Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Regio's Perioden Jongeren met jeugdhulp in natura (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdh. met verbl. in nat. (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdbescherming (% (zie toelichting)) Jeugdbesch. en jeugdh. met verbl. in nat (% (zie toelichting)) Jongeren met jeugdreclassering (% (zie toelichting))
Nederland 2023* 13,5 8,2 1,1 47,7 0,3
Noord-Nederland (LD) 2023* 14,3 10,6 1,3 51,5 0,4
Oost-Nederland (LD) 2023* 13,3 9,3 1,2 49,4 0,3
West-Nederland (LD) 2023* 13,3 7,4 1,0 47,0 0,4
Zuid-Nederland (LD) 2023* 13,9 7,9 1,1 44,7 0,3
Groningen (PV) 2023* 15,2 10,8 1,4 53,1 0,4
Fryslân (PV) 2023* 13,8 10,4 1,5 47,8 0,3
Drenthe (PV) 2023* 13,9 10,7 1,1 56,5 0,4
Overijssel (PV) 2023* 12,2 11,9 1,3 55,5 0,3
Flevoland (PV) 2023* 12,2 8,9 1,4 42,9 0,5
Gelderland (PV) 2023* 14,2 8,2 1,1 47,2 0,3
Utrecht (PV) 2023* 13,8 5,9 0,9 43,7 0,2
Noord-Holland (PV) 2023* 13,4 6,8 0,8 47,4 0,3
Zuid-Holland (PV) 2023* 12,9 8,1 1,1 47,9 0,4
Zeeland (PV) 2023* 15,4 9,7 1,4 47,2 0,3
Noord-Brabant (PV) 2023* 13,5 7,0 1,0 43,0 0,3
Limburg (PV) 2023* 15,0 10,1 1,4 47,8 0,4
Oost-Groningen (CR) 2023* . . . . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2023* . . . . .
Overig Groningen (CR) 2023* . . . . .
Noord-Friesland (CR) 2023* . . . . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2023* . . . . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2023* . . . . .
Noord-Drenthe (CR) 2023* . . . . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* . . . . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* . . . . .
Noord-Overijssel (CR) 2023* . . . . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* . . . . .
Twente (CR) 2023* . . . . .
Veluwe (CR) 2023* . . . . .
Achterhoek (CR) 2023* . . . . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* . . . . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* . . . . .
Utrecht (CR) 2023* . . . . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2023* . . . . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2023* . . . . .
IJmond (CR) 2023* . . . . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* . . . . .
Zaanstreek (CR) 2023* . . . . .
Groot-Amsterdam (CR) 2023* . . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* . . . . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* . . . . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* . . . . .
Delft en Westland (CR) 2023* . . . . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* . . . . .
Groot-Rijnmond (CR) 2023* . . . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* . . . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* . . . . .
Overig Zeeland (CR) 2023* . . . . .
West-Noord-Brabant (CR) 2023* . . . . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* . . . . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* . . . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* . . . . .
Noord-Limburg (CR) 2023* . . . . .
Midden-Limburg (CR) 2023* . . . . .
Zuid-Limburg (CR) 2023* . . . . .
Flevoland (CR) 2023* . . . . .
Aa en Hunze 2023* 13,9 12,5 1,1 57,1 .
Aalsmeer 2023* 14,7 4,3 0,7 45,7 0,2
Aalten 2023* 13,0 9,6 0,8 54,8 .
Achtkarspelen 2023* 12,2 12,2 1,1 69,4 .
Alblasserdam 2023* 13,8 6,9 1,0 45,7 .
Albrandswaard 2023* 10,1 5,6 0,5 37,0 0,2
Alkmaar 2023* 15,8 7,2 1,3 39,9 0,3
Almelo 2023* 15,2 16,1 2,1 58,4 0,5
Almere 2023* 13,4 7,4 1,4 39,7 0,6
Alphen aan den Rijn 2023* 13,7 8,4 1,0 55,9 0,3
Alphen-Chaam 2023* 11,9 4,1 0,5 . .
Altena 2023* 12,3 6,8 0,8 46,3 0,1
Ameland 2023* 6,7 . . . .
Amersfoort 2023* 15,4 6,3 1,0 51,1 0,3
Amstelveen 2023* 11,2 3,8 0,6 32,1 0,2
Amsterdam 2023* 14,1 6,9 0,7 51,1 0,5
Apeldoorn 2023* 14,9 8,7 1,5 43,3 0,2
Arnhem 2023* 15,6 9,7 1,2 51,5 0,7
Assen 2023* 17,0 7,9 0,9 50,4 0,6
Asten 2023* 10,9 9,2 0,8 64,0 .
Baarle-Nassau 2023* 12,9 6,2 . . .
Baarn 2023* 13,9 6,2 1,0 39,1 .
Barendrecht 2023* 10,4 8,9 0,5 62,5 0,2
Barneveld 2023* 9,9 10,9 1,0 59,6 0,1
Beek (L.) 2023* 15,5 4,7 0,8 . .
Beekdaelen 2023* 14,5 8,8 0,8 52,2 .
Beemster 2023* . . . . .
Beesel 2023* 15,6 8,8 1,8 32,5 .
Berg en Dal 2023* 12,7 11,5 1,2 63,2 0,2
Bergeijk 2023* 10,7 5,1 0,5 50,0 .
Bergen (L.) 2023* 14,5 7,8 1,5 56,7 .
Bergen (NH.) 2023* 12,9 4,4 0,9 30,8 .
Bergen op Zoom 2023* 17,8 4,6 1,0 37,5 0,2
Berkelland 2023* 13,3 11,6 1,1 60,0 .
Bernheze 2023* 14,2 5,0 0,9 30,9 .
Best 2023* 14,6 4,9 0,5 50,0 .
Beuningen 2023* 13,8 7,4 0,8 35,0 .
Beverwijk 2023* 13,3 8,2 1,0 46,3 0,3
De Bilt 2023* 14,7 6,9 0,9 46,0 0,2
Bladel 2023* 10,2 7,8 0,7 56,0 0,4
Blaricum 2023* 12,2 3,7 0,3 . .
Bloemendaal 2023* 11,4 2,2 0,3 . .
Bodegraven-Reeuwijk 2023* 12,1 6,8 1,0 50,0 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd. Door clustering van de gemeenten naar inwonersaantal kunnen gemeenten van dezelfde omvang met elkaar worden vergeleken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdhulp in natura
in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Als de jongere overnacht bij de jeugdhulpinstelling, het pleeggezin of het gezinshuis, is er sprake van jeugdhulp met verblijf.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jongeren met jeugdh. met verbl. in nat.
in % van alle jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar, per 1 januari

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De jongere verblijft in een pleeggezin, gezinshuis, leef- of behandelgroep, gesloten afdeling, GGZ-instelling of soortgelijke locaties waar jeugdhulp geleverd wordt. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Jongeren met jeugdbescherming
in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Jeugdbesch. en jeugdh. met verbl. in nat
in % van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar

Jongeren met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf.

Jeugdbescherming:
Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

Jeugdhulp met verblijf:
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

De jongere verblijft in een pleeggezin, gezinshuis, leef- of behandelgroep, gesloten afdeling, GGZ-instelling of soortgelijke locaties waar jeugdhulp geleverd wordt. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Jongeren met jeugdreclassering
in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari

Jeugdreclassering is een combinatie van toezicht en begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar kan ook het jeugdstrafrecht toegepast worden op grond van het adolescentenstrafrecht, indien het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of het openbaar ministerie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.