Caribisch Nederland, Bonaire; jachten, jachtpassagiers, ligdagen

Caribisch Nederland, Bonaire; jachten, jachtpassagiers, ligdagen

Perioden Jachtpassagiers (aantal) Jachten (aantal) Gemiddeld aantal ligdagen (Aantal dagen)
2014 2.600 900 8,5
2015 2.900 900 7,7
2016 2.700 800 8,1
2017 4.000 1.100 8,3
2018 4.200 1.200 8,1
2019 3.000 900 9,5
2020 1.300 400 7,4
2021* 1.200 400 15,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het aantal passagiers (inclusief bemanning) dat per jacht arriveert en in- en uitklaart op de douane en immigratie kantoren van Bonaire (Kralendijk). De cijfers zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers. Dat betekent dat de nauwkeurigheid van de cijfers afhankelijk is van de kwaliteit van de registers en dat het CBS uitvoerige plausibiliteitscontroles op deze registers heeft uitgevoerd o.a. door deze registers aan elkaar te relateren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over 2014 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Jachtpassagiers
Jachtpassagiers:
Jachtpassagiers zijn personen die gebruikmaken van een jacht om zich te verplaatsten voor recreatieve doelen. Gezien het motief van de jacht passagier en het onregelmatige karakter daarvan is er veelal sprake van een bezoeker (niet-ingezetene). Alleen jachten die in- en uitklaren bij de douane en immigratie worden meegeteld.
Jachten
Aantal jachten:
Aantal jachten is het aantal zeil- of motorschepen dat in een bepaalde periode aanmeert bij aanlegsteigers of jachthavens om Bonaire te bezoeken. Alleen jachten die in- en uitklaren bij de douane en immigratie worden meegeteld. Lokale (duiklessen) jachten worden niet meegeteld.
Gemiddeld aantal ligdagen
Gemiddeld aantal ligdagen:
Gemiddeld aantal ligdagen is het gemiddeld aantal dagen dat buitenlandse jachten aangemeerd liggen bij aanlegsteigers of jachthavens op Bonaire over een bepaalde periode. Het aantal dagen is gebaseerd op de in- en uitklaringsdata bij de douane, d.w.z. het aantal dagen tussen aankomst- en vertrekdatum. Aanmeren op Bonaire is verboden.