Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Eemsdelta 1e halfjaar 2022* 2.555 1.290 610
Totaal Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 18.870 4.690 2.940
Totaal Het Hogeland 1e halfjaar 2022* 4.175 1.785 830
Totaal Oldambt 1e halfjaar 2022* 6.665 870 1.290
Ondersteuning thuis, totaal Eemsdelta 1e halfjaar 2022* . 690 195
Ondersteuning thuis, totaal Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 2.735 760 765
Ondersteuning thuis, totaal Het Hogeland 1e halfjaar 2022* 230 785 240
Ondersteuning thuis, totaal Oldambt 1e halfjaar 2022* 690 190 665
Hulp bij het huishouden Eemsdelta 1e halfjaar 2022* 1.335 410 260
Hulp bij het huishouden Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 4.835 1.170 865
Hulp bij het huishouden Het Hogeland 1e halfjaar 2022* 855 675 205
Hulp bij het huishouden Oldambt 1e halfjaar 2022* 1.645 295 235
Verblijf en opvang, totaal Eemsdelta 1e halfjaar 2022* 15 . 10
Verblijf en opvang, totaal Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 1.255 420 445
Verblijf en opvang, totaal Het Hogeland 1e halfjaar 2022* . . .
Verblijf en opvang, totaal Oldambt 1e halfjaar 2022* . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Eemsdelta 1e halfjaar 2022* 1.205 185 145
Hulpmiddelen en diensten, totaal Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 10.030 2.330 860
Hulpmiddelen en diensten, totaal Het Hogeland 1e halfjaar 2022* 3.090 325 385
Hulpmiddelen en diensten, totaal Oldambt 1e halfjaar 2022* 4.325 380 390
Overig totaal Eemsdelta 1e halfjaar 2022* . . .
Overig totaal Groningen (gemeente) 1e halfjaar 2022* 15 . .
Overig totaal Het Hogeland 1e halfjaar 2022* . . .
Overig totaal Oldambt 1e halfjaar 2022* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 en 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor zowel 2020 als 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-arrangementen in het eerste en in het tweede halfjaar van 2020 en 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 en 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er te veel trajecten beëindigd in het eerste halfjaar en te weinig in het tweede halfjaar. De jaarcijfers zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden in mei 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.