Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3)
Totaal woningen 's-Gravenhage 950
Appartement 's-Gravenhage 890
Vrijstaande woning 's-Gravenhage 1.760
Totaal woningen Wijk 02 Belgisch Park 1.210
Appartement Wijk 02 Belgisch Park 1.030
Vrijstaande woning Wijk 02 Belgisch Park 2.630
Totaal woningen Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 1.700
Appartement Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 1.180
Vrijstaande woning Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 3.570
Totaal woningen Wijk 04 Benoordenhout 1.530
Appartement Wijk 04 Benoordenhout 1.270
Vrijstaande woning Wijk 04 Benoordenhout 3.370
Totaal woningen Wijk 05 Archipelbuurt 1.340
Appartement Wijk 05 Archipelbuurt 1.150
Vrijstaande woning Wijk 05 Archipelbuurt 2.940
Totaal woningen Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 1.700
Appartement Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 1.200
Vrijstaande woning Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 3.730
Totaal woningen Wijk 07 Scheveningen 1.070
Appartement Wijk 07 Scheveningen 1.000
Vrijstaande woning Wijk 07 Scheveningen 2.700
Totaal woningen Wijk 08 Duindorp 820
Appartement Wijk 08 Duindorp 800
Vrijstaande woning Wijk 08 Duindorp .
Totaal woningen Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 1.400
Appartement Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 1.170
Vrijstaande woning Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 2.900
Totaal woningen Wijk 10 Zorgvliet 1.640
Appartement Wijk 10 Zorgvliet 1.420
Vrijstaande woning Wijk 10 Zorgvliet 2.880
Totaal woningen Wijk 11 Duinoord 1.210
Appartement Wijk 11 Duinoord 1.080
Vrijstaande woning Wijk 11 Duinoord .
Totaal woningen Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 1.170
Appartement Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 1.090
Vrijstaande woning Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 2.510
Totaal woningen Wijk 13 Vogelwijk 1.910
Appartement Wijk 13 Vogelwijk 1.360
Vrijstaande woning Wijk 13 Vogelwijk 2.780
Totaal woningen Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 1.110
Appartement Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 1.030
Vrijstaande woning Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos .
Totaal woningen Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 1.410
Appartement Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 1.040
Vrijstaande woning Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 2.330
Totaal woningen Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 1.070
Appartement Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 810
Vrijstaande woning Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 2.100
Totaal woningen Wijk 17 Loosduinen 870
Appartement Wijk 17 Loosduinen 790
Vrijstaande woning Wijk 17 Loosduinen 2.580
Totaal woningen Wijk 18 Waldeck 900
Appartement Wijk 18 Waldeck 840
Vrijstaande woning Wijk 18 Waldeck 2.090
Totaal woningen Wijk 19 Vruchtenbuurt 1.230
Appartement Wijk 19 Vruchtenbuurt 1.150
Vrijstaande woning Wijk 19 Vruchtenbuurt .
Totaal woningen Wijk 20 Valkenboskwartier 1.050
Appartement Wijk 20 Valkenboskwartier 1.020
Vrijstaande woning Wijk 20 Valkenboskwartier .
Totaal woningen Wijk 21 Regentessekwartier 910
Appartement Wijk 21 Regentessekwartier 860
Vrijstaande woning Wijk 21 Regentessekwartier .
Totaal woningen Wijk 22 Zeeheldenkwartier 970
Appartement Wijk 22 Zeeheldenkwartier 890
Vrijstaande woning Wijk 22 Zeeheldenkwartier 2.170
Totaal woningen Wijk 23 Willemspark 970
Appartement Wijk 23 Willemspark 880
Vrijstaande woning Wijk 23 Willemspark .
Totaal woningen Wijk 24 Haagse Bos 870
Appartement Wijk 24 Haagse Bos 870
Vrijstaande woning Wijk 24 Haagse Bos .
Totaal woningen Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 960
Appartement Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 870
Vrijstaande woning Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 3.160
Totaal woningen Wijk 26 Bezuidenhout 920
Appartement Wijk 26 Bezuidenhout 860
Vrijstaande woning Wijk 26 Bezuidenhout .
Totaal woningen Wijk 27 Stationsbuurt 690
Appartement Wijk 27 Stationsbuurt 680
Vrijstaande woning Wijk 27 Stationsbuurt .
Totaal woningen Wijk 28 Centrum 700
Appartement Wijk 28 Centrum 670
Vrijstaande woning Wijk 28 Centrum .
Totaal woningen Wijk 29 Schildersbuurt 890
Appartement Wijk 29 Schildersbuurt 870
Vrijstaande woning Wijk 29 Schildersbuurt .
Totaal woningen Wijk 30 Transvaalkwartier 920
Appartement Wijk 30 Transvaalkwartier 940
Vrijstaande woning Wijk 30 Transvaalkwartier .
Totaal woningen Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 1.090
Appartement Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 1.070
Vrijstaande woning Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek .
Totaal woningen Wijk 32 Leyenburg 800
Appartement Wijk 32 Leyenburg 760
Vrijstaande woning Wijk 32 Leyenburg .
Totaal woningen Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 930
Appartement Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 890
Vrijstaande woning Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 1.750
Totaal woningen Wijk 34 Morgenstond 780
Appartement Wijk 34 Morgenstond 770
Vrijstaande woning Wijk 34 Morgenstond 2.490
Totaal woningen Wijk 35 Zuiderpark 880
Appartement Wijk 35 Zuiderpark 850
Vrijstaande woning Wijk 35 Zuiderpark .
Totaal woningen Wijk 36 Moerwijk 890
Appartement Wijk 36 Moerwijk 880
Vrijstaande woning Wijk 36 Moerwijk .
Totaal woningen Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 1.050
Appartement Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 1.050
Vrijstaande woning Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt .
Totaal woningen Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 890
Appartement Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 870
Vrijstaande woning Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 1.840
Totaal woningen Wijk 39 Binckhorst 230
Appartement Wijk 39 Binckhorst 210
Vrijstaande woning Wijk 39 Binckhorst .
Totaal woningen Wijk 40 Wateringse Veld 630
Appartement Wijk 40 Wateringse Veld 390
Vrijstaande woning Wijk 40 Wateringse Veld 1.590
Totaal woningen Wijk 41 Hoornwijk 1.810
Appartement Wijk 41 Hoornwijk .
Vrijstaande woning Wijk 41 Hoornwijk 2.400
Totaal woningen Wijk 42 Ypenburg 140
Appartement Wijk 42 Ypenburg 60
Vrijstaande woning Wijk 42 Ypenburg 330
Totaal woningen Wijk 43 Forepark 1.840
Appartement Wijk 43 Forepark .
Vrijstaande woning Wijk 43 Forepark 2.260
Totaal woningen Wijk 44 Leidschenveen 930
Appartement Wijk 44 Leidschenveen 650
Vrijstaande woning Wijk 44 Leidschenveen 1.890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2020.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per november 2021:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.