Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 juni 2022** 9.590 9.335 100 155
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 30 juni 2022** 35 25 10 .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 30 juni 2022** 115 110 . .
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 30 juni 2022** 160 155 . .
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 30 juni 2022** 195 190 . .
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 30 juni 2022** 250 240 . .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 30 juni 2022** 335 330 . .
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 30 juni 2022** 400 395 . .
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 30 juni 2022** 460 445 . 10
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 30 juni 2022** 485 475 10 .
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 30 juni 2022** 555 530 . 15
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 30 juni 2022** 600 590 . .
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 30 juni 2022** 645 635 . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 30 juni 2022** 755 740 . 10
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 30 juni 2022** 835 810 . 20
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 30 juni 2022** 865 845 15 10
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 30 juni 2022** 885 860 10 10
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 30 juni 2022** 940 920 . 15
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 30 juni 2022** 1.010 980 10 25
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 30 juni 2022**
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 30 juni 2022**
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 505 480 15 10
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 3.735 3.645 35 50
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 5.290 5.155 45 90
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022**
Mannen Totaal 30 juni 2022** 4.885 4.760 45 80
Mannen 0 jaar 30 juni 2022** 20 15 . .
Mannen 1 jaar 30 juni 2022** 50 50 . .
Mannen 2 jaar 30 juni 2022** 85 80 . .
Mannen 3 jaar 30 juni 2022** 90 85 . .
Mannen 4 jaar 30 juni 2022** 120 120 . .
Mannen 5 jaar 30 juni 2022** 155 150 . .
Mannen 6 jaar 30 juni 2022** 215 210 . .
Mannen 7 jaar 30 juni 2022** 240 240 . .
Mannen 8 jaar 30 juni 2022** 250 245 . .
Mannen 9 jaar 30 juni 2022** 280 270 . 10
Mannen 10 jaar 30 juni 2022** 305 300 . .
Mannen 11 jaar 30 juni 2022** 310 305 . .
Mannen 12 jaar 30 juni 2022** 370 370 . .
Mannen 13 jaar 30 juni 2022** 435 425 . 10
Mannen 14 jaar 30 juni 2022** 450 435 10 .
Mannen 15 jaar 30 juni 2022** 445 435 . 10
Mannen 16 jaar 30 juni 2022** 505 495 . 10
Mannen 17 jaar 30 juni 2022** 525 510 . 15
Mannen 18 jaar 30 juni 2022**
Mannen 19 jaar of ouder 30 juni 2022**
Mannen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 245 230 10 .
Mannen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 1.880 1.840 15 25
Mannen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 2.735 2.665 20 50
Mannen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022**
Vrouwen Totaal 30 juni 2022** 4.705 4.575 50 75
Vrouwen 0 jaar 30 juni 2022** 15 10 . .
Vrouwen 1 jaar 30 juni 2022** 60 60 . .
Vrouwen 2 jaar 30 juni 2022** 75 70 . .
Vrouwen 3 jaar 30 juni 2022** 110 105 . .
Vrouwen 4 jaar 30 juni 2022** 125 125 . .
Vrouwen 5 jaar 30 juni 2022** 180 180 . .
Vrouwen 6 jaar 30 juni 2022** 190 185 . .
Vrouwen 7 jaar 30 juni 2022** 215 205 . .
Vrouwen 8 jaar 30 juni 2022** 240 230 . .
Vrouwen 9 jaar 30 juni 2022** 275 265 . 10
Vrouwen 10 jaar 30 juni 2022** 295 290 . .
Vrouwen 11 jaar 30 juni 2022** 335 330 . .
Vrouwen 12 jaar 30 juni 2022** 385 375 . .
Vrouwen 13 jaar 30 juni 2022** 395 385 . 10
Vrouwen 14 jaar 30 juni 2022** 415 410 . .
Vrouwen 15 jaar 30 juni 2022** 440 425 10 .
Vrouwen 16 jaar 30 juni 2022** 435 425 . .
Vrouwen 17 jaar 30 juni 2022** 485 470 . 10
Vrouwen 18 jaar 30 juni 2022**
Vrouwen 19 jaar of ouder 30 juni 2022**
Vrouwen 0 tot 4 jaar 30 juni 2022** 260 245 . .
Vrouwen 4 tot 12 jaar 30 juni 2022** 1.855 1.810 20 30
Vrouwen 12 tot 18 jaar 30 juni 2022** 2.555 2.490 25 35
Vrouwen 18 tot 23 jaar 30 juni 2022**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 30 juni 2022 zijn nader voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over 30 juni 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is ook de nagekomen respons over jeugdhulp en jeugdreclassering meegenomen, de effecten daarvan op de cijfers zijn echter zeer beperkt.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2022 zijn toegevoegd.
- De nader voorlopige cijfers over 30 juni 2021 en voorlopige cijfers over 31 december 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind april 2023 worden de voorlopige cijfers over 31 december 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.