Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Zonnestroom, totaal 2020* 10.717
Nederland Zonnestroom, klein vermogen 2020* 4.574
Nederland Zonnestroom, groot vermogen 2020* 6.143
Nederland Windenergie op land 2020* 4.159
Groningen (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 853
Groningen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 209
Groningen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 644
Groningen (ES) Windenergie op land 2020* 618
Friesland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 700
Friesland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 252
Friesland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 448
Friesland (ES) Windenergie op land 2020* 198
Drenthe (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 592
Drenthe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 229
Drenthe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 362
Drenthe (ES) Windenergie op land 2020* 43
Twente (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 447
Twente (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 180
Twente (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 266
Twente (ES) Windenergie op land 2020*
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 446
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 182
West-Overijssel (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 264
West-Overijssel (ES) Windenergie op land 2020* 66
Flevoland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 469
Flevoland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 125
Flevoland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 343
Flevoland (ES) Windenergie op land 2020* 1.169
Achterhoek (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 237
Achterhoek (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 125
Achterhoek (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 112
Achterhoek (ES) Windenergie op land 2020* 30
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 349
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 200
Arnhem/Nijmegen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 149
Arnhem/Nijmegen (ES) Windenergie op land 2020* 18
Foodvalley (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 236
Foodvalley (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 101
Foodvalley (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 135
Foodvalley (ES) Windenergie op land 2020* 6
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 111
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 57
Noord-Veluwe (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 54
Noord-Veluwe (ES) Windenergie op land 2020*
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 209
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 86
Fruitdelta Rivierenland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 124
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2020* 79
Cleantech (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 247
Cleantech (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 105
Cleantech (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 142
Cleantech (ES) Windenergie op land 2020* 6
Amersfoort (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 143
Amersfoort (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 80
Amersfoort (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 63
Amersfoort (ES) Windenergie op land 2020*
U16 (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 400
U16 (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 200
U16 (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 200
U16 (ES) Windenergie op land 2020* 34
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 503
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 220
Noord-Holland Noord (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 283
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2020* 536
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 595
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 289
Noord-Holland Zuid (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 306
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2020* 106
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 45
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 18
Alblasserwaard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 27
Alblasserwaard (ES) Windenergie op land 2020* 9
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 89
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 44
Drechtsteden (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 45
Drechtsteden (ES) Windenergie op land 2020* 9
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 127
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 19
Goeree-Overflakkee (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 108
Goeree-Overflakkee (ES) Windenergie op land 2020* 77
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 48
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 26
Hoeksche Waard (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 22
Hoeksche Waard (ES) Windenergie op land 2020* 56
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 220
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 130
Holland Rijnland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 91
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2020* 24
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 124
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 53
Midden-Holland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 70
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2020* 12
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 515
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 274
Rotterdam/Den Haag (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 240
Rotterdam/Den Haag (ES) Windenergie op land 2020* 258
Zeeland (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 439
Zeeland (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 140
Zeeland (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 299
Zeeland (ES) Windenergie op land 2020* 525
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 247
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 113
Hart van Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 134
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2020* 37
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 605
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 268
Metropoolregio Eindhoven (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 338
Metropoolregio Eindhoven (ES) Windenergie op land 2020* 21
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 481
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 219
Noordoost-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 263
Noordoost-Brabant (ES) Windenergie op land 2020* 2
West-Brabant (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 399
West-Brabant (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 182
West-Brabant (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 217
West-Brabant (ES) Windenergie op land 2020* 199
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 529
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 238
Noord- en Midden-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 291
Noord- en Midden-Limburg (ES) Windenergie op land 2020* 21
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 311
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 208
Zuid-Limburg (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 103
Zuid-Limburg (ES) Windenergie op land 2020*
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, totaal 2020* 2
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, klein vermogen 2020* 1
Niet in te delen (ES) Zonnestroom, groot vermogen 2020* 1
Niet in te delen (ES) Windenergie op land 2020*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018.
De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft voor zonnestroom nader voorlopige cijfers tot en met 2019 en voorlopige cijfers voor 2020. Voor wind op land zijn de cijfers tot en met 2019 definitief en voor 2020 nader voorlopig.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar in juni/juli geüpdatet.
De cijfers van twee jaar terug worden definitief en er komen nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.