Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Regio's Bedrijfstype Perioden Omzet (mln euro)
Nederland Totaal bedrijfstype 2023* 33.345,5
Nederland Akkerbouwbedrijven 2023* .
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023* 128,4
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2023* 351,1
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2023* 601,6
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023* 379,8
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2023* 2.437,9
Nederland Tuinbouwbedrijven 2023* .
Nederland Glasgroentebedrijven 2023* 2.222,0
Nederland Snijbloemenbedrijven 2023* 1.778,3
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2023* 2.157,4
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2023* 624,7
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2023* 645,7
Nederland Bloembollenbedrijven 2023* 593,4
Nederland Paddenstoelbedrijven 2023* 294,6
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2023* 1.141,7
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2023* 623,0
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2023* .
Nederland Wijngaardbedrijven 2023* 9,9
Nederland Fruitbedrijven 2023* 649,3
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2023* 94,7
Nederland Graasdierbedrijven 2023* .
Nederland Melkveebedrijven 2023* 7.776,2
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2023* 656,6
Nederland Overige rundveebedrijven 2023* 861,0
Nederland Schapenbedrijven 2023* 347,3
Nederland Geitenbedrijven 2023* 386,0
Nederland Paard- en ponybedrijven 2023* 277,3
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023* 53,4
Nederland Overige graasdierbedrijven 2023* 145,1
Nederland Hokdierbedrijven 2023* .
Nederland Fokzeugenbedrijven 2023* 1.092,7
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2023* 1.787,7
Nederland Overige varkensbedrijven 2023* 1.277,4
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023* 926,7
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2023* 829,9
Nederland Overige pluimveebedrijven 2023* 313,4
Nederland Overige hokdierbedrijven 2023* 80,2
Nederland Gewascombinaties 2023* .
Nederland Veeteeltcombinaties 2023* .
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023* 159,8
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023* 270,5
Nederland Gewas/veecombinaties 2023* .
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023* 280,9
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2023* 433,0
Groningen (PV) Totaal bedrijfstype 2023* 1.345,3
Groningen (PV) Akkerbouwbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023* 23,9
Groningen (PV) Zetmeelaardappelbedrijven 2023* 127,2
Groningen (PV) Akkerbouwgroentebedrijven 2023* 16,3
Groningen (PV) Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023* 6,1
Groningen (PV) Overige akkerbouwbedrijven 2023* 266,2
Groningen (PV) Tuinbouwbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Glasgroentebedrijven 2023* .
Groningen (PV) Snijbloemenbedrijven 2023* 4,0
Groningen (PV) Pot- en perkplantenbedrijven 2023* 33,2
Groningen (PV) Overige glastuinbouwbedrijven 2023* 2,7
Groningen (PV) Opengrondsgroentenbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Bloembollenbedrijven 2023* 5,2
Groningen (PV) Paddenstoelbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Boomkwekerijbedrijven 2023* 13,3
Groningen (PV) Overige tuinbouwbedrijven 2023* 6,8
Groningen (PV) Blijvendeteeltbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Wijngaardbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Fruitbedrijven 2023* 3,1
Groningen (PV) Overige blijvende teeltbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Graasdierbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Melkveebedrijven 2023* 498,7
Groningen (PV) Vleeskalverenbedrijven 2023* 11,9
Groningen (PV) Overige rundveebedrijven 2023* 16,0
Groningen (PV) Schapenbedrijven 2023* 13,3
Groningen (PV) Geitenbedrijven 2023* 7,0
Groningen (PV) Paard- en ponybedrijven 2023* 6,1
Groningen (PV) Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023* 1,5
Groningen (PV) Overige graasdierbedrijven 2023* 5,6
Groningen (PV) Hokdierbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Fokzeugenbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Vleesvarkensbedrijven 2023* 71,0
Groningen (PV) Overige varkensbedrijven 2023* 18,3
Groningen (PV) Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023* 21,2
Groningen (PV) Vleeskuikenbedrijven 2023* 57,6
Groningen (PV) Overige pluimveebedrijven 2023* 5,9
Groningen (PV) Overige hokdierbedrijven 2023* .
Groningen (PV) Gewascombinaties 2023* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinaties 2023* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023* .
Groningen (PV) Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023* .
Groningen (PV) Gewas/veecombinaties 2023* .
Groningen (PV) Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023* 29,4
Groningen (PV) Overige gewas/veecombinaties 2023* 34,4
Fryslân (PV) Totaal bedrijfstype 2023* 2.091,6
Fryslân (PV) Akkerbouwbedrijven 2023* .
Fryslân (PV) Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023* 4,5
Fryslân (PV) Zetmeelaardappelbedrijven 2023* .
Fryslân (PV) Akkerbouwgroentebedrijven 2023* .
Fryslân (PV) Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023* 24,6
Fryslân (PV) Overige akkerbouwbedrijven 2023* 131,0
Fryslân (PV) Tuinbouwbedrijven 2023* .
Fryslân (PV) Glasgroentebedrijven 2023* 32,0
Fryslân (PV) Snijbloemenbedrijven 2023* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaalcijfers van de omzet van landbouwbedrijven in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (Nederland en provincie) en bedrijfstype. De statistiek komt tot stand met financiering van het Ministerie van LNV.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2023 zijn voorlopig

Wijzigingen per 30 mei 2024:
De cijfers van het eerste, tweede en derde kwartaal 2023 zijn geactualiseerd. Het vierde kwartaal en de jaarcijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers 2024 zijn, als de financiering gecontinueerd wordt, elk volgend kwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Omzet
De omzet omvat de opbrengst uit verkoop aan derden, exclusief btw. Voor rechtspersonen is dit de opbrengst uit verkoop in het verlaagde btw-tarief (9%). Voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden is dit het totaal van opbrengst uit verkoop uit de verschillende btw-tarieven en de opbrengst uit export van goederen.