Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2021 Aalten 2.170 80
Totaal 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2021 Wijk 02 Bredevoort 130 68
Totaal 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.125 87
Totaal 2021 Wijk 04 Dinxperlo 705 86
Totaal 2021 Achtkarspelen 1.955 70
Totaal 2021 Wijk 00 Noord 820 69
Totaal 2021 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2021 Wijk 02 Zuid 920 72
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Aalten 105 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 03 Aalten Kern 45 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 04 Dinxperlo 35 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Achtkarspelen 40 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 00 Noord 15 1
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2021 Wijk 02 Zuid 25 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Aalten 1.920 71
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 02 Bredevoort 120 62
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 03 Aalten Kern 1.010 78
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 04 Dinxperlo 610 74
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Achtkarspelen 1.870 67
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 00 Noord 790 67
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 01 Centrum 150 46
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2021 Wijk 02 Zuid 875 68
Zowel PGB als ZIN 2021 Aalten 145 5
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 03 Aalten Kern 70 5
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 04 Dinxperlo 55 7
Zowel PGB als ZIN 2021 Achtkarspelen 40 1
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 00 Noord 20 2
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2021 Wijk 02 Zuid 20 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over: 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015-2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.