Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2020** 10.949
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2020** 4.591
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2020** 6.358
Nederland Windenergie op land 2020** 4.159
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 943
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 210
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 733
Groningen (ES) Windenergie op land 2020** 618
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 688
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 252
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 436
Friesland (ES) Windenergie op land 2020** 198
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 599
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 230
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 368
Drenthe (ES) Windenergie op land 2020** 43
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 479
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 182
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 298
Twente (ES) Windenergie op land 2020**
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 471
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 183
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 288
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2020** 66
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 464
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 126
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 339
Flevoland (ES) Windenergie op land 2020** 1.169
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 240
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 125
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 115
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2020** 30
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 349
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 201
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 148
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2020** 18
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 227
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 102
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 126
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2020** 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 109
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 58
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 51
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2020**
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 205
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 86
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 119
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2020** 79
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 235
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 106
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 129
Cleantech (ES) Windenergie op land 2020** 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 140
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 80
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 60
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2020**
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 382
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 201
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 182
U16 (ES) Windenergie op land 2020** 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 505
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 222
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 283
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2020** 536
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 580
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 290
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 290
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2020** 106
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 44
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 18
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 26
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2020** 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 85
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 44
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 40
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2020** 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 125
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 19
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 106
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2020** 77
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 46
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 26
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 21
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2020** 56
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 215
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 130
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 84
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2020** 24
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 123
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 54
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 69
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2020** 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 499
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 275
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 223
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2020** 258
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 433
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 140
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 293
Zeeland (ES) Windenergie op land 2020** 525
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 263
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 112
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 151
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2020** 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 642
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 269
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 373
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2020** 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 531
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 220
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 311
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2020** 2
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 428
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 183
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 245
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2020** 199
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 579
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 239
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 340
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2020** 21
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 315
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 209
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 106
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2020**
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2020** 5
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020** 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020** 4
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2020**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
De gegevens voor 2019 zijn definitief, de gegevens voor 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per december 2021:
De zonnestroomcijfers zijn geüpdatet: definitieve cijfers 2019 en nader voorlopige cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar in juni/juli geüpdatet.
De cijfers van twee jaar terug worden definitief en er komen nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.