Gebieden in Nederland 2022

Gebieden in Nederland 2022

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten GGD-regio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten GGD-regio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Naam (naam)
Amsterdam GM0363 Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam GG3406 GGD Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen VR13 Amsterdam-Amstelland
Arnhem GM0202 Arnhem CR15 Arnhem/Nijmegen GG1911 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden JZ28 Centraal Gelderland TR08 Veluwe en Veluwerand VR07 Gelderland-Midden
Assen GM0106 Assen CR07 Noord-Drenthe GG0706 GGD Drenthe JZ04 Drenthe TR12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden VR03 Drenthe
Eindhoven GM0772 Eindhoven CR36 Zuidoost-Noord-Brabant GG5608 GGD Brabant-Zuidoost JZ39 Zuidoost-Brabant TR13 West- en Midden-Brabant VR22 Brabant-Zuidoost
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 's-Gravenhage CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage GG7014 GGD Haaglanden JZ24 Haaglanden TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen VR15 Haaglanden
Groningen (gemeente) GM0014 Groningen CR03 Overig Groningen GG0111 GGD Groningen JZ01 Groningen TR17 Overig Nederland VR01 Groningen
Haarlem GM0392 Haarlem CR21 Agglomeratie Haarlem GG3109 GGD Kennemerland JZ11 Zuid Kennemerland TR17 Overig Nederland VR12 Kennemerland
's-Hertogenbosch GM0796 's-Hertogenbosch CR35 Noordoost-Noord-Brabant GG5406 GGD Hart voor Brabant JZ33 Noordoost Brabant TR13 West- en Midden-Brabant VR21 Brabant-Noord
Leeuwarden GM0080 Leeuwarden CR04 Noord-Friesland GG7206 GGD Fryslân JZ02 Friesland (Fryslân) TR17 Overig Nederland VR02 Fryslân
Lelystad GM0995 Lelystad CR40 Flevoland GG2209 GGD Flevoland JZ08 Flevoland TR03 IJsselmeerkust VR25 Flevoland
Maastricht GM0935 Maastricht CR39 Zuid-Limburg GG6106 GGD Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg TR15 Zuid-Limburg VR24 Limburg-Zuid
Middelburg (Z.) GM0687 Middelburg CR32 Overig Zeeland GG5006 GGD Zeeland JZ38 Zeeland TR04 Deltagebied VR19 Zeeland
Rotterdam GM0599 Rotterdam CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond JZ29 Rijnmond TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen VR17 Rotterdam-Rijnmond
Utrecht (gemeente) GM0344 Utrecht CR17 Utrecht GG2514 GGD Regio Utrecht JZ22 Utrecht Stad TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen VR09 Utrecht
Zwolle GM0193 Zwolle CR10 Noord-Overijssel GG1009 GGD IJsselland JZ07 IJsselland TR11 Twente, Salland en Vechtstreek VR04 IJsselland
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2022 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van de lokalisering zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2022:
De indeling ‘Regionale eenheden’ van de politie is toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het najaar wordt een nieuwe tabel met de meest recente gebiedsindelingen voor het komende jaar samengesteld. Nog niet alle gebiedsindelingen en statistische gegevens zijn dan al beschikbaar, deze worden in de maanden daarna toegevoegd. Eind maart worden ook de statistische gegevens toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Naam
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. De Bilt), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
GGD-regio's
GG = GGD-regio
Een in 1990 door het toenmalig Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD). Deze indeling is in de loop der jaren verschillende keren gewijzigd. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2014 en telt vanaf die datum 25 gebieden. Deze indeling in GGD-regio's werd tot 2008 vermeld onder GGD-gebieden. De codering is toen ook uitgebreid van een tweecijferige naar een viercijferige code.
Code
Codes van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD).
Naam
Namen van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD).
Jeugdregio's
JZ = Jeugdregio
Een door gemeenten vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor uitvoering van de Jeugdwet (2014). In CBS-publicaties van eerdere jaren kan de term jeugdzorgregio’s voorkomen, maar met ingang van 2019 wordt gesproken van jeugdregio’s. Nederland telt 42 jeugdregio's.
Code
Codes van de jeugdregio's.
Naam
Namen van de jeugdregio's.
Toeristengebieden
TR = Toeristengebied
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. Nederland telt 17 toeristengebieden. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage horen de onderdelen 'Kijkduin' en 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied '4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen' (code TR16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code TR02). Deze uitzonderingen zijn afgebakend als clusters van postcodegebieden:

-  Kijkduin (postcode 2554 en 2555).
-  Scheveningen (postcode 2583, 2584, 2586 en 2587).
-  Hoek van Holland (postcode 3150 en 3151).

Code
Codes van de toeristengebieden.
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
Veiligheidsregio's
VR = Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.
Code
Codes van de veiligheidsregio's.
Naam
Namen van de veiligheidsregio's.