Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Sector en vermogensklasse Regio's Perioden Installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) Productie van zonnestroom (mln kWh)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2021 ** 1.725.201 14.910.686 11.494
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2022* 2.215.623 19.142.619 16.827
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2021 ** 407.655 3.802.165 2.832
Alle economische activiteit en woningen Oost-Nederland (LD) 2022* 518.450 4.962.623 4.274
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2021 ** 46.150 598.141 446
Alle economische activiteit en woningen Flevoland (PV) 2022* 58.679 878.212 647
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2021 ** 3.090 34.427 .
Alle economische activiteit en woningen Aalsmeer 2022* 4.043 41.697 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2021 ** 5.233 36.444 .
Alle economische activiteit en woningen Steenwijkerland 2022* 6.652 44.756 .
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2021 ** 39.526 332.094 248
Alle economische activiteit en woningen Achterhoek (ES) 2022* 49.418 417.241 366
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2021 ** 122.842 691.656 543
Alle economische activiteit en woningen Rotterdam/Den Haag (ET) 2022* 170.486 989.345 867
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

De cijfers zijn uit te splitsen naar sector (bedrijven en woningen). Daarnaast is het mogelijk om de installaties en opgewekte elektriciteit uit te splitsen naar installatiegrootte. Zon op land is uitgesplitst naar klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen. Het groot vermogen is verder uit te splitsen naar zonnestroom op dak en op land (veld). Installaties op binnenwateren worden gerekend tot veldinstallaties, installaties boven een parkeerplaats tot de dakinstallaties. Het aantal installaties en het opgesteld vermogen kunnen worden uitgesplitst naar gemeente, provincie, landsdeel, RES-regio en subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De productie van zonnestroom kan niet naar gemeenteniveau worden uitgesplitst. Bij productie is subRES-regio dus het laatste regionale schaalniveau.

Weergegeven is de stand op de einddatum van elk weergegeven tijdvak. Voor een heel jaar is dat 31 december, en voor cijfers tot en met Q2 (tweede kwartaal) is dat 30 juni.

De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Wijzigingen per 16 juni 2023:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2022 zijn toegevoegd. Door verschillende wijzigingen in de methode, kan de uitsplitsing naar sectoren (A en D) nog niet plaatsvinden. Deze worden in de voorlopige cijfers voor 2022 daarom niet getoond.

Status van de cijfers:
De gegevens 2019 en 2020 zijn definitief, de gegevens voor 2021 zijn nader voorlopig en de gegevens voor 2022 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio december 2023 worden de voorlopige cijfers voor 2023 tot en met Q2 toegevoegd. De cijfers voor 2022 worden nader voorlopig (inclusief uitsplitsing naar sector A en D). En worden de cijfers voor 2021 definitief.

Toelichting onderwerpen

Installaties
Het aantal zonnestroominstallaties aan het einde van de referentieperiode.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Het opgesteld vermogen van zonnestroominstallaties in kW aan het einde van de referentieperiode.
Productie van zonnestroom
Productie van hernieuwbare elektriciteit met zonnestroominstallaties in miljoenen kilowattuur (mln kWh) gedurende de referentieperiode.