Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Eemsdelta 2022* 2.570 1.810 1.240
Totaal Groningen (gemeente) 2022* 18.880 6.045 9.340
Totaal Het Hogeland 2022* 4.185 2.490 1.610
Totaal Oldambt 2022* 6.720 1.630 1.630
Ondersteuning thuis, totaal Eemsdelta 2022* . 830 380
Ondersteuning thuis, totaal Groningen (gemeente) 2022* 2.735 1.010 1.710
Ondersteuning thuis, totaal Het Hogeland 2022* 235 940 460
Ondersteuning thuis, totaal Oldambt 2022* 695 350 405
Hulp bij het huishouden Eemsdelta 2022* 1.335 620 505
Hulp bij het huishouden Groningen (gemeente) 2022* 4.835 1.635 4.800
Hulp bij het huishouden Het Hogeland 2022* 855 890 440
Hulp bij het huishouden Oldambt 2022* 1.645 535 475
Verblijf en opvang, totaal Eemsdelta 2022* 15 15 20
Verblijf en opvang, totaal Groningen (gemeente) 2022* 1.255 645 1.385
Verblijf en opvang, totaal Het Hogeland 2022* . . .
Verblijf en opvang, totaal Oldambt 2022* . . 10
Hulpmiddelen en diensten, totaal Eemsdelta 2022* 1.220 345 335
Hulpmiddelen en diensten, totaal Groningen (gemeente) 2022* 10.035 2.750 1.430
Hulpmiddelen en diensten, totaal Het Hogeland 2022* 3.095 660 710
Hulpmiddelen en diensten, totaal Oldambt 2022* 4.375 740 740
Overig totaal Eemsdelta 2022* . . .
Overig totaal Groningen (gemeente) 2022* 15 10 15
Overig totaal Het Hogeland 2022* . . .
Overig totaal Oldambt 2022* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn (nader) voorlopig.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
Cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig gemaakt. De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en de jaarcijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-arrangementen in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.