Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3)
Totaal woningen Wijk 01 Oostduinen .
Totaal woningen Wijk 02 Belgisch Park 1.210
Totaal woningen Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 1.700
Totaal woningen Wijk 04 Benoordenhout 1.530
Totaal woningen Wijk 05 Archipelbuurt 1.340
Totaal woningen Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 1.700
Totaal woningen Wijk 07 Scheveningen 1.070
Totaal woningen Wijk 08 Duindorp 820
Totaal woningen Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 1.400
Totaal woningen Wijk 10 Zorgvliet 1.640
Totaal woningen Wijk 11 Duinoord 1.210
Totaal woningen Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 1.170
Totaal woningen Wijk 13 Vogelwijk 1.910
Totaal woningen Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 1.110
Totaal woningen Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 1.410
Totaal woningen Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 1.070
Totaal woningen Wijk 17 Loosduinen 870
Totaal woningen Wijk 18 Waldeck 900
Totaal woningen Wijk 19 Vruchtenbuurt 1.230
Totaal woningen Wijk 20 Valkenboskwartier 1.050
Totaal woningen Wijk 21 Regentessekwartier 910
Totaal woningen Wijk 22 Zeeheldenkwartier 970
Totaal woningen Wijk 23 Willemspark 970
Totaal woningen Wijk 24 Haagse Bos 870
Totaal woningen Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 960
Totaal woningen Wijk 26 Bezuidenhout 920
Totaal woningen Wijk 27 Stationsbuurt 690
Totaal woningen Wijk 28 Centrum 700
Totaal woningen Wijk 29 Schildersbuurt 890
Totaal woningen Wijk 30 Transvaalkwartier 920
Totaal woningen Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 1.090
Totaal woningen Wijk 32 Leyenburg 800
Totaal woningen Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 930
Totaal woningen Wijk 34 Morgenstond 780
Totaal woningen Wijk 35 Zuiderpark 880
Totaal woningen Wijk 36 Moerwijk 890
Totaal woningen Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 1.050
Totaal woningen Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 890
Totaal woningen Wijk 39 Binckhorst 230
Totaal woningen Wijk 40 Wateringse Veld 630
Totaal woningen Wijk 41 Hoornwijk 1.810
Totaal woningen Wijk 42 Ypenburg 140
Totaal woningen Wijk 43 Forepark 1.840
Totaal woningen Wijk 44 Leidschenveen 930
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2020.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per december 2021:
De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.