ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik Covid oorzaak toename online verkoop (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 79 4 2 44 87 66 83 45 37 66 34 32 36 28 28 14 21 79 21 22
2 of meer werkzame personen C Industrie 66 3 2 45 90 65 84 41 33 73 37 42 40 33 32 9 18 88 12 21
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 86 7 6 45 81 61 79 45 44 63 41 43 41 35 33 6 9 85 15 10
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 76 1 0 34 89 60 78 37 26 65 23 23 26 21 17 3 7 81 19 7
2 of meer werkzame personen G Handel 75 2 1 40 85 64 82 42 32 63 33 30 34 27 26 23 38 84 16 39
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 72 2 1 31 84 61 76 39 26 63 31 27 33 27 27 4 12 65 35 14
2 of meer werkzame personen I Horeca 51 1 0 21 74 47 68 26 18 36 20 13 15 10 12 24 32 57 43 32
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 27 18 75 86 84 94 66 65 82 47 52 63 39 47 13 17 83 17 18
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 10 7 64 94 84 97 67 65 87 61 52 66 61 57 11 17 72 28 17
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 2 1 46 80 59 73 47 37 65 34 34 31 32 27 3 6 62 38 6
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 4 3 63 91 72 89 52 44 78 38 39 44 34 33 8 11 82 18 12
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 3 2 45 89 68 80 43 37 66 34 29 34 27 29 7 12 84 16 12
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 90 3 1 53 97 80 95 69 70 83 48 45 51 37 41 10 8 88 12 10
2 of meer werkzame personen ICT-sector 98 30 20 75 89 85 95 68 66 81 49 58 66 43 50 15 18 80 20 19
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 80 2 1 39 85 62 80 41 34 62 29 26 30 23 23 13 21 77 23 21
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 68 1 0 36 87 58 78 31 26 65 28 26 26 21 22 8 17 86 14 18
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 77 0 0 36 72 52 69 35 36 49 29 27 22 20 21 7 4 68 32 4
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 70 0 0 30 88 57 75 35 24 61 18 17 20 16 13 3 8 80 20 8
2 tot 10 werkzame personen G Handel 80 1 0 35 83 61 80 38 29 59 28 24 28 22 21 22 36 82 18 37
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 77 0 0 23 79 54 70 33 21 57 26 19 25 21 21 3 10 57 43 11
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 58 1 0 17 71 44 66 22 16 32 18 11 13 7 10 22 30 55 45 30
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 20 12 71 83 81 93 61 60 78 41 45 57 31 39 12 17 81 19 18
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 3 2 60 93 80 97 61 59 85 56 43 58 54 51 10 14 61 39 14
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 91 1 1 42 78 57 70 44 34 63 31 30 26 28 24 2 6 61 39 6
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 97 3 2 59 89 69 87 48 40 76 34 34 39 30 29 8 11 80 20 12
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 2 1 38 87 63 76 36 32 61 29 23 26 20 23 8 13 83 17 13
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 94 1 0 48 97 79 95 67 69 81 46 42 48 33 37 10 8 88 12 10
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 99 23 13 71 87 82 94 63 61 77 42 50 61 34 42 14 18 77 23 19
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 75 7 5 62 95 77 93 60 47 82 50 55 57 45 45 17 23 85 15 25
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 58 2 1 57 97 73 94 52 37 84 50 62 57 47 42 11 19 91 9 23
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 62 8 6 40 92 69 92 50 49 83 55 54 63 44 39 3 13 91 9 13
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 71 2 0 52 96 68 92 47 32 81 41 52 49 36 32 4 5 90 10 5
10 tot 50 werkzame personen G Handel 78 6 4 64 96 79 95 62 47 84 56 63 65 50 50 31 43 91 9 46
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 73 3 1 53 96 82 91 53 38 80 43 44 49 42 40 5 15 77 23 18
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 46 0 0 38 88 58 81 40 26 56 26 18 22 19 19 34 42 69 31 42
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 51 39 88 94 95 97 81 83 92 69 77 85 67 73 17 19 91 9 19
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 97 18 12 75 96 94 96 83 79 90 69 79 87 74 74 15 19 88 12 21
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 95 5 0 82 98 83 96 62 59 89 61 63 76 63 53 13 10 52 48 10
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 9 6 83 97 86 98 73 62 93 59 70 73 55 55 7 10 94 6 11
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 67 5 2 63 95 78 92 60 44 78 44 41 49 39 37 7 11 86 14 12
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 90 4 0 66 97 83 96 75 68 89 53 52 59 48 56 12 7 82 18 10
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 98 48 36 85 94 92 96 82 80 92 68 78 83 68 72 17 19 90 10 19
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 77 21 14 75 98 90 97 75 66 92 66 79 82 68 67 15 24 85 15 31
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 66 18 11 72 99 91 98 74 63 92 65 91 86 72 68 9 17 93 7 32
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 79 28 23 88 99 91 99 77 73 97 73 95 93 83 75 11 28 89 11 28
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 79 13 7 76 98 92 99 68 57 96 60 80 83 70 68 2 4 67 33 8
50 tot 250 werkzame personen G Handel 77 22 15 71 98 89 96 74 64 92 68 81 83 69 68 33 49 88 12 58
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 71 19 11 73 98 91 98 71 57 94 66 77 79 66 69 7 25 84 16 47
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 43 1 0 59 90 77 92 67 52 76 59 60 60 58 50 31 57 55 45 57
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 98 62 50 92 100 98 100 88 90 98 82 90 94 83 86 18 21 90 10 23
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 100 53 40 85 98 100 100 92 94 98 88 90 94 97 91 11 30 96 4 31
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 32 20 99 100 100 100 97 81 96 72 84 94 91 78 5 12 94 6 12
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 95 32 18 86 99 94 99 87 82 94 75 85 87 71 75 9 12 89 11 15
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 10 6 69 95 84 94 65 57 86 56 59 69 55 55 6 11 87 13 11
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 85 15 6 84 98 88 97 84 79 91 56 67 80 57 62 7 9 97 3 14
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 60 51 92 100 98 100 89 88 99 79 88 94 84 86 17 21 92 8 25
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 82 52 38 90 99 96 99 89 85 96 73 86 91 82 79 16 26 90 10 35
250 of meer werkzame personen C Industrie 70 46 31 91 99 97 98 89 85 97 72 91 89 85 77 14 27 90 10 48
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 93 68 58 91 100 85 100 79 80 95 70 97 85 79 80 0 24 93 7 39
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 85 43 34 85 100 99 99 90 82 96 77 89 91 86 86 4 5 100 0 12
250 of meer werkzame personen G Handel 67 51 37 90 100 97 100 87 78 98 74 94 91 79 81 42 66 92 8 73
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 72 64 51 79 100 98 100 89 80 92 80 88 93 85 85 16 38 86 14 62
250 of meer werkzame personen I Horeca 54 33 17 89 100 92 100 84 89 100 61 89 86 82 74 42 61 56 44 66
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 98 76 65 98 100 99 100 97 99 99 86 84 98 91 94 20 28 95 5 28
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 99 84 76 93 100 97 100 100 97 100 88 97 97 100 97 15 52 91 9 52
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 65 65 93 100 100 100 100 93 100 93 100 100 100 93 9 20 73 27 28
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 70 52 91 99 97 99 94 97 98 82 92 94 92 89 13 20 94 6 22
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 25 16 80 98 93 98 79 67 92 68 72 84 71 67 6 13 96 4 14
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 90 62 44 96 99 97 99 95 96 96 70 81 94 81 78 8 7 96 4 13
250 of meer werkzame personen ICT-sector 98 74 58 93 100 99 100 97 100 99 90 93 97 94 94 17 25 91 9 27
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 78 3 2 44 87 65 82 45 37 66 34 32 36 27 28 14 21 79 21 22
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 64 3 1 44 90 64 83 40 32 72 37 41 39 32 31 9 18 88 12 20
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 74 5 4 43 80 60 78 43 43 62 40 41 39 33 31 7 9 84 16 9
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 73 1 0 34 89 60 78 37 26 64 23 23 25 21 17 3 7 81 19 7
2 tot 250 werkzame personen G Handel 78 2 1 39 85 64 82 42 32 63 33 30 34 26 26 23 37 84 16 39
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 73 2 1 31 83 61 75 38 26 63 31 26 32 27 27 4 11 65 35 14
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 51 1 0 21 74 46 68 26 18 36 20 13 15 10 12 24 32 57 43 32
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 99 27 18 74 86 84 94 66 65 81 47 52 63 39 46 13 17 83 17 18
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 8 5 64 93 84 97 66 64 86 60 51 65 60 56 11 16 70 30 16
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 94 2 1 46 80 59 72 46 37 65 34 33 31 31 27 3 6 61 39 6
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 96 4 2 62 91 71 89 51 44 78 38 39 44 34 33 8 11 82 18 12
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 73 3 2 44 89 67 80 42 36 65 33 29 33 26 28 7 12 84 16 12
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 89 2 0 52 97 80 95 69 69 83 47 44 50 36 40 10 8 88 12 10
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 98 29 19 75 89 85 95 68 66 81 49 57 66 43 49 15 18 80 20 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wijzigingen per 19 juli 2022:
Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd.
Dit onderwerp is onderverdeeld in:
- Uitbesteed aan extern bedrijf
- Eigen personeel
- Eigen personeel en extern bedrijf
- Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2020 vacatures voor ICT-specialisten hadden.
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2020 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2020 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijvoorbeeld man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik
Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik
Covid oorzaak toename online verkoop
Bedrijven met meer online verkoop in 2020 ten gevolge van Covid-19 pandemie.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform.
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.