Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Geslacht Verblijfsjaar Onderwijssoort Studierichting Opleidingsfase Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Totaal niet-internationale studenten (aantal) Totaal internationale studenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 801.460 673.460 128.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 664.340 574.030 90.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 137.130 99.430 37.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 460.480 422.690 37.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 445.700 411.760 33.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 14.780 10.940 3.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 343.980 253.610 90.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 221.490 165.000 56.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal verblijfsjaar Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 122.490 88.610 33.870
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 152.360 111.210 41.150
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 138.610 110.650 27.960
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 13.750 560 13.190
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 95.700 83.870 11.830
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 93.660 83.570 10.090
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 2.040 300 1.740
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 74.390 43.940 30.450
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 60.490 41.690 18.800
Totaal mannen en vrouwen Eerstejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 13.900 2.240 11.660
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 649.100 562.250 86.850
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 525.730 463.380 62.340
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 123.380 98.870 24.510
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 364.780 338.820 25.950
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 352.040 328.190 23.860
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 12.730 10.640 2.100
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Totaal opleidingsfase 2023/'24* 269.590 209.680 59.910
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Bachelor- en doctoraalopleidingen 2023/'24* 161.000 123.310 37.690
Totaal mannen en vrouwen Ouderejaarsstudenten Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichting Master- en vervolgopleidingen 2023/'24* 108.590 86.370 22.220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar wel/niet internationale student, geslacht, verblijfsjaar, onderwijssoort, studierichting, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Totaal niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten
Niet-internationale studenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie internationale studenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.
Totaal internationale studenten
Internationale studenten
Een internationale student is een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding. Als peildatum voor nationaliteit is gekozen voor 1 oktober van het betreffende studiejaar. Studenten met een onbekende nationaliteit en staatlozen worden beschouwd als studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. De vooropleiding betreft de hoogste behaalde vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Vooropleidingen die o.a. worden gerekend tot een niet-Nederlandse vooropleiding zijn een getuigschrift, buitenlands diploma / Europees baccalaureaat, beschikking College van Bestuur, ministeriële beschikking, toelatingsexamen en een colloquium doctum. Als er geen informatie over de vooropleiding bekend is, wordt de vooropleiding beschouwd als een niet-Nederlandse vooropleiding.