Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2023** 23.943
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2023** 10.626
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2023** 13.318
Nederland Windenergie op land 2023** 6.812
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.600
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 441
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 1.159
Groningen (ES) Windenergie op land 2023** 871
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.221
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 529
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 692
Friesland (ES) Windenergie op land 2023** 619
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.607
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 462
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 1.145
Drenthe (ES) Windenergie op land 2023** 271
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.025
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 473
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 552
Twente (ES) Windenergie op land 2023**
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 888
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 398
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 490
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2023** 87
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.146
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 278
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 867
Flevoland (ES) Windenergie op land 2023** 2.019
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 532
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 267
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 265
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2023** 63
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 854
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 446
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 409
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2023** 64
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 488
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 233
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 255
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2023** 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 232
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 128
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 104
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2023** 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 468
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 204
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 263
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2023** 94
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 580
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 242
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 338
Cleantech (ES) Windenergie op land 2023** 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 302
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 188
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 114
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2023**
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 894
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 514
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 381
U16 (ES) Windenergie op land 2023** 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.034
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 472
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 562
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2023** 563
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.221
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 688
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 532
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2023** 140
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 107
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 52
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 55
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2023** 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 315
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 132
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 183
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2023** 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 182
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 45
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 136
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2023** 246
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 133
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 71
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 63
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2023** 94
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 465
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 297
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 169
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2023** 30
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 258
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 149
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 109
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2023** 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.452
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 791
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 660
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2023** 396
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 884
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 311
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 573
Zeeland (ES) Windenergie op land 2023** 611
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 730
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 301
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 429
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2023** 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.246
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 618
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 628
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2023** 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.047
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 507
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 540
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2023** 17
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.099
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 465
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 634
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2023** 353
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 1.196
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 505
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 691
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2023** 125
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 647
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 417
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 230
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2023**
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2023** 90
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2023** 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2023** 89
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2023**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 17 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 voor zonnestroom zijn voor de regio Utrecht aangepast.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per december 2023:
De cijfers voor 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
De cijfers over 2021 zijn voor windenergie op land geactualiseerd en de nader voorlopige cijfers over 2022 voor windenergie op land en zonnestroom zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig.
Definitieve cijfers verschijnen in november in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.