Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

Kinderen in huishouden Leeftijd referentiepersoon Perioden Paren (aantal) Eenouderhuishoudens (aantal)
Totaal Totaal 2022 4.327.730 602.669
Totaal Totaal 2030 4.506.231 641.225
Totaal Totaal 2040 4.569.505 687.825
Totaal Totaal 2050 4.580.148 733.805
Totaal Totaal 2060 4.672.052 737.132
Totaal Totaal 2070 4.833.539 743.819
Geen kinderen Totaal 2022 2.304.859
Geen kinderen Totaal 2030 2.449.481
Geen kinderen Totaal 2040 2.406.017
Geen kinderen Totaal 2050 2.355.947
Geen kinderen Totaal 2060 2.427.358
Geen kinderen Totaal 2070 2.528.869
Één kind Totaal 2022 765.810 370.499
Één kind Totaal 2030 773.082 396.039
Één kind Totaal 2040 644.501 400.722
Één kind Totaal 2050 658.949 427.590
Één kind Totaal 2060 706.459 435.424
Één kind Totaal 2070 725.125 439.214
Twee kinderen Totaal 2022 902.060 175.475
Twee kinderen Totaal 2030 908.374 183.992
Twee kinderen Totaal 2040 1.022.079 209.724
Twee kinderen Totaal 2050 1.063.559 226.606
Twee kinderen Totaal 2060 1.050.351 223.672
Twee kinderen Totaal 2070 1.079.540 225.522
Drie kinderen of meer Totaal 2022 355.001 56.695
Drie kinderen of meer Totaal 2030 375.294 61.194
Drie kinderen of meer Totaal 2040 496.908 77.379
Drie kinderen of meer Totaal 2050 501.693 79.609
Drie kinderen of meer Totaal 2060 487.884 78.036
Drie kinderen of meer Totaal 2070 500.005 79.083
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van paren en eenouderhuishoudens in Nederland naar aantal thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 februari 2022:
De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Paren
Paren in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.