Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2021

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2021

Type maatwerkarrangement Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2021 Aalten 2.170 80
Totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort 130 68
Totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.125 87
Totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo 705 86
Totaal 2021 Achtkarspelen 1.955 70
Totaal 2021 Wijk 00 Noord 820 69
Totaal 2021 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2021 Wijk 02 Zuid 920 72
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Aalten 2.170 80
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 02 Bredevoort 130 68
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.125 87
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 04 Dinxperlo 705 86
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Achtkarspelen 1.955 70
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 00 Noord 820 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal exclusief verblijf en opvang 2021 Wijk 02 Zuid 920 72
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Aalten 500 18
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 35 9
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort 30 16
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern 265 21
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo 140 17
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Achtkarspelen 575 21
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 00 Noord 220 19
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 01 Centrum 55 17
Ondersteuning thuis, totaal 2021 Wijk 02 Zuid 270 21
Hulp bij het huishouden 2021 Aalten 1.100 41
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 18
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 02 Bredevoort 65 34
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 03 Aalten Kern 555 43
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 04 Dinxperlo 385 47
Hulp bij het huishouden 2021 Achtkarspelen 1.035 37
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 00 Noord 425 36
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulp bij het huishouden 2021 Wijk 02 Zuid 520 41
Verblijf en opvang, totaal 2021 Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2021 Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Aalten 1.330 49
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 60 15
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort 80 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern 700 54
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo 445 54
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Achtkarspelen 1.065 38
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 00 Noord 445 38
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 01 Centrum 55 17
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2021 Wijk 02 Zuid 530 41
Overig totaal 2021 Aalten . .
Overig totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Overig totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Overig totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern . .
Overig totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo . .
Overig totaal 2021 Achtkarspelen . .
Overig totaal 2021 Wijk 00 Noord . .
Overig totaal 2021 Wijk 01 Centrum . .
Overig totaal 2021 Wijk 02 Zuid . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over: 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017-2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.