Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 177.810 123.627 13.048 19.385
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4.738 3.068 351 710
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 64.568 50.101 6.611 4.405
Totaal B Delfstoffenwinning 2021 333 162 26 20
Totaal C Industrie 2021 62.821 49.225 6.505 4.225
Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 4.257 3.263 357 420
Totaal 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 4.125 3.165 347 395
Totaal 11 Drankenindustrie 2021 115 88 9 20
Totaal 12 Tabaksindustrie 2021 17 9 1 5
Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 527 353 35 110
Totaal 13 Textielindustrie 2021 372 249 24 80
Totaal 14 Kledingindustrie 2021 19 6 0 10
Totaal 15 Leer- en schoenenindustrie 2021 136 98 11 20
Totaal 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 842 352 29 185
Totaal 16 Houtindustrie 2021 222 81 5 65
Totaal 17-18 Papier- en grafische industrie 2021 865 470 37 140
Totaal 17 Papierindustrie 2021 659 370 29 70
Totaal 18 Grafische industrie 2021 207 100 7 70
Totaal 19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 8.825 7.528 1.186 540
Totaal 19 Aardolie-industrie 2021 . . . .
Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 6.801 5.967 888 280
Totaal 20 Chemische industrie 2021 4.373 3.818 565 215
Totaal 21 Farmaceutische industrie 2021 2.427 2.148 323 60
Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 . . . 255
Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2021 620 271 24 120
Totaal 24-30, 33 Metalektro 2021 45.519 36.107 4.773 2.570
Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 4.911 2.928 266 755
Totaal 24 Basismetaalindustrie 2021 976 692 84 60
Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2021 3.935 2.236 182 695
Totaal 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 34.926 29.311 4.169 1.370
Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 13.511 11.761 1.505 425
Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2021 8.539 7.478 949 310
Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2021 4.972 4.283 556 115
Totaal 28 Machine-industrie 2021 21.415 17.550 2.664 940
Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 4.571 3.275 289 240
Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 2.882 2.278 215 105
Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 1.689 996 74 140
Totaal 31 Meubelindustrie 2021 727 320 15 95
Totaal 32 Overige industrie 2021 1.259 832 73 165
Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2021 1.112 594 49 205
Totaal D Energievoorziening 2021 712 383 45 60
Totaal 35 Energiebedrijven 2021 712 383 45 60
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 702 331 36 100
Totaal F Bouwnijverheid 2021 3.190 1.603 117 655
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2021 14.809 9.751 786 2.470
Totaal G Handel 2021 12.386 7.994 650 2.200
Totaal H Vervoer en opslag 2021 2.288 1.696 128 240
Totaal I Horeca 2021 135 61 8 30
Totaal J Informatie en communicatie 2021 35.017 24.077 1.785 3.675
Totaal 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021 . . . 95
Totaal 58 Uitgeverijen 2021 915 648 90 50
Totaal 59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 150 96 10 40
Totaal 60 Radio- en televisieomroepen 2021 . . . .
Totaal 61 Telecommunicatie 2021 . . . 50
Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021 27.166 17.879 1.356 3.530
Totaal 62 IT-dienstverlening 2021 25.212 16.646 1.274 3.275
Totaal 63 Diensten op het gebied van informatie 2021 1.954 1.233 82 255
Totaal K Financiële dienstverlening 2021 6.795 4.684 498 1.695
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 92 62 4 55
Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 92 62 4 55
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2021 39.327 25.310 2.467 4.720
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021 35.437 23.644 2.339 3.870
Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2021 14.248 6.577 548 2.640
Totaal 69 Juridische diensten en administratie 2021 499 218 30 40
Totaal 70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 3.380 1.629 103 1.040
Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 10.368 4.729 415 1.560
Totaal 72 Research 2021 19.022 15.527 1.687 770
Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2021 2.168 1.540 104 455
Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 . . . 175
Totaal 74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 1.158 820 56 280
Totaal 75 Veterinaire dienstverlening 2021 . . . .
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3.890 1.666 128 855
Totaal O-Q Overheid en zorg 2021 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
Totaal P Onderwijs 2021 . . . .
Totaal 85 Onderwijs 2021 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 . . . .
Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2021 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2021 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2021 . . . .
Totaal T Huishoudens 2021 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 52.708 26.999 1.851 15.680
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1.488 573 34 630
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 11.854 5.561 393 2.790
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2021 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2021 11.394 5.316 375 2.685
0 tot 50 werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 407 107 8 165
0 tot 50 werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 385 95 7 160
0 tot 50 werkzame personen 11 Drankenindustrie 2021 21 11 1 10
0 tot 50 werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2021 0 0 0 0
0 tot 50 werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 184 76 5 70
0 tot 50 werkzame personen 13 Textielindustrie 2021 . . . 50
0 tot 50 werkzame personen 14 Kledingindustrie 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2021 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 . . . 125
0 tot 50 werkzame personen 16 Houtindustrie 2021 . . . 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 augustus 2023:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2024 worden definitieve cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten