Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2021** 14.911
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2021** 6.028
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2021** 8.883
Nederland Windenergie op land 2021** 5.310
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 1.167
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 277
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 890
Groningen (ES) Windenergie op land 2021** 734
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 870
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 322
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 548
Friesland (ES) Windenergie op land 2021** 581
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 905
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 286
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 619
Drenthe (ES) Windenergie op land 2021** 222
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 690
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 246
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 444
Twente (ES) Windenergie op land 2021**
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 605
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 238
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 367
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2021** 74
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 598
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 161
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 437
Flevoland (ES) Windenergie op land 2021** 1.351
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 332
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 158
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 174
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2021** 30
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 499
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 263
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 237
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2021** 31
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 314
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 131
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 183
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2021** 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 142
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 74
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 69
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2021** 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 284
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 113
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 172
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2021** 83
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 396
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 138
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 258
Cleantech (ES) Windenergie op land 2021** 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 185
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 104
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 81
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2021**
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 525
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 268
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 257
U16 (ES) Windenergie op land 2021** 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 687
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 285
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 402
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2021** 549
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 760
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 383
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 378
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2021** 119
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 62
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 24
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 37
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2021** 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 121
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 61
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 60
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2021** 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 150
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 24
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 126
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2021** 153
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 85
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 36
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 49
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2021** 76
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 286
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 172
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 114
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2021** 30
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 157
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 72
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 84
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2021** 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 692
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 381
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 311
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2021** 246
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 560
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 173
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 387
Zeeland (ES) Windenergie op land 2021** 567
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 393
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 159
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 235
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2021** 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 862
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 364
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 498
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2021** 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 681
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 295
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 386
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2021** 17
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 707
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 250
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 456
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2021** 225
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 764
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 309
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 455
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2021** 72
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 428
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 261
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 167
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2021**
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2021** 3
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021** 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021** 2
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2021**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
De gegevens over 2919 en 2020 zijn definitief en de gegevens over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie en zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar medio juni geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.