Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2022** 19.600
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2022** 8.354
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2022** 11.246
Nederland Windenergie op land 2022** 6.185
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 1.349
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 369
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 981
Groningen (ES) Windenergie op land 2022** 842
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 1.043
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 426
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 617
Friesland (ES) Windenergie op land 2022** 618
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 1.353
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 371
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 982
Drenthe (ES) Windenergie op land 2022** 246
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 866
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 356
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 510
Twente (ES) Windenergie op land 2022**
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 773
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 313
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 460
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2022** 74
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 882
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 220
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 663
Flevoland (ES) Windenergie op land 2022** 1.609
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 424
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 209
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 215
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2022** 63
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 667
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 352
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 315
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2022** 51
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 409
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 183
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 226
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2022** 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 192
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 100
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 92
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2022** 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 396
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 159
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 237
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2022** 94
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 502
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 186
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 315
Cleantech (ES) Windenergie op land 2022** 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 255
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 150
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 105
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2022**
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 709
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 401
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 307
U16 (ES) Windenergie op land 2022** 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 892
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 380
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 512
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2022** 567
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 979
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 531
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 449
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2022** 140
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 82
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 39
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 44
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2022** 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 253
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 100
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 153
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2022** 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 168
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 38
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 131
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2022** 246
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 112
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 55
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 57
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2022** 94
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 374
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 231
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 142
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2022** 30
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 210
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 116
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 94
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2022** 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 1.046
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 602
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 444
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2022** 389
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 758
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 259
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 499
Zeeland (ES) Windenergie op land 2022** 570
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 553
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 226
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 327
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2022** 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 1.058
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 488
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 571
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2022** 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 879
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 397
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 482
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2022** 17
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 887
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 349
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 538
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2022** 272
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 968
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 409
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 559
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2022** 114
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 540
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 338
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 202
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2022**
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2022** 19
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022** 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022** 18
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2022**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per december 2023:
De cijfers voor 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
De cijfers over 2021 zijn voor windenergie op land geactualiseerd en de nader voorlopige cijfers over 2022 voor windenergie op land en zonnestroom zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig.
Definitieve cijfers verschijnen in november in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.