Caribisch Nederland, Bonaire; cruisepassagiers

Caribisch Nederland, Bonaire; cruisepassagiers

Perioden Cruisepassagiers (x 1 000)
2021* 56,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal passagiers (exclusief bemanning) dat per cruiseschip is aangekomen op Bonaire. Deze cijfers zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers. Dat betekent dat de nauwkeurigheid van de cijfers afhankelijk is van de kwaliteit van de registers en dat het CBS uitvoerige plausibiliteitscontroles op deze registers heeft uitgevoerd, o.a. door deze registers aan elkaar te relateren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 maart 2022:
De voorlopige cijfers over de maanden oktober tot en met december 2021, en het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Cruisepassagiers
Cruisetoerisme:
Cruisetoerisme is een vorm van toerisme (buiten hun normale omgeving), waarbij mensen voor hun plezier tijdens (een deel van) hun reis minimaal één overnachting maken op een schip.
Dit schip doet tijdens de gehele tocht volgens een vast schema minimaal drie of meer havens aan. Vaart het schip alleen tussen twee havens heen en weer dan is er sprake van een ferry. De cruise kan zowel op zee als in de binnenwateren plaatsvinden.

Cruisepassagier:
Een cruisepassagier is een bezoeker (toerist) waarbij een deel of de gehele reis wordt gemaakt op een cruiseschip (zie definitie van cruisetoerisme).