Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december 2023* 8.775 8.530 115 135
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december 2023* 75 50 20 .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december 2023* 85 75 10 .
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december 2023* 90 85 . .
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december 2023* 160 155 . .
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december 2023* 215 210 . .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december 2023* 270 260 . .
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december 2023* 345 335 . .
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december 2023* 390 385 . .
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december 2023* 455 445 . .
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december 2023* 510 500 . .
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december 2023* 545 530 10 10
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december 2023* 620 605 . 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december 2023* 685 665 10 .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december 2023* 735 715 10 10
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december 2023* 825 810 . 10
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december 2023* 915 895 . 15
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december 2023* 870 850 10 10
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december 2023* 960 930 10 20
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december 2023* . . . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2023* . . . .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 410 360 35 15
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 3.350 3.270 30 45
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 4.990 4.870 45 75
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* . . . .
Mannen Totaal 31 december 2023* 4.455 4.335 55 65
Mannen 0 jaar 31 december 2023* 30 20 10 .
Mannen 1 jaar 31 december 2023* 35 35 . .
Mannen 2 jaar 31 december 2023* 45 40 . .
Mannen 3 jaar 31 december 2023* 75 75 . .
Mannen 4 jaar 31 december 2023* 90 90 . .
Mannen 5 jaar 31 december 2023* 140 135 . .
Mannen 6 jaar 31 december 2023* 160 155 . .
Mannen 7 jaar 31 december 2023* 205 200 . .
Mannen 8 jaar 31 december 2023* 235 235 . .
Mannen 9 jaar 31 december 2023* 265 260 . .
Mannen 10 jaar 31 december 2023* 275 265 . .
Mannen 11 jaar 31 december 2023* 325 320 . .
Mannen 12 jaar 31 december 2023* 335 325 . .
Mannen 13 jaar 31 december 2023* 375 370 . .
Mannen 14 jaar 31 december 2023* 415 405 . .
Mannen 15 jaar 31 december 2023* 470 460 . 10
Mannen 16 jaar 31 december 2023* 465 455 . .
Mannen 17 jaar 31 december 2023* 495 480 . 15
Mannen 18 jaar 31 december 2023* . . . .
Mannen 19 jaar of ouder 31 december 2023* . . . .
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 190 170 15 .
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 1.695 1.660 15 20
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 2.555 2.495 20 40
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* . . . .
Vrouwen Totaal 31 december 2023* 4.320 4.190 60 70
Vrouwen 0 jaar 31 december 2023* 45 30 10 .
Vrouwen 1 jaar 31 december 2023* 50 40 . .
Vrouwen 2 jaar 31 december 2023* 45 45 . .
Vrouwen 3 jaar 31 december 2023* 85 75 . .
Vrouwen 4 jaar 31 december 2023* 125 120 . .
Vrouwen 5 jaar 31 december 2023* 130 125 . .
Vrouwen 6 jaar 31 december 2023* 185 180 . .
Vrouwen 7 jaar 31 december 2023* 185 185 . .
Vrouwen 8 jaar 31 december 2023* 215 210 . .
Vrouwen 9 jaar 31 december 2023* 245 240 . .
Vrouwen 10 jaar 31 december 2023* 270 265 . .
Vrouwen 11 jaar 31 december 2023* 295 285 . 10
Vrouwen 12 jaar 31 december 2023* 350 340 . .
Vrouwen 13 jaar 31 december 2023* 360 345 . .
Vrouwen 14 jaar 31 december 2023* 415 405 . .
Vrouwen 15 jaar 31 december 2023* 445 440 . 10
Vrouwen 16 jaar 31 december 2023* 405 395 . .
Vrouwen 17 jaar 31 december 2023* 465 455 . .
Vrouwen 18 jaar 31 december 2023* . . . .
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2023* . . . .
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2023* 220 190 20 10
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2023* 1.655 1.615 15 25
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2023* 2.435 2.375 25 35
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2023* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2023 zijn voorlopig, cijfers over 30 juni 2023 zijn nader voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 30 juni 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jeugdbescherming
Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Voogdij
Bij een voogdijmaatregel wordt het gezag over een minderjarige door de rechter toegewezen aan een Gecertificeerde Instelling. Dit kan zijn na een gezagsbeëindigende maatregel of bij kinderen van wie de ouders zijn overleden (waarbij er geen voogd is vastgelegd in het gezagsregister of testament of deze persoon de voogdij niet accepteert). De gezagsbeëindigende maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder ook in de toekomst niet in staat geacht wordt om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen of als de ouder het gezag misbruikt. In veel gevallen is er al een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing geweest voordat er een gezagsbeëindigende maatregel wordt uitgesproken door de rechter. De gezagsbeëindigende maatregel is in principe een definitieve maatregel die geldt tot het kind 18 jaar is.
Het betreft alleen gevallen waarbij de voogdij wordt uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling zelf, waarbij het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Situaties waarbij een pleegouder (pleegoudervoogd) of iemand anders die sterk betrokken is bij het kind (burgervoogd), de voogdij overneemt van de Gecertificeerde Instelling, vallen hierbuiten.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Er is sprake van voorlopige voogdij bij een acute situatie die bedreigend is voor het kind. Het gezag over het kind komt bij de Gecertificeerde Instelling te liggen. De voorlopige voogdij gaat vrijwel altijd gepaard met de (tijdelijke) schorsing van het gezag van de ouder(s).

De voorlopige voogdij duurt maximaal drie maanden. Als binnen die drie maanden een verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend om blijvend in het gezag te voorzien, kan de voorlopige voogdij voortduren tot er een einduitspraak is.
Tijdelijke voogdij
Er is sprake van tijdelijke voogdij als de gezaghebbende ouder het gezag tijdelijk niet zelf kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als ouders minderjarig zijn, langdurig in het buitenland verblijven of een ouder onder curatele is gesteld en er geen andere ouder is die het gezag kan uitoefenen. De tijdelijke voogdij duurt voort totdat de rechtbank het gezag van de ouder, op diens verzoek, heeft hersteld.