Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type maatwerkvoorziening Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Eemsdelta 2023* 3.250 1.105 1.090
Totaal Groningen (gemeente) 2023* 16.255 9.090 5.465
Totaal Het Hogeland 2023* 5.035 1.295 1.240
Totaal Oldambt 2023* 6.605 1.425 1.450
Ondersteuning thuis, totaal Eemsdelta 2023* 450 335 330
Ondersteuning thuis, totaal Groningen (gemeente) 2023* 2.670 1.120 1.315
Ondersteuning thuis, totaal Het Hogeland 2023* 710 305 345
Ondersteuning thuis, totaal Oldambt 2023* 625 305 260
Hulp bij het huishouden Eemsdelta 2023* 1.440 455 415
Hulp bij het huishouden Groningen (gemeente) 2023* 1.910 4.930 1.745
Hulp bij het huishouden Het Hogeland 2023* 1.295 390 320
Hulp bij het huishouden Oldambt 2023* 1.685 485 460
Verblijf en opvang, totaal Eemsdelta 2023* . 10 15
Verblijf en opvang, totaal Groningen (gemeente) 2023* 555 1.350 695
Verblijf en opvang, totaal Het Hogeland 2023* . . .
Verblijf en opvang, totaal Oldambt 2023* . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Eemsdelta 2023* 1.355 305 330
Hulpmiddelen en diensten, totaal Groningen (gemeente) 2023* 11.115 1.675 1.690
Hulpmiddelen en diensten, totaal Het Hogeland 2023* 3.030 600 575
Hulpmiddelen en diensten, totaal Oldambt 2023* 4.290 635 725
Overig totaal Eemsdelta 2023* . . .
Overig totaal Groningen (gemeente) 2023* 10 15 15
Overig totaal Het Hogeland 2023* . . .
Overig totaal Oldambt 2023* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkvoorzieningen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de voorzieningen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkvoorzieningen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkvoorzieningen dat in de verslagperiode is beëindigd.