Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Regio's Bedrijfstype Perioden Omzet (mln euro)
Nederland Totaal bedrijfstype 2022 3e kwartaal* 8.700,6
Nederland Akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022 3e kwartaal* 43,9
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2022 3e kwartaal* 50,9
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* 151,1
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022 3e kwartaal* 195,9
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 544,2
Nederland Tuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Glasgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* 983,2
Nederland Snijbloemenbedrijven 2022 3e kwartaal* 390,7
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2022 3e kwartaal* 426,1
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 154,8
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2022 3e kwartaal* 190,4
Nederland Bloembollenbedrijven 2022 3e kwartaal* 198,6
Nederland Paddenstoelbedrijven 2022 3e kwartaal* 63,3
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2022 3e kwartaal* 175,1
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 199,0
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Wijngaardbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,2
Nederland Fruitbedrijven 2022 3e kwartaal* 162,1
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2022 3e kwartaal* 6,8
Nederland Graasdierbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Melkveebedrijven 2022 3e kwartaal* 2.218,2
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2022 3e kwartaal* 161,7
Nederland Overige rundveebedrijven 2022 3e kwartaal* 266,3
Nederland Schapenbedrijven 2022 3e kwartaal* 110,9
Nederland Geitenbedrijven 2022 3e kwartaal* 86,1
Nederland Paard- en ponybedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2022 3e kwartaal* 22,4
Nederland Overige graasdierbedrijven 2022 3e kwartaal* 38,9
Nederland Hokdierbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Nederland Fokzeugenbedrijven 2022 3e kwartaal* 214,4
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 406,8
Nederland Overige varkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 292,4
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2022 3e kwartaal* 192,6
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2022 3e kwartaal* 205,7
Nederland Overige pluimveebedrijven 2022 3e kwartaal* 88,3
Nederland Overige hokdierbedrijven 2022 3e kwartaal* 20,9
Nederland Gewascombinaties 2022 3e kwartaal* .
Nederland Veeteeltcombinaties 2022 3e kwartaal* .
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2022 3e kwartaal* 40,0
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2022 3e kwartaal* 56,9
Nederland Gewas/veecombinaties 2022 3e kwartaal* .
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2022 3e kwartaal* 65,4
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2022 3e kwartaal* 105,1
Groningen (PV) Totaal bedrijfstype 2022 3e kwartaal* 310,9
Groningen (PV) Akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022 3e kwartaal* 7,0
Groningen (PV) Zetmeelaardappelbedrijven 2022 3e kwartaal* 18,9
Groningen (PV) Akkerbouwgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* 4,0
Groningen (PV) Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022 3e kwartaal* 7,5
Groningen (PV) Overige akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 43,2
Groningen (PV) Tuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Glasgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Snijbloemenbedrijven 2022 3e kwartaal* 0,7
Groningen (PV) Pot- en perkplantenbedrijven 2022 3e kwartaal* 7,0
Groningen (PV) Overige glastuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 0,3
Groningen (PV) Opengrondsgroentenbedrijven 2022 3e kwartaal* 0,3
Groningen (PV) Bloembollenbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,8
Groningen (PV) Paddenstoelbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Boomkwekerijbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,0
Groningen (PV) Overige tuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 2,2
Groningen (PV) Blijvendeteeltbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Wijngaardbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Fruitbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,0
Groningen (PV) Overige blijvende teeltbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Graasdierbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Melkveebedrijven 2022 3e kwartaal* 144,1
Groningen (PV) Vleeskalverenbedrijven 2022 3e kwartaal* 4,4
Groningen (PV) Overige rundveebedrijven 2022 3e kwartaal* 6,6
Groningen (PV) Schapenbedrijven 2022 3e kwartaal* 6,5
Groningen (PV) Geitenbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,7
Groningen (PV) Paard- en ponybedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2022 3e kwartaal* 1,0
Groningen (PV) Overige graasdierbedrijven 2022 3e kwartaal* 0,9
Groningen (PV) Hokdierbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Fokzeugenbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Vleesvarkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 9,9
Groningen (PV) Overige varkensbedrijven 2022 3e kwartaal* 4,0
Groningen (PV) Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2022 3e kwartaal* 5,2
Groningen (PV) Vleeskuikenbedrijven 2022 3e kwartaal* 12,9
Groningen (PV) Overige pluimveebedrijven 2022 3e kwartaal* 0,7
Groningen (PV) Overige hokdierbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Gewascombinaties 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinaties 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Gewas/veecombinaties 2022 3e kwartaal* .
Groningen (PV) Akkerbouw-graasdiercombinaties 2022 3e kwartaal* 5,6
Groningen (PV) Overige gewas/veecombinaties 2022 3e kwartaal* 5,4
Fryslân (PV) Totaal bedrijfstype 2022 3e kwartaal* 614,1
Fryslân (PV) Akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Fryslân (PV) Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022 3e kwartaal* 1,1
Fryslân (PV) Zetmeelaardappelbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Fryslân (PV) Akkerbouwgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* 1,1
Fryslân (PV) Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022 3e kwartaal* 13,8
Fryslân (PV) Overige akkerbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* 28,3
Fryslân (PV) Tuinbouwbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Fryslân (PV) Glasgroentebedrijven 2022 3e kwartaal* .
Fryslân (PV) Snijbloemenbedrijven 2022 3e kwartaal* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaalcijfers van de omzet van landbouwbedrijven in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (Nederland en provincie) en bedrijfstype. De statistiek komt tot stand met financiering van het Ministerie van LNV.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2021-2022 zijn voorlopig

Wijzigingen per 30 december 2022:
Verslagjaren 2021-2022 zijn toegevoegd.
Voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020, hadden combinaties van de selectievariabelen regio, bedrijfstype en perioden met lege cellen een punt gekregen i.p.v. een 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Door herziening van een groep uitbijters is de totale omzet voor een aantal bedrijfstypen gewijzigd in verslagjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers 2022 zijn, als de financiering gecontinueerd wordt, in mei 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Omzet
De omzet omvat de opbrengst uit verkoop aan derden, exclusief btw. Voor rechtspersonen is dit de opbrengst uit verkoop in het verlaagde btw-tarief (9%). Voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden is dit het totaal van opbrengst uit verkoop uit de verschillende btw-tarieven en de opbrengst uit export van goederen.