Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

Opleidingsniveau Marges Wijken en buurten Bevolking 15 tot 75 jaar (aantal)
Laag Ondergrens 95%-interval Media Park .
Laag Waarde Media Park .
Laag Bovengrens 95%-interval Media Park .
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Media Park .
Middelbaar Waarde Media Park .
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Media Park .
Hoog Ondergrens 95%-interval Media Park .
Hoog Waarde Media Park .
Hoog Bovengrens 95%-interval Media Park .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2020 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.
De cijfers hebben een steekproefonnauwkeurigheid. De gebruiker van de cijfers wordt aangeraden de mate van onnauwkeurigheid (ondergrens en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) in aanmerking te nemen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 december 2021:
De tabel met voorlopige gegevens over 2020 is opgeleverd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2021 verschijnen naar verwachting in december 2022 in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Personen die op 1 oktober 2020 in leeftijd tussen 15 tot 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente.