Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2022 17.593.654
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2025 17.980.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 18.479.493
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2035 18.892.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 19.210.964
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2045 19.445.093
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 19.628.162
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2055 19.795.671
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 19.998.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2065 20.269.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2070 20.599.185
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2022 3.732.094
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 3.721.896
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.794.773
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 3.921.173
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 4.065.808
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 4.141.824
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 4.120.764
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 4.070.818
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 4.073.732
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2065 4.149.369
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2070 4.258.034
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2022 10.333.086
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 10.474.304
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 10.452.966
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 10.358.567
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 10.319.668
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 10.462.776
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 10.656.503
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 10.820.882
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 10.903.661
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2065 10.941.094
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2070 10.944.229
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2022 3.528.474
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2025 3.784.058
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.231.755
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2035 4.612.320
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.825.488
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2045 4.840.492
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.850.894
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2055 4.903.970
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 5.020.621
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2065 5.178.758
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2070 5.396.922
Mannen Totaal leeftijd 2022 8.747.659
Mannen Totaal leeftijd 2025 8.942.342
Mannen Totaal leeftijd 2030 9.192.010
Mannen Totaal leeftijd 2035 9.396.195
Mannen Totaal leeftijd 2040 9.549.915
Mannen Totaal leeftijd 2045 9.663.009
Mannen Totaal leeftijd 2050 9.753.072
Mannen Totaal leeftijd 2055 9.838.965
Mannen Totaal leeftijd 2060 9.947.556
Mannen Totaal leeftijd 2065 10.094.483
Mannen Totaal leeftijd 2070 10.270.090
Mannen 0 tot 20 jaar 2022 1.911.250
Mannen 0 tot 20 jaar 2025 1.906.183
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.944.251
Mannen 0 tot 20 jaar 2035 2.010.135
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.084.626
Mannen 0 tot 20 jaar 2045 2.123.882
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 2.113.303
Mannen 0 tot 20 jaar 2055 2.087.857
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 2.089.447
Mannen 0 tot 20 jaar 2065 2.128.241
Mannen 0 tot 20 jaar 2070 2.183.905
Mannen 20 tot 65 jaar 2022 5.194.292
Mannen 20 tot 65 jaar 2025 5.264.936
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 5.256.022
Mannen 20 tot 65 jaar 2035 5.214.376
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 5.205.101
Mannen 20 tot 65 jaar 2045 5.286.131
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 5.393.076
Mannen 20 tot 65 jaar 2055 5.484.891
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 5.532.959
Mannen 20 tot 65 jaar 2065 5.558.288
Mannen 20 tot 65 jaar 2070 5.565.647
Mannen 65 jaar of ouder 2022 1.642.117
Mannen 65 jaar of ouder 2025 1.771.224
Mannen 65 jaar of ouder 2030 1.991.737
Mannen 65 jaar of ouder 2035 2.171.684
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.260.189
Mannen 65 jaar of ouder 2045 2.252.996
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.246.693
Mannen 65 jaar of ouder 2055 2.266.217
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.325.150
Mannen 65 jaar of ouder 2065 2.407.954
Mannen 65 jaar of ouder 2070 2.520.538
Vrouwen Totaal leeftijd 2022 8.845.995
Vrouwen Totaal leeftijd 2025 9.037.916
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 9.287.483
Vrouwen Totaal leeftijd 2035 9.495.866
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.661.048
Vrouwen Totaal leeftijd 2045 9.782.084
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.875.089
Vrouwen Totaal leeftijd 2055 9.956.706
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 10.050.459
Vrouwen Totaal leeftijd 2065 10.174.738
Vrouwen Totaal leeftijd 2070 10.329.096
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2022 1.820.844
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 1.815.714
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.850.521
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 1.911.037
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.981.182
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 2.017.942
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 2.007.461
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 1.982.961
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.984.285
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2065 2.021.128
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2070 2.074.129
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2022 5.138.794
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 5.209.368
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 5.196.944
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 5.144.192
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 5.114.568
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 5.176.645
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 5.263.427
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 5.335.991
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 5.370.703
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2065 5.382.806
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2070 5.378.582
Vrouwen 65 jaar of ouder 2022 1.886.357
Vrouwen 65 jaar of ouder 2025 2.012.834
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.240.018
Vrouwen 65 jaar of ouder 2035 2.440.636
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.565.299
Vrouwen 65 jaar of ouder 2045 2.587.497
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.604.201
Vrouwen 65 jaar of ouder 2055 2.637.753
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.695.472
Vrouwen 65 jaar of ouder 2065 2.770.804
Vrouwen 65 jaar of ouder 2070 2.876.384
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd op 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2021-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2021 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2022 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking naar geslacht en leeftijd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.