Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Eemsdelta 2021* 10 7.055 2.180
Totaal Groningen (gemeente) 2021* 20.410 5.885 7.400
Totaal Het Hogeland 2021* 5.035 1.900 2.570
Totaal Loppersum 2021* . . .
Ondersteuning thuis, totaal Eemsdelta 2021* . 885 875
Ondersteuning thuis, totaal Groningen (gemeente) 2021* 2.710 1.510 1.485
Ondersteuning thuis, totaal Het Hogeland 2021* 840 420 1.005
Ondersteuning thuis, totaal Loppersum 2021* . . .
Hulp bij het huishouden Eemsdelta 2021* . 1.975 625
Hulp bij het huishouden Groningen (gemeente) 2021* 4.390 2.030 1.450
Hulp bij het huishouden Het Hogeland 2021* 840 885 790
Hulp bij het huishouden Loppersum 2021* . . .
Verblijf en opvang, totaal Eemsdelta 2021* . 20 15
Verblijf en opvang, totaal Groningen (gemeente) 2021* 1.240 790 1.145
Verblijf en opvang, totaal Het Hogeland 2021* . . .
Verblijf en opvang, totaal Loppersum 2021* . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Eemsdelta 2021* . 1.710 470
Hulpmiddelen en diensten, totaal Groningen (gemeente) 2021* 12.065 1.535 3.310
Hulpmiddelen en diensten, totaal Het Hogeland 2021* 3.220 555 760
Hulpmiddelen en diensten, totaal Loppersum 2021* . . .
Overig totaal Eemsdelta 2021* . 2.465 195
Overig totaal Groningen (gemeente) 2021* . 15 10
Overig totaal Het Hogeland 2021* 135 40 10
Overig totaal Loppersum 2021* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-arrangementen in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.