Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering 2015-2021

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering 2015-2021

Type arbeidsongeschiktheidsuitkering Mate van arbeidsongeschiktheid Hoofdcategorie diagnose (indeling CAS) Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Aantal)
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2015* 808.610
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2016* 806.910
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2017* 807.450
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2018* 811.970
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2019* 818.360
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Totaal 2020* 815.600
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2015* 49.290
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2016* 46.540
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2017* 43.930
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2018* 41.660
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2019* 39.820
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 37.170
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2015* 343.410
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2016* 343.150
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2017* 343.400
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2018* 345.110
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2019* 346.920
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Psychische stoornissen 2020* 345.850
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2015* 67.980
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2016* 68.000
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2017* 67.760
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2018* 67.740
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2019* 67.570
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ontwikkelingsstoornissen 2020* 67.550
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2015* 166.510
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2016* 163.820
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2017* 161.420
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2018* 159.910
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2019* 159.150
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 154.330
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2015* 80.120
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2016* 80.840
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2017* 81.900
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2018* 83.030
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2019* 84.000
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 83.940
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2015* 38.480
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2016* 38.450
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2017* 38.780
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2018* 39.070
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2019* 39.500
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 38.910
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2015* 13.920
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2016* 14.170
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2017* 14.410
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2018* 14.780
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2019* 15.120
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 15.160
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2015* 17.490
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2016* 17.780
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2017* 18.210
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2018* 18.660
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2019* 19.040
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 19.070
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2015* 3.430
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2016* 3.380
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2017* 3.350
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2018* 3.360
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2019* 3.320
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 3.250
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2015* 16.390
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2016* 16.750
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2017* 17.290
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2018* 18.020
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2019* 18.660
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 18.960
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2015* 1.950
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2016* 1.980
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2017* 1.980
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2018* 2.050
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2019* 2.070
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekte bij zwangerschap en bevalling 2020* 2.130
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2015* 9.650
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2016* 12.040
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2017* 15.030
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2018* 18.580
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2019* 23.190
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Medische oorzaak onbekend 2020* 29.280
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat ultimo december van het verslagjaar lopend was, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.

De cijfers in deze tabel zijn cijfers op registratiebasis. Dat betekent dat de maandcijfers over uitkeringen in de publicatie zijn gebaseerd op gegevens over de desbetreffende verslagmaand zoals die zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de berichtgever. Mogelijke vertraagde informatie, die door de berichtgever wordt aangeleverd in de maanden volgend op de verslagmaand, is dus niet verwerkt in de registratiecijfers van de verslagmaand.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de tabel kunnen uitgesplitst worden naar type, periode, mate van arbeidsongeschiktheid en medische oorzaak arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.