Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Geslacht Verblijfsjaar Onderwijssoort Studierichting Opleidingsfase Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Totaal niet-internationale studenten (aantal) Totaal internationale studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 832.570 717.520 115.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 689.740 611.260 78.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 142.830 106.260 36.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 491.440 456.680 34.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 476.590 445.200 31.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 14.850 11.470 3.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 344.630 264.230 80.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 216.540 169.340 47.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 128.090 94.890 33.200
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 164.870 122.850 42.020
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 149.380 122.140 27.230
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 15.490 700 14.790
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 103.880 93.050 10.820
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 102.120 92.720 9.400
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 1.760 330 1.430
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 81.120 48.860 32.260
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 64.560 45.950 18.620
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 16.560 2.920 13.640
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 667.700 594.670 73.030
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 540.360 489.120 51.240
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 127.340 105.560 21.780
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 387.570 363.620 23.940
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 374.470 352.480 21.990
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 13.100 11.140 1.960
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2021/'22 263.510 215.370 48.140
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2021/'22 151.970 123.390 28.580
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2021/'22 111.540 91.970 19.560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar wel/niet internationale student, geslacht, verblijfsjaar, onderwijssoort, studierichting, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Totaal niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie internationale studenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.
Totaal internationale studenten
Internationale studenten
Een internationale student is een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding. Als peildatum voor nationaliteit is gekozen voor 1 oktober van het betreffende studiejaar. Studenten met een onbekende nationaliteit en staatlozen worden beschouwd als studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. De vooropleiding betreft de hoogste behaalde vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Vooropleidingen die o.a. worden gerekend tot een niet-Nederlandse vooropleiding zijn een getuigschrift, buitenlands diploma / Europees baccalaureaat, beschikking College van Bestuur, ministeriële beschikking, toelatingsexamen en een colloquium doctum. Als er geen informatie over de vooropleiding bekend is, wordt de vooropleiding beschouwd als een niet-Nederlandse vooropleiding.