ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2021

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2021

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten door ICT-veiligheidsincidenten Kosten door extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 2 0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 0 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 0 0
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 1 0
19-21 Raffinaderijen en chemie 3 0
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 1 0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 1 0
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 3 0
28 Machine-industrie 1 0
29-30 Transportmiddelenindustrie 3 0
31-33 Overige industrie en reparatie 0 0
41-42 B&U en wegenbouw 2 1
43 Gespecialiseerde bouw 2 0
45 Autohandel en -reparatie 0 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 0 0
47 Detailhandel (niet in auto's) 0 0
55 Logiesverstrekking 2 1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2 0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 1 0
61 Telecommunicatie 2 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 1 0
6419-6492 Banken 3 1
651-652 Verzekeringen 0 0
6612-6619 Financiële advisering 3 0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 0 0
69-70 Juridisch en managementadvies 4 1
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 5 2
72 Research 3 0
73 Reclamewezen en marktonderzoek 3 1
74-75 Overige professionele diensten 3 0
77 Verhuur van roerende goederen 1 0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 5 2
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 1 0
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 0 0
86 Gezondheidszorg 1 0
87-88 Verzorging en welzijn 1 0
951 Reparatie van computers en telecom 1 1
ICT-sector 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008). De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Onbekend of n.v.t.' niet opgenomen bij het onderwerp 'Uitvoering ICT-veiligheid werkzaamheden'. De eenheid van het onderwerp 'Aantal gewerkte uren' moet 'uur per week' zijn i.p.v. '% van bedrijven'. Beide zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2020, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten door ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten door extern incident
Kosten als gevolg van externe ICT-veiligheidsincidenten.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang