Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2022-2070

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2022-2070

Leeftijd jongste kind Leeftijd referentiepersoon Perioden Huishoudens met kinderen (aantal)
Totaal over alle leeftijden Totaal 2070 3.048.490
Totaal over alle leeftijden 15 tot 20 jaar 2070 753
Totaal over alle leeftijden 20 tot 25 jaar 2070 11.502
Totaal over alle leeftijden 25 tot 30 jaar 2070 72.790
Totaal over alle leeftijden 30 tot 35 jaar 2070 260.253
Totaal over alle leeftijden 35 tot 40 jaar 2070 447.768
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2070 510.277
Totaal over alle leeftijden 45 tot 50 jaar 2070 493.424
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2070 447.858
Totaal over alle leeftijden 55 tot 60 jaar 2070 346.337
Totaal over alle leeftijden 60 tot 65 jaar 2070 206.396
Totaal over alle leeftijden 65 tot 70 jaar 2070 105.892
Totaal over alle leeftijden 70 tot 75 jaar 2070 55.740
Totaal over alle leeftijden 75 tot 80 jaar 2070 34.540
Totaal over alle leeftijden 80 tot 85 jaar 2070 23.445
Totaal over alle leeftijden 85 tot 90 jaar 2070 16.634
Totaal over alle leeftijden 90 tot 95 jaar 2070 9.622
Totaal over alle leeftijden 95 jaar of ouder 2070 5.259
Jonger dan 3 jaar Totaal 2070 642.812
Jonger dan 3 jaar 15 tot 20 jaar 2070 737
Jonger dan 3 jaar 20 tot 25 jaar 2070 10.516
Jonger dan 3 jaar 25 tot 30 jaar 2070 64.000
Jonger dan 3 jaar 30 tot 35 jaar 2070 192.725
Jonger dan 3 jaar 35 tot 40 jaar 2070 226.483
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2070 119.491
Jonger dan 3 jaar 45 tot 50 jaar 2070 26.841
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2070 1.916
Jonger dan 3 jaar 55 tot 60 jaar 2070 103
Jonger dan 3 jaar 60 tot 65 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 65 tot 70 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 70 tot 75 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 75 tot 80 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 80 tot 85 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 85 tot 90 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 90 tot 95 jaar 2070 0
Jonger dan 3 jaar 95 jaar of ouder 2070 0
3 tot 6 jaar Totaal 2070 374.809
3 tot 6 jaar 15 tot 20 jaar 2070 16
3 tot 6 jaar 20 tot 25 jaar 2070 946
3 tot 6 jaar 25 tot 30 jaar 2070 7.440
3 tot 6 jaar 30 tot 35 jaar 2070 51.256
3 tot 6 jaar 35 tot 40 jaar 2070 124.459
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2070 124.690
3 tot 6 jaar 45 tot 50 jaar 2070 55.478
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2070 10.040
3 tot 6 jaar 55 tot 60 jaar 2070 475
3 tot 6 jaar 60 tot 65 jaar 2070 9
3 tot 6 jaar 65 tot 70 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 70 tot 75 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 75 tot 80 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 80 tot 85 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 85 tot 90 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 90 tot 95 jaar 2070 0
3 tot 6 jaar 95 jaar of ouder 2070 0
6 tot 12 jaar Totaal 2070 579.931
6 tot 12 jaar 15 tot 20 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 20 tot 25 jaar 2070 40
6 tot 12 jaar 25 tot 30 jaar 2070 1.330
6 tot 12 jaar 30 tot 35 jaar 2070 14.992
6 tot 12 jaar 35 tot 40 jaar 2070 85.113
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2070 189.314
6 tot 12 jaar 45 tot 50 jaar 2070 187.891
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2070 85.740
6 tot 12 jaar 55 tot 60 jaar 2070 14.699
6 tot 12 jaar 60 tot 65 jaar 2070 778
6 tot 12 jaar 65 tot 70 jaar 2070 34
6 tot 12 jaar 70 tot 75 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 75 tot 80 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 80 tot 85 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 85 tot 90 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 90 tot 95 jaar 2070 0
6 tot 12 jaar 95 jaar of ouder 2070 0
12 tot 18 jaar Totaal 2070 597.401
12 tot 18 jaar 15 tot 20 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 20 tot 25 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 25 tot 30 jaar 2070 20
12 tot 18 jaar 30 tot 35 jaar 2070 1.277
12 tot 18 jaar 35 tot 40 jaar 2070 11.150
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2070 70.997
12 tot 18 jaar 45 tot 50 jaar 2070 180.860
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2070 204.980
12 tot 18 jaar 55 tot 60 jaar 2070 102.559
12 tot 18 jaar 60 tot 65 jaar 2070 23.719
12 tot 18 jaar 65 tot 70 jaar 2070 1.730
12 tot 18 jaar 70 tot 75 jaar 2070 109
12 tot 18 jaar 75 tot 80 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 80 tot 85 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 85 tot 90 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 90 tot 95 jaar 2070 0
12 tot 18 jaar 95 jaar of ouder 2070 0
18 jaar of ouder Totaal 2070 853.537
18 jaar of ouder 15 tot 20 jaar 2070 0
18 jaar of ouder 20 tot 25 jaar 2070 0
18 jaar of ouder 25 tot 30 jaar 2070 0
18 jaar of ouder 30 tot 35 jaar 2070 3
18 jaar of ouder 35 tot 40 jaar 2070 563
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2070 5.785
18 jaar of ouder 45 tot 50 jaar 2070 42.354
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2070 145.182
18 jaar of ouder 55 tot 60 jaar 2070 228.501
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.