Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2021), 2004-2020

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2021), 2004-2020

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Nederland 14.764.300 9.005.600 6.688.200 1.099.900 605.100 379.500 232.900 5.758.700 130.000 119.600 241.100 257.100 400.200 244.800 196.600 4.169.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Groningen (PV) 506.300 288.200 204.500 37.600 22.500 14.300 9.300 218.100 5.000 4.000 9.300 8.800 14.900 9.300 7.400 159.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Fryslân (PV) 550.500 325.800 245.500 37.000 20.800 13.600 8.900 224.800 5.000 4.600 8.900 8.100 14.900 9.100 7.300 166.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Drenthe (PV) 421.400 243.700 187.000 26.100 14.500 9.600 6.500 177.800 3.600 3.100 5.800 6.000 11.100 7.100 6.100 135.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Overijssel (PV) 978.200 607.200 456.200 69.800 39.300 25.700 16.300 371.000 7.800 7.900 14.900 14.700 24.600 15.200 12.600 273.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Flevoland (PV) 349.100 225.200 163.500 29.300 16.000 10.200 6.200 123.800 3.500 2.900 6.600 7.100 10.400 6.000 4.600 82.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Gelderland (PV) 1.771.700 1.090.200 821.300 124.200 69.700 45.900 29.100 681.600 14.700 14.000 28.000 27.400 46.100 28.800 23.700 498.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Utrecht (PV) 1.130.300 729.800 536.200 93.200 50.500 31.200 18.700 400.500 9.700 9.300 19.000 19.800 29.300 17.800 13.800 281.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Noord-Holland (PV) 2.443.400 1.506.800 1.096.000 204.100 106.900 63.200 36.600 936.500 21.900 21.100 43.500 49.600 69.000 40.900 31.600 659.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Zuid-Holland (PV) 3.122.000 1.886.500 1.376.800 236.600 135.300 85.500 52.400 1.235.500 28.800 24.600 52.600 59.400 89.700 53.700 42.100 884.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Zeeland (PV) 327.900 192.800 150.400 20.200 11.500 6.900 3.800 135.100 2.800 3.400 5.300 4.500 8.000 5.400 4.700 101.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Noord-Brabant (PV) 2.189.900 1.362.700 1.032.200 160.100 85.100 52.700 32.800 827.200 18.800 16.500 32.600 35.500 55.000 34.400 28.400 606.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2020* Limburg (PV) 973.500 546.600 418.700 61.800 33.100 20.900 12.300 426.900 8.500 8.300 14.800 16.100 27.100 17.100 14.300 320.800
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2021.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2020.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2021.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.