Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2022* 19.143
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2022* 8.096
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2022* 11.046
Nederland Windenergie op land 2022* 6.261
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 1.344
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 363
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 981
Groningen (ES) Windenergie op land 2022* 843
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 1.026
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 415
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 612
Friesland (ES) Windenergie op land 2022* 619
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 1.337
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 367
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 970
Drenthe (ES) Windenergie op land 2022* 247
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 856
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 350
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 507
Twente (ES) Windenergie op land 2022*
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 768
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 309
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 459
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2022* 74
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 878
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 213
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 665
Flevoland (ES) Windenergie op land 2022* 1.667
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 417
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 205
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 213
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2022* 63
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 647
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 344
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 303
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2022* 51
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 396
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 176
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 220
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2022* 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 188
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 96
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 92
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2022* 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 391
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 153
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 237
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2022* 94
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 497
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 181
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 316
Cleantech (ES) Windenergie op land 2022* 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 248
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 144
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 104
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2022*
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 685
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 381
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 304
U16 (ES) Windenergie op land 2022* 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 873
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 368
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 505
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2022* 614
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 952
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 510
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 441
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2022* 140
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 79
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 36
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 43
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2022* 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 180
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 94
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 86
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2022* 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 164
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 34
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 129
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2022* 232
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 108
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 52
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 57
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2022* 94
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 366
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 224
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 142
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2022* 30
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 199
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 106
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 92
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2022* 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 989
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 559
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 431
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2022* 397
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 728
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 235
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 493
Zeeland (ES) Windenergie op land 2022* 573
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 551
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 223
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 328
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2022* 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 1.050
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 482
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 568
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2022* 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 855
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 392
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 463
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2022* 17
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 867
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 345
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 522
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2022* 238
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 958
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 404
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 554
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2022* 119
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 527
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 334
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 192
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2022*
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2022* 18
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2022* 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2022* 18
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voor zonnestroom definitieve cijfers tot en met 2020, nader voorlopige cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022. Voor wind op land zijn de cijfers tot en met 2020 definitief en voor 2021 en 2022 nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
De cijfers over 2021 zijn voor windenergie op land geactualiseerd en de nader voorlopige cijfers over 2022 voor windenergie op land en zonnestroom zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig.
Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.