Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2021* 14.418
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2021* 5.810
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2021* 8.608
Nederland Windenergie op land 2021* 5.258
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 1.114
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 269
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 845
Groningen (ES) Windenergie op land 2021* 734
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 841
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 310
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 531
Friesland (ES) Windenergie op land 2021* 581
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 881
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 279
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 602
Drenthe (ES) Windenergie op land 2021* 222
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 632
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 238
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 393
Twente (ES) Windenergie op land 2021*
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 588
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 230
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 358
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2021* 74
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 581
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 156
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 426
Flevoland (ES) Windenergie op land 2021* 1.309
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 322
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 152
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 170
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2021* 30
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 479
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 253
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 227
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2021* 31
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 295
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 125
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 170
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2021* 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 135
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 71
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 64
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2021* 14
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 274
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 108
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 165
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2021* 83
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 376
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 133
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 243
Cleantech (ES) Windenergie op land 2021* 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 180
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 100
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 80
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2021*
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 508
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 256
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 252
U16 (ES) Windenergie op land 2021* 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 671
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 275
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 396
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2021* 549
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 739
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 365
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 374
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2021* 119
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 60
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 23
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 37
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2021* 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 119
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 58
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 60
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2021* 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 148
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 23
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 124
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2021* 153
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 85
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 34
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 50
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2021* 76
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 276
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 164
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 112
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2021* 30
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 151
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 69
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 83
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2021* 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 660
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 363
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 297
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2021* 246
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 559
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 169
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 390
Zeeland (ES) Windenergie op land 2021* 566
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 386
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 153
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 233
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2021* 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 824
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 352
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 473
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2021* 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 667
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 285
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 382
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2021* 10
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 699
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 241
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 458
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2021* 225
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 743
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 300
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 443
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2021* 72
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 420
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 254
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 167
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2021*
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2021* 3
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2021* 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2021* 2
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft voor zonnestroom nader voorlopige cijfers tot en met 2019 en voorlopige cijfers voor 2020 en 2021. Voor windenergie op land zijn de cijfers tot en met 2019 definitief en voor 2020 en 2021 nader voorlopig.

Wijzigingen per augustus 2022:
De nader voorlopige cijfers 2021 voor windenergie naar RES-regio bevatte een verschuiving van getallen tussen de regio's. Deze fout is hersteld.
De verdeling naar provincie en subRES-regio is niet veranderd

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers voor zonnestroom over 2021 en nader voorlopige cijfers voor windenergie op land over 2021 zijn toegevoegd.
Voor windenergie op land zijn de cijfers over 2020 herzien. Dit zorgt voor een klein verschil in het opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Dit verschil zal met de volgende update worden rechtgetrokken.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar medio juni geüpdatet.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.