon C Industrie 1 0
1 werkzame persoon D-E Energie, water, afvalbeheer 3 1
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 2 0
1 werkzame persoon G Handel 0 0
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 3 0
1 werkzame persoon I Horeca 2 0
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 1 0
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 3 0
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 0 0
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 4 1
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 1 0
1 werkzame persoon Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 0
1 werkzame persoon ICT-sector 1 0
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 1 0
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 1 0
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 0 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 1 1
2 tot 10 werkzame personen G Handel 1 0
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 1 0
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 1 1
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 1 0
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 0 0
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 1 0
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2 1
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 0
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 0
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 1 0
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 2 1
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 3 1
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 2 0
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 3 2
10 tot 50 werkzame personen G Handel 3 1
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 3 1
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 0 0
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2 1
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 1 1
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 0
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 3 1
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 1 0
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2 1
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 2 1
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 4 1
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 4 2
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 5 0
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 6 3
50 tot 250 werkzame personen G Handel 4 1
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 3 0
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 4 1
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 5 1
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 4 2
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 6 2
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 7 2
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 3 1
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2 1
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 5 1
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 9 3
250 of meer werkzame personen C Industrie 10 3
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 3 3
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 11 7
250 of meer werkzame personen G Handel 7 4
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 8 2
250 of meer werkzame personen I Horeca 10 0
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 10 5
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 6 3
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 14 2
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 6 1
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 11 3
250 of meer werkzame personen ICT-sector 8 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en grootteklasse. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 maart 2022
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2020, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten door ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten door extern incident
Kosten als gevolg van externe ICT-veiligheidsincidenten.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang