Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2021

Perioden Wijken en buurten Particuliere huishoudens (Aantal) SES-WOA Totaalscore Gemiddelde score (Getal) Spreiding Spreiding totaal Waarde (Getal)
2019 Amsterdam 457.400 -0,100 1,010
2019 Jordaan 12.700 0,004 0,928
2019 Driehoekbuurt 1.800 -0,017 0,951
2019 Bloemgrachtbuurt 1.800 0,121 0,881
2019 Marnixbuurt Noord 900 -0,153 0,982
2019 Zaagpoortbuurt 700 -0,234 0,955
2019 Marnixbuurt Midden 100 0,280 0,730
2019 Elandsgrachtbuurt 2.800 0,020 0,909
2019 Passeerdersgrachtbuurt 600 0,045 0,934
2019 Groenmarktkadebuurt 200 0,141 0,817
2019 Marnixbuurt Zuid 500 0,000 0,843
2019 Anjeliersbuurt Noord 1.300 0,064 0,906
2019 Anjeliersbuurt Zuid 1.900 -0,027 0,950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de sociaal-economische status (SES-WOA) van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Deze status wordt beschreven in termen van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar. Voor alle gegevens, ongeacht verslagjaar, geldt dat de gemeente/wijk/buurt-indeling van 2021 is toegepast.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens
SES-WOA
SES-WOA
Numerieke indicator voor de sociaaleconomische status van een regio op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden van huishoudens.
Totaalscore
Totaalscore
Numerieke indicator van de sociaaleconomische status op basis van welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden van huishoudens in een regio. Deze totaalscore is de som van de deelscores welvaart, opleidingsniveau en recente arbeidsverleden.
Gemiddelde score
Spreiding
Spreiding
Numerieke maat voor de ongelijkheid in een regio. Het betreft het gemiddelde absolute verschil tussen twee willekeurige huishoudens in een regio: de mean absolute difference. Voor ieder huishouden in een regio wordt het verschil tussen de score van dat huishouden en de scores van alle andere huishoudens in die regio berekend. Hiervan wordt het gemiddelde bepaald. Zo ontstaat voor elk huishouden een gemiddeld verschil met de andere huishoudens. Tot slot wordt daarvan weer het gemiddelde bepaald over alle huishoudens in de regio.
Spreiding totaal
Spreiding totaal
De mean absolute difference van de totaalscores SES_WOA in de regio.
Waarde