Kerncijfers over jeugdzorg

Kerncijfers over jeugdzorg

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (relatief) (In % bepaalde leeftijdsklasse) Jeugdzorgtrajecten (aantal)
JB 12 Totaal voogdij Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 255 0,4 245
JB 12 Totaal voogdij Hof van Twente 2023* 25 0,4 20
JB 12 Totaal voogdij Land van Cuijk 2023* 45 0,3 45
JB 12 Totaal voogdij Kop van Noord-Holland (JZ) 2023* 115 0,4 110
JB 12 Totaal voogdij Rijk van Nijmegen (JZ) 2023* 140 0,3 145
JB 121 Voogdij Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 245 0,3 235
JB 121 Voogdij Hof van Twente 2023* 25 0,4 20
JB 121 Voogdij Land van Cuijk 2023* 45 0,3 45
JB 121 Voogdij Kop van Noord-Holland (JZ) 2023* 110 0,4 105
JB 121 Voogdij Rijk van Nijmegen (JZ) 2023* 140 0,3 145
JB 122 Voorlopige voogdij Kop van Noord-Holland (CR) 2023* . . .
JB 122 Voorlopige voogdij Hof van Twente 2023* . . .
JB 122 Voorlopige voogdij Land van Cuijk 2023* . . .
JB 122 Voorlopige voogdij Kop van Noord-Holland (JZ) 2023* . . .
JB 122 Voorlopige voogdij Rijk van Nijmegen (JZ) 2023* . . .
JB 123 Tijdelijke voogdij Kop van Noord-Holland (CR) 2023* . . .
JB 123 Tijdelijke voogdij Hof van Twente 2023* . . .
JB 123 Tijdelijke voogdij Land van Cuijk 2023* . . .
JB 123 Tijdelijke voogdij Kop van Noord-Holland (JZ) 2023* . . .
JB 123 Tijdelijke voogdij Rijk van Nijmegen (JZ) 2023* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg in natura is verleend. De jongeren met jeugdzorg worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren en trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het totaal aantal jongeren waarmee het percentage is berekend is afhankelijk van de soort hulp:
jeugdzorg: 0 tot 23 jaar
jeugdhulp: 0 tot 23 jaar
jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar
jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jeugdzorg: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdhulp: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdbescherming: in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jeugdreclassering: in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.