Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2021 Aalten 2.170 80
Totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort 130 68
Totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.125 87
Totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo 705 86
Totaal 2021 Achtkarspelen 1.955 70
Totaal 2021 Wijk 00 Noord 820 69
Totaal 2021 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2021 Wijk 02 Zuid 920 72
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Aalten 105 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 03 Aalten Kern 45 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 04 Dinxperlo 35 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Achtkarspelen 40 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 00 Noord 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 02 Zuid 25 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Aalten 1.920 71
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 02 Bredevoort 120 62
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.010 78
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 04 Dinxperlo 610 74
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Achtkarspelen 1.870 67
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 00 Noord 790 67
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 01 Centrum 150 46
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 02 Zuid 875 68
Zowel PGB als ZIN 2021 Aalten 145 5
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 03 Aalten Kern 70 5
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 04 Dinxperlo 55 7
Zowel PGB als ZIN 2021 Achtkarspelen 40 1
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 00 Noord 20 2
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 02 Zuid 20 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over: 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015-2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers;
- Nederland bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd;
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft drie gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) in het eerste halfjaar en jaar van 2021 kunnen afrondingsverschillen voorkomen, 3) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.