Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Geslacht Verblijfsjaar Onderwijssoort Studierichting Opleidingsfase Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Totaal niet-internationale studenten (aantal) Totaal internationale studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 832.720 717.650 115.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 689.840 611.370 78.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 142.880 106.280 36.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 491.500 456.750 34.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 476.640 445.270 31.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 14.860 11.480 3.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 344.720 264.290 80.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 216.590 169.380 47.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 128.140 94.910 33.230
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 164.870 122.840 42.040
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 149.380 122.140 27.230
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 15.500 700 14.800
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 103.880 93.050 10.820
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 102.120 92.730 9.390
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 1.760 330 1.430
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 81.120 48.840 32.270
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 64.560 45.930 18.620
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 16.560 2.910 13.650
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 667.850 594.820 73.030
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 540.460 489.230 51.230
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 127.390 105.580 21.800
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 387.620 363.690 23.930
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 374.520 352.550 21.970
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 13.110 11.150 1.960
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22* 263.600 215.440 48.160
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22* 152.030 123.450 28.580
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22* 111.580 92.000 19.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar wel/niet internationale student, geslacht, verblijfsjaar, onderwijssoort, studierichting, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over de studiejaren 2021/'22 en 2022/’23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Totaal niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie internationale studenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.
Totaal internationale studenten
Internationale studenten
Een internationale student is een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding. Als peildatum voor nationaliteit is gekozen voor 1 oktober van het betreffende studiejaar. Studenten met een onbekende nationaliteit en staatlozen worden beschouwd als studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. De vooropleiding betreft de hoogste behaalde vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Vooropleidingen die o.a. worden gerekend tot een niet-Nederlandse vooropleiding zijn een getuigschrift, buitenlands diploma / Europees baccalaureaat, beschikking College van Bestuur, ministeriële beschikking, toelatingsexamen en een colloquium doctum. Als er geen informatie over de vooropleiding bekend is, wordt de vooropleiding beschouwd als een niet-Nederlandse vooropleiding.