Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Geslacht Verblijfsjaar Onderwijssoort Studierichting Opleidingsfase Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Totaal niet-internationale studenten (aantal) Totaal internationale studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 817.950 695.660 122.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 678.590 593.290 85.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 139.360 102.370 36.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 476.880 440.310 36.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 462.130 429.090 33.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 14.750 11.230 3.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 344.250 258.410 85.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 219.500 167.140 52.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 124.750 91.270 33.480
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 154.910 113.620 41.290
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 141.350 113.080 28.270
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 13.570 540 13.020
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 97.350 85.810 11.540
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 95.570 85.510 10.060
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 1.780 300 1.480
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 75.630 44.750 30.880
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 61.460 42.370 19.090
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 14.170 2.380 11.790
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 663.040 582.040 81.000
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 537.240 480.210 57.030
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 125.800 101.830 23.970
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 379.530 354.500 25.020
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 366.560 343.580 22.980
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 12.970 10.930 2.040
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2022/'23* 268.620 213.650 54.960
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2022/'23* 158.040 124.770 33.270
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2022/'23* 110.580 88.890 21.690
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar wel/niet internationale student, geslacht, verblijfsjaar, onderwijssoort, studierichting, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over de studiejaren 2021/'22 en 2022/’23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Totaal niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie internationale studenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.
Totaal internationale studenten
Internationale studenten
Een internationale student is een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding. Als peildatum voor nationaliteit is gekozen voor 1 oktober van het betreffende studiejaar. Studenten met een onbekende nationaliteit en staatlozen worden beschouwd als studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. De vooropleiding betreft de hoogste behaalde vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Vooropleidingen die o.a. worden gerekend tot een niet-Nederlandse vooropleiding zijn een getuigschrift, buitenlands diploma / Europees baccalaureaat, beschikking College van Bestuur, ministeriële beschikking, toelatingsexamen en een colloquium doctum. Als er geen informatie over de vooropleiding bekend is, wordt de vooropleiding beschouwd als een niet-Nederlandse vooropleiding.