Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Financieringsvorm Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Venlo 2021 9.310 91
Totaal Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 335 65
Totaal Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 890 88
Totaal Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 690 70
Totaal Wijk 14 Venlo-Noord 2021 925 122
Totaal Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 585 103
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Venlo 2021 310 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 10 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 14 Venlo-Noord 2021 15 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 10 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Venlo 2021 8.560 84
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 315 61
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 830 82
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 650 66
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 14 Venlo-Noord 2021 870 114
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 550 97
Zowel PGB als ZIN Venlo 2021 440 4
Zowel PGB als ZIN Wijk 11 Venlo-Centrum 2021 10 2
Zowel PGB als ZIN Wijk 12 Venlo-Zuid 2021 45 4
Zowel PGB als ZIN Wijk 13 Venlo-Oost-Noord 2021 30 3
Zowel PGB als ZIN Wijk 14 Venlo-Noord 2021 40 5
Zowel PGB als ZIN Wijk 15 Venlo-Oost-Zuid 2021 25 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over: 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015-2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers;
- Nederland bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd;
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft drie gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) in het eerste halfjaar en jaar van 2021 kunnen afrondingsverschillen voorkomen, 3) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.