Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

Regio's Eigendom Perioden Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (1 000 euro)
Venlo Totaal 2024* 288
Venlo Koopwoningen 2024* .
Venlo Huurwoning in bezit woningcorporatie 2024* .
Venlo Eigendom overige verhuurders 2024* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari gepubliceerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar het eigendom van de woning (uitgezonderd woningen waarvan het eigendom onbekend is) en naar regionale indeling.
Onder de regionale indeling is een uitsplitsing gemaakt naar Nederland totaal, landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente.
Voor gemeenten waar een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden zijn de cijfers tussen de jaren niet goed vergelijkbaar.

Populatie:
De populatie is de woningvoorraad volgens de BAG op 1 januari, zoals vastgesteld door het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2019, 2020 en 2021 zijn definitief en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2022.
De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2022 zijn definitief en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2023.
De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2023 zijn nader-voorlopig en op basis van het LVWOZ-extract van oktober 2023.
De cijfers met de totale gemiddelde WOZ-waarde van 2024 zijn voorlopig en op basis van het LVWOZ-extract van mei 2024.

Wijzigingen per 20 juni:
De cijfers van 2024 zijn voorlopig en bevatten nog geen eigendomsuitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november 2024 verschijnen de nader-voorlopige cijfers van 2024, aangevuld met de eigendomsuitsplitsingen.
De cijfers van 2023 worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
De gemiddelde WOZ-waarde in deze tabel is de gemiddelde WOZ-waarde van alle verblijfsobjecten met een woonfunctie. Woningen die een waarde hebben van minder dan 10 duizend euro of meer dan 5 miljoen euro niet meegenomen in het bepalen van het gemiddelde.