Gebieden in Nederland 2022

Gebieden in Nederland 2022

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Codes en namen van gemeenten Sortering naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-subgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-subgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-plusgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-plusgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Naam (naam)
Amsterdam GM0363 Amsterdam Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam CS231 Amsterdam CP2311 Amsterdam LD03 West-Nederland PV27 Noord-Holland
Eindhoven GM0772 Eindhoven Eindhoven CR36 Zuidoost-Noord-Brabant CS360 Zuidoost-Noord-Brabant CP3600 Zuidoost-Noord-Brabant LD04 Zuid-Nederland PV30 Noord-Brabant
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 's-Gravenhage Gravenhage 's- CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage CS260 Agglomeratie 's-Gravenhage CP2601 Aggl. 's-Gravenhage excl. Zoetermeer LD03 West-Nederland PV28 Zuid-Holland
Maastricht GM0935 Maastricht Maastricht CR39 Zuid-Limburg CS390 Zuid-Limburg CP3900 Zuid-Limburg LD04 Zuid-Nederland PV31 Limburg
Rotterdam GM0599 Rotterdam Rotterdam CR29 Groot-Rijnmond CS291 Rijnmond CP2910 Rijnmond LD03 West-Nederland PV28 Zuid-Holland
Utrecht (gemeente) GM0344 Utrecht Utrecht CR17 Utrecht CS170 Utrecht CP1703 Stadsgewest Utrecht LD03 West-Nederland PV26 Utrecht
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2022 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2022

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het najaar wordt een nieuwe tabel met de meest recente gebiedsindelingen voor het komende jaar samengesteld. Nog niet alle gebiedsindelingen en statistische gegevens zijn dan al beschikbaar, deze worden in maart toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Naam
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. De Bilt), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Sortering naam
Een hulpmiddel voor het sorteren van namen van gemeenten op alfabetische volgorde. Bij de bepaling van deze volgorde zijn de volgende regels in acht genomen:
- voorvoegsels en lidwoorden hebben geen invloed op de volgorde (dus De Bilt onder B),
- verbindingsstreepjes gelden als een letter (Alphen aan den Rijn komt voor Alphen-Chaam),
- de IJ (bijvoorbeeld IJsselstein) valt onder de I.
Het sorteerveld van gemeentenamen is vooral bedoeld om buiten StatLine namen van gemeenten (rijks)alfabetisch te ordenen.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
COROP-subgebieden
CS = COROP-subgebied
Lokalisering van gemeenten naar COROP-subgebieden. Een onderverdeling van de 40 COROP-gebieden, waarbij de volgende gebieden zijn opgesplitst: Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond en Noordoost-Noord-Brabant. Nederland telt 43 COROP-subgebieden.
Code
Codes van de COROP-subgebieden.
Naam
Namen van de COROP-subgebieden.
COROP-plusgebieden
CP = COROP-plusgebied
Lokalisering van gemeenten naar COROP-plusgebieden. Een onderverdeling van de COROP-(sub)gebieden, waarbij de volgende gebieden zijn opgesplitst: Utrecht, Overig Groot-Amsterdam, Agglomeratie 's-Gravenhage, Zuidoost-Zuid-Holland en Flevoland. Nederland telt 52 COROP-plusgebieden.
Code
Codes van de COROP-plusgebieden.
Naam
Namen van de COROP-plusgebieden.
Landsdelen
LD = Landsdeel
Lokalisering van gemeenten per landsdeel. Nederland telt 4 landsdelen:
Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Code
Codes van de landsdelen.
Naam
Namen van de landsdelen.
Provincies
PV = Provincie
Lokalisering van gemeenten per provincie. Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Code
Codes van de provincies. De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Naam
Namen van de provincies.