Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

Wijken en buurten Perioden Particuliere huishoudens (Aantal) SES-WOA Totaalscore Gemiddelde score (Getal) Spreiding Spreiding totaal Waarde (Getal)
Venlo 2019 47.000 -0,111 0,875
Wijk 11 Venlo-Centrum 2019 3.000 -0,163 0,897
Wijk 12 Venlo-Zuid 2019 4.600 -0,160 0,900
Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2019 4.700 0,109 0,755
Wijk 14 Venlo-Noord 2019 3.900 -0,357 0,958
Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2019 2.500 -0,303 1,043
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de sociaal-economische status (SES-WOA) van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Deze status wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de gemeente/wijk/buurt-indeling van 2021 is toegepast.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens
SES-WOA
SES-WOA
Numerieke indicator voor de sociaaleconomische status van een regio op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden van huishoudens.
Totaalscore
Totaalscore
Numerieke indicator van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. Deze totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden.
Gemiddelde score
Spreiding
Spreiding
Numerieke maat voor de ongelijkheid in een regio. Het betreft het gemiddelde absolute verschil tussen twee willekeurige huishoudens in een regio: de mean absolute difference. Voor ieder huishouden in een regio wordt het verschil tussen de score van dat huishouden en de scores van alle andere huishoudens in die regio berekend. Hiervan wordt het gemiddelde bepaald. Zo ontstaat voor elk huishouden een gemiddeld verschil met de andere huishoudens. Tot slot wordt daarvan weer het gemiddelde bepaald over alle huishoudens in de regio.
Spreiding totaal
Spreiding totaal
De mean absolute difference van de totaalscores SES_WOA in de regio.
Waarde