Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Eemsdelta 2021* 10 7.080 1.810
Totaal Groningen (gemeente) 2021* 24.470 6.430 14.295
Totaal Het Hogeland 2021* 5.095 1.930 1.570
Totaal Loppersum 2021* . . .
Ondersteuning thuis, totaal Eemsdelta 2021* . 885 720
Ondersteuning thuis, totaal Groningen (gemeente) 2021* 4.180 1.710 4.595
Ondersteuning thuis, totaal Het Hogeland 2021* 855 415 625
Ondersteuning thuis, totaal Loppersum 2021* . . .
Hulp bij het huishouden Eemsdelta 2021* . 1.990 475
Hulp bij het huishouden Groningen (gemeente) 2021* 5.525 2.240 3.835
Hulp bij het huishouden Het Hogeland 2021* 845 915 405
Hulp bij het huishouden Loppersum 2021* . . .
Verblijf en opvang, totaal Eemsdelta 2021* . 20 15
Verblijf en opvang, totaal Groningen (gemeente) 2021* 1.795 875 2.290
Verblijf en opvang, totaal Het Hogeland 2021* . . .
Verblijf en opvang, totaal Loppersum 2021* . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Eemsdelta 2021* . 1.715 395
Hulpmiddelen en diensten, totaal Groningen (gemeente) 2021* 12.965 1.590 3.555
Hulpmiddelen en diensten, totaal Het Hogeland 2021* 3.260 555 525
Hulpmiddelen en diensten, totaal Loppersum 2021* . . .
Overig totaal Eemsdelta 2021* . 2.470 210
Overig totaal Groningen (gemeente) 2021* . 15 10
Overig totaal Het Hogeland 2021* 135 40 10
Overig totaal Loppersum 2021* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig gemaakt.
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.