Caribisch Nederland, Saba; veerboot passagiers

Caribisch Nederland, Saba; veerboot passagiers

Perioden Veerboot passagiers (aantal)
2014 6.800
2015 6.800
2016 7.700
2017 7.000
2018 5.400
2019 8.100
2020 2.000
2021* 1.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over het aantal passagiers (exclusief bemanning) dat per veerboot op Saba aankomt. De cijfers zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers. Dat betekent dat de nauwkeurigheid van de cijfers afhankelijk is van de kwaliteit van de registers en dat het CBS uitvoerige plausibiliteitscontroles op deze registers heeft uitgevoerd o.a. door deze registers aan elkaar te relateren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over 2014 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Veerboot passagiers
Veerboot passagiers:
Veerboot passagiers zijn personen (ingezetene of niet-ingezetene) die zich verplaatsen tussen twee of meer havens met een veerboot. Veerboot passagiers verplaatsen zich om elk willekeurig motief, ook binnen de normale omgeving. Een aandeel hiervan zijn bezoekers.

Veerboot:
Een veerboot is een schip dat een verbinding maakt tussen twee en soms meer havens, waarbij de passagiers zich verplaatsen om elk willekeurig motief, ook binnen de normale omgeving.