Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie

Vervoersland Land van laden Land van lossen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton)
Frankrijk Frankrijk Frankrijk 2021* 1.606.604
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie zoals deze bestaat sinds 1 februari 2020. De tabel geeft voor elke lidstaat van de EU de totaal vervoerde lading weer, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer.

Deze tabel is de opvolger van de tabel: Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU;2005-2019 waarin de gegevens van de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. Voor de link naar deze tabel zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers van 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 13 september 2022:
De voorlopige cijfers over verslagjaar 2021 zijn compleet; de cijfers over het transport uitgevoerd door Italiaanse vervoerders zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 10 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door wegtransporteurs uit de Europese Unie totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).