Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Bevolking Aantal inwoners (aantal) Bevolking Geslacht Mannen (aantal) Bevolking Geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 0 tot 15 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 25 tot 45 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 45 tot 65 jaar (aantal) Bevolking Leeftijdsgroepen 65 jaar of ouder (aantal) Bevolking Burgerlijke staat Ongehuwd (aantal) Bevolking Burgerlijke staat Gehuwd (aantal) Bevolking Burgerlijke staat Gescheiden (aantal) Bevolking Burgerlijke staat Verweduwd (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Westers totaal (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Niet-westers totaal (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Marokko (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Suriname (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Turkije (aantal) Bevolking Personen met een migratieachtergrond Niet-westers Overig niet-westers (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Huishoudens totaal (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Eenpersoonshuishoudens (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Huishoudens zonder kinderen (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Huishoudens met kinderen (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Bevolking Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²) Oppervlakte Oppervlakte totaal (ha) Oppervlakte Oppervlakte land (ha) Oppervlakte Oppervlakte water (ha) Postcode Meest voorkomende postcode (code) Postcode Dekkingspercentage (code) Stedelijkheid Mate van stedelijkheid (code) Stedelijkheid Omgevingsadressendichtheid (per km²)
Boxtel Gemeente 32.973 16.444 16.529 4.919 3.871 7.258 9.464 7.461 14.856 13.756 2.467 1.894 2.760 2.769 560 217 184 343 1.465 14.553 4.991 4.653 4.909 2,2 477 7.032 6.908 124 . . 3 1.161
Wijk 00 Boxtel Wijk 24.925 12.425 12.495 3.735 2.835 5.815 6.790 5.750 11.380 10.095 2.005 1.445 2.395 2.605 540 205 170 330 1.350 11.310 4.170 3.515 3.630 2,2 737 3.480 3.381 99 . . 3 1.395
Boxtel-Centrum Buurt 7.900 3.915 3.985 885 850 1.835 2.130 2.200 3.715 2.810 690 685 950 535 85 55 35 50 310 4.030 1.980 1.110 945 1,9 3.098 264 255 9 5281 3 2 1.697
Boxtel-Oost Buurt 9.150 4.475 4.675 1.560 915 2.150 2.360 2.165 3.880 4.075 745 455 780 950 220 80 65 70 510 3.955 1.105 1.405 1.450 2,3 5.214 176 176 1 5283 1 3 1.425
Boxtel-Noord Buurt 3.785 1.870 1.915 615 430 1.035 940 770 1.840 1.435 320 195 335 960 215 45 40 200 455 1.765 695 500 575 2,1 4.304 89 88 1 5282 1 3 1.174
Eemsdelta Gemeente 45.587 22.841 22.746 6.374 4.879 9.185 13.672 11.477 19.561 19.127 3.856 3.043 3.224 3.884 77 957 384 812 1.654 21.443 8.085 6.949 6.409 2,1 170 36.407 26.789 9.618 . . 4 692
Delfzijl-Centrum Wijk 790 415 375 30 55 180 200 325 315 240 110 115 95 95 0 30 10 15 35 565 385 125 50 1,4 2.859 29 27 1 . . 4 978
Centrum-Delfzijl Buurt 790 415 375 30 55 180 200 325 315 240 110 115 95 95 0 30 10 15 35 565 385 125 50 1,4 2.859 29 27 1 9934 1 4 978
West Wijk 3.540 1.710 1.830 430 315 690 890 1.220 1.335 1.540 265 390 280 180 0 40 40 35 60 1.760 700 600 455 1,9 2.320 160 152 7 . . 3 1.222
Over de Gracht Buurt 1.010 520 495 135 110 215 315 245 410 470 75 50 85 45 0 10 15 0 20 475 135 180 155 2,1 4.578 24 22 2 9934 1 3 1.261
Oisterwijk Gemeente 32.373 16.056 16.317 4.592 3.650 6.454 9.747 7.930 14.129 13.874 2.378 1.992 2.127 1.572 159 95 88 138 1.092 14.021 4.415 4.890 4.716 2,2 404 8.146 8.011 135 . . 4 925
't Westend / 't Seuverick Wijk 2.855 1.395 1.460 465 300 690 795 610 1.315 1.180 220 145 200 195 55 10 10 25 90 1.240 370 415 455 2,3 5.403 54 53 1 . . 3 1.280
omg. 't Seuverick Buurt 965 470 495 155 90 210 265 245 410 445 60 50 50 45 10 5 5 0 15 390 85 155 155 2,4 5.655 18 17 1 5061 1 3 1.282
omg. 't Westend Buurt 700 325 375 120 65 160 180 175 310 300 55 40 60 60 20 0 0 0 35 305 80 110 115 2,3 5.699 12 12 0 5061 1 4 942
omg. "Prinsessen" wijk Buurt 1.185 600 585 185 145 320 350 185 595 435 105 55 85 85 20 5 5 20 35 545 210 150 190 2,1 5.064 23 23 0 5061 1 3 1.490
Tilburg Gemeente 221.947 110.690 111.257 32.062 33.554 61.650 56.833 37.848 121.302 72.650 18.043 9.952 27.845 37.007 6.263 5.154 3.489 8.272 13.829 109.710 49.649 28.683 31.378 2,0 1.762 12.846 12.596 250 . . 1 2.807
Binnenstad Wijk 6.840 3.330 3.505 235 1.610 2.495 1.180 1.320 4.845 1.160 535 300 910 695 35 165 90 70 335 4.935 3.480 1.165 295 1,4 8.605 80 80 0 . . 1 5.304
Binnenstad West Buurt 2.590 1.290 1.295 105 565 880 440 595 1.735 460 240 155 315 270 10 65 35 20 135 1.825 1.265 440 120 1,4 10.453 25 25 0 5038 1 1 5.470
Binnenstad Oost Buurt 2.455 1.215 1.235 95 730 980 410 240 1.910 355 145 45 365 280 10 70 25 40 135 1.795 1.285 390 125 1,4 8.649 28 28 0 5038 1 1 5.306
Koningsplein Buurt 1.120 540 580 20 150 430 235 290 665 255 115 90 120 100 5 25 15 5 55 810 540 240 40 1,4 13.528 8 8 0 5038 1 1 4.986
Vught Gemeente 31.669 15.755 15.914 5.414 3.135 6.970 9.248 6.902 14.792 12.672 2.409 1.796 2.728 1.543 127 153 119 105 1.039 13.421 4.320 4.203 4.898 2,3 527 6.112 6.005 106 . . 3 1.160
Wijk 00 Vught Wijk 13.480 6.785 6.695 2.520 1.225 3.060 3.910 2.760 6.545 5.225 995 720 1.250 615 65 80 55 45 380 5.675 1.880 1.725 2.075 2,3 901 1.525 1.497 28 . . 3 1.219
Centrum Buurt 3.680 1.750 1.930 495 315 785 1.080 1.005 1.625 1.385 350 315 345 175 10 15 15 15 130 1.830 830 535 470 1,9 3.464 108 106 1 5261 1 3 1.409
Taalstraat en omgeving Buurt 1.855 875 980 275 140 340 510 585 780 790 140 150 125 45 5 10 5 5 30 890 335 315 250 2,1 3.405 57 55 2 5261 1 4 984
Loyolaan en omgeving Buurt 2.195 1.125 1.070 540 225 490 625 310 1.135 875 120 70 190 55 5 15 10 5 35 815 165 235 415 2,7 2.318 95 95 0 5263 1 4 981
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2021.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per november 2021
De onderwerpen “Personen met een migratieachtergrond: Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba” en “Personen met een overige, niet-westerse migratieachtergrond” zijn gecorrigeerd. Door een fout in de programmatuur had er een verschuiving plaatsgevonden tussen deze onderwerpen. Middels deze correctie is de verschuiving verholpen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen op wijk- en buurtniveau aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer een wijk uit één buurt bestaat of een gemeente uit één wijk, dit afgerond niet overeenkomt.

Het komt voor dat van inwoners wel bekend is binnen welke gemeente ze geregistreerd zijn, maar niet exact waar ze verblijven. Deze inwoners zijn daarom wel meegeteld in de gemeentecijfers, maar niet in de cijfers per wijk en buurt. De cijfers per gemeente kunnen daardoor afwijken van de onderliggende wijken of buurten, zelfs wanneer een gemeente slechts uit één wijk bestaat.
Aantal inwoners
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Leeftijdsgroepen
0 tot 15 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is.
15 tot 25 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is.
25 tot 45 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is.
45 tot 65 jaar
Aantal inwoners dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is.
65 jaar of ouder
Aantal inwoners dat op 1 januari 65 jaar of ouder is.
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is. De burgerlijke staat ongehuwd geeft aan dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Gehuwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Gescheiden
Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is. De burgerlijke staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Personen met een migratieachtergrond
Het aantal personen met een migratieachtergrond op 1 januari.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.

Personen met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Tot de categorie 'niet-westers' behoren personen met een migratieachtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit deze twee landen tot personen met een westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westers totaal
Persoon met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse personen met een migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westers
Persoon met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse personen met een migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westers totaal
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
(voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba
Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van vóór 10 oktober 2010 behoorden.
Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.

Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status. Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen. Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer afhankelijk van Nederland.
Suriname
Turkije
Overig niet-westers
Totaal niet-westers minus Marokko, (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Particuliere huishoudens
Betreft de huishoudens op 1 januari.
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend.
Huishoudens totaal
Totaal particuliere huishoudens.
Eenpersoonshuishoudens
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Huishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens.
Huishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens.
Gemiddelde huishoudensgrootte
Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.
Bevolkingsdichtheid
Het (niet afgeronde) aantal inwoners per km² land is bepaald door het (niet afgeronde) aantal inwoners op 1 januari te delen door de (niet afgeronde) landoppervlakte.
De bevolkingsdichtheid is opgenomen indien er 10 of meer inwoners in de buurt voorkomen.

Oppervlakte
Voor de bepaling van oppervlaktecijfers is gebruik gemaakt van het digitale wijk- en buurtgrenzenbestand van het CBS.

Met totale oppervlakte per gemeente wordt de oppervlakte inclusief het gemeentelijk ingedeeld buitenwater bedoeld. Bij oppervlaktecijfers over wijken en buurten is de oppervlakte land en water opgenomen exclusief buitenwater. Door dit laatste kan de optelling van de wijken of buurten verschillen met de gepubliceerde totalen per gemeente. Deze verschillen doen zich vooral voor bij kustgemeenten.
Oppervlakte totaal
De totale oppervlakte is de som van de oppervlakten water en land in hele hectaren (ha.).
Oppervlakte land
De oppervlakte land is bepaald door het meest recente digitale bestand Bodemgebruik te combineren met het digitale bestand van gemeente-, wijk- en buurtgrenzen.
Voor het jaar 2021 is uitgegaan van het bestand Bodemgebruik 2015 waarbij rekening is gehouden met de wijzigingen in de landsgrens tussen Nederland en België bij Maastricht en Eijsden per 1-1-2018.

De oppervlakte land wordt uitgedrukt in hele hectaren (ha.).

Oppervlakte water
Oppervlakte water omvat zowel binnen- als buitenwater. Tot binnenwater wordt gerekend alle water niet onderhevig aan getijden, breder dan 6 meter en groter dan 1 hectare. Voorbeelden zijn het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, sloten, rivieren en kanalen. Onder het buitenwater valt alle water onderhevig aan getijden, zoals de Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en het gemeentelijk ingedeelde gedeelte van de Noordzee.
De oppervlakte water is bepaald door het meest recente digitale bestand Bodemgebruik te combineren met het digitale bestand van gemeente-, wijk- en buurtgrenzen.
Voor het jaar 2021 is uitgegaan van het bestand Bodemgebruik 2015 waarbij rekening is gehouden met de wijzigingen in de landsgrens tussen Nederland en België bij Maastricht en Eijsden per 1-1-2018.

Het buitenwater is alleen op gemeenteniveau vermeld, water per wijk of buurt bestaat alleen uit binnenwater. De oppervlakte water wordt uitgedrukt in hele hectaren (ha.).

Postcode
Meest voorkomende postcode
Meest voorkomende numerieke postcode in een buurt, op grond van het aantal adressen in het Geografisch Basisregister (GBR, definitieve versie) per 1 januari.
Dekkingspercentage
Indicatie (in zes klassen) van het percentage adressen in een buurt met de meest voorkomende postcode. Dit percentage is ontleend aan het Geografisch Basisregister (GBR, definitieve versie).
De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: > 90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
2: 81-90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
3: 71-80% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
4: 61-70% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
5: 51-60% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode;
6: 50% of minder van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode.
Stedelijkheid
Mate van stedelijkheid
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km²
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid (OAD) van een buurt, wijk of gemeente is het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer binnen een cirkel met een straal van één kilometer op 1 januari.
De OAD beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etc.) weer te geven. Het CBS gebruikt de OAD om de stedelijkheid van een bepaald gebied te bepalen.
Voor de berekening hiervan wordt eerst voor ieder adres de OAD vastgesteld. Daarna is het gemiddelde berekend van de omgevingsadressendichtheden van alle afzonderlijke adressen binnen het beschouwde gebied. De adressen zijn afkomstig uit het Geografisch Basisregister van het betreffende jaar (definitieve versie). Dit register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van een postcode, gemeentecode en wijk- en buurtcode.